נדחתה בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד תמיר פישמן הון סיכון

בתביעה, שהוגשה לפני יותר מ-3 שנים, נטען כי החברה אישרה עסקה חריגה עם נושא משרה, ללא אישור של האסיפה הכללית כנדרש

תמיר פישמן / צילום: תמר מצפי
תמיר פישמן / צילום: תמר מצפי

חברת אורקום אסטרטגיות בע"מ, המחזיקה במניות של חברת תמיר פישמן הון סיכון, הגישה ביחד עם שני בעלי מניות נוספים בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד החברה וחברי הדירקטוריון שלה, בטענה כי החברה אישרה עסקה חריגה עם נושא משרה, ללא אישור של האסיפה הכללית כנדרש.

לפי נוסח הבקשה לאישור התביעה, שהוגשה לפני יותר מ-3 שנים, חברת תמיר פישמן ושות' הפרטית החזיקה ב-10% ממניות חברת תמיר פישמן הון סיכון, ולכן הוגדרה כבעלת עניין בחברה. עם הפיכתה של חברת תמיר פישמן הון סיכון לחברה ציבורית בשנת 2000, היא התקשרה בהסכם ניהול עם חברה אחרת מהקבוצה - TFV) Tamir Fishman Venturs), אשר נשלטת על-ידי חברת תמיר פישמן ושות'.

במסגרת הסכם הניהול שנחתם עמה הוענקו ל-TFV סמכויות ניהול, לרבות הזכות למנות את מנכ"ל החברה, והפרטים עוגנו בתקנון החברה. עוד נקבע בתקנון כי בתום תקופת ההסכם עם חברת TFV, הארכת ההסכם תאושר על-ידי האסיפה הכללית של החברה.

על-פי הנטען בבקשה, הסכם הניהול עם TFV הוארך למשך שנה באמצעות הצבעה של בעלי המניות ללא עניין אישי בהצבעה כנדרש, אך באותה אסיפה דחו בעלי המניות את האפשרות להארכת הסכם הניהול לשנה נוספת מראש. לכן, בתום השנה, ומשלא הובאה בקשה להארכה נוספת של ההסכם בפני האסיפה הכללית - פג ההסכם, וההתקשרות עם חברת TFV הסתיימה. עוד צוין כי לאורך 12 שנות ההתקשרות עם חברת TFV, שולמו לה דמי ניהול בסך של למעלה מ-53 מיליון שקל.

בשלב הזה, על-פי הנטען בבקשה, בחרה חברת תמיר פישמן ושות' לעקוף את האסיפה הכללית ואישרה באמצעות ועדת הביקורת וחברי הדירקטוריון בלבד של תמיר פישמן הון סיכון (שחצי מחבריו מונו על ידה, לטענת המבקשים) הסכם התקשרות ישיר איתה, הפעם למתן שירותי "תפעול ואדמיניסטרציה".

לטענת המבקשים, במסגרת הדיווח על הסכם התפעול החדש עם חברת תמיר פישמן ושות', הודיעה החברה על סיום פעילות הקרן, ולכן מדובר בפועל בהסכם ניהול "שככל הנראה מטרתו אחת, חיסול יתרת הכספים שנשארו בחברה לטובת פישמן ושות'". עוד צוין כי עד מועד הגשת התביעה, שילמה החברה דמי ניהול בסך של יותר מ-2 מיליון שקל לתמיר פישמן ושות' בגין שירותי הניהול שסיפקה.

עסקה זו היא שעומדת בבסיס בקשת האישור של התביעה הנגזרת, כאשר המבקשים טוענים כי היא חסרת תוקף, מבלי שאושרה גם על-ידי האסיפה הכללית, מכיוון שמדובר הלכה למעשה בעסקה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה.

חברת תמיר פישמן ושות' טענה בתגובה כי היא אינה בעלת שליטה בחברת תמיר פישמן הון סיכון, ולכן לא נדרש אישור של האסיפה הכללית להסכם שירותי התפעול שנחתם עימה. זאת מכיוון שתמיר פישמן ושות' מעולם לא החזיקה יותר מ-25% אחוז ממניות החברה, ולמעשה לא הייתה בעלת המניות הגדולה בחברה, כאשר חברת אורקום (המבקשת) החזיקה כמות מניות דומה, ובמועד החתימה על הסכם שירותי התפעול, חברת כלל החזקות עסקי ביטוח החזיקה ב-11.8% מהמניות (יותר מתמיר פישמן ושות' באותה העת).

בנוסף, המשיבות טענו כי הבקשה לאישור התביעה הוגשה בשיהוי רב, שנים לאחר יישום הסכם התפעול וללא מיצוי הליכים מתאימים במוסדות החברה.

הדיון התקיים מחוץ לפרוטוקול

בסופו של דבר, לאחר יותר מ-3 שנים של ניהול ההליך, לרבות שמיעת עדים שהובאו מטעם הצדדים והגשת סיכומים בכתב, נדחתה הבקשה על-ידי השופטת דניה קרת-מאיר מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בהסכמת הצדדים. בהחלטה לא פורטו הנימוקים שהובילו להסכמה לדחייה, ונכתב בה כי "התנהל דיון בין הצדדים מחוץ לפרוטוקול לאחר שניתנה הצעת בית המשפט".

ל"גלובס" נודע כי השופטת קרת-מאיר הפעילה לחץ על הצדדים להגיע להסכמה, לפיה המבקשים יסכימו לדחיית הבקשה, בעוד המשיבים יסכימו לוותר על קבלת תשלום בגין הוצאותיהם. קרת-מאיר הציגה לצדדים, בשיחה שנערכה מחוץ לפרוטוקול, את הקשיים הקיימים בתיק, לרבות סוגיית השיהוי בהגשת התביעה וכן הקושי העובדתי להוכיח שתמיר פישמן ושות' אכן נחשבה כבעלת שליטה במועד החתימה על הסכם התפעול.

לאור ההמלצה החמה של השופטת, הסכימו המבקשים לדחיית בקשתם ללא קבלת הכרעה מנומקת, על אף ניהול ההליך לאורך שנים.

מטעם עו"ד יוסי אשכנזי ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס נאמן ושות', שייצג את הדירקטורים של חברת תמיר פישמן בהליך, נמסר: "המלצת בית המשפט לדחות את התביעה הנגזרת משקפת היטב את העובדות שהתבררו בבית המשפט, שהוכיחו כי לא היה מקום מלכתחילה להגשת התביעה".

צרו איתנו קשר *5988