מבקר המדינה: חשד לשני מכרזים תפורים במשרד התיירות

מבקר המדינה בדק חשד כי תנאי סף של שני מכרזים שונו כדי שיתאימו לעובדים הרצויים • "על מנכ"ל משרד התיירות להטמיע בקרב עובדי המשרד דפוסי עבודה מקצועיים מתאימים לטיפול בהליכי בחירה של עובדים לתפקידים"

מבקר המדינה יוסף שפירא / צילום: תמר מצפי
מבקר המדינה יוסף שפירא / צילום: תמר מצפי

בדיקת מבקר המדינה באשר לתפקוד משרד התיירות התמקדה באיוש שתי משרות, לאור תלונות שהוגשו בנושא בפברואר 2017. בסיכום הדוח קבע המבקר כי "על מנכ"ל משרד התיירות להטמיע בקרב עובדי המשרד דפוסי עבודה מקצועיים מתאימים לטיפול בהליכי בחירה של עובדים לתפקידים". הבדיקה התמקדה גם בהתנהלות כמה מהעובדים הבכירים של המשרד, לאור מעורבותה של יועצת המנכ"ל בנושאי כוח-אדם. 

● לכל הכתבות על דוח מבקר המדינה 2018

המשרות שאודותיהן בוצעה הבדיקה כללו תפקיד של מרכז והטענה היא שמי ששימש בזמנו כסמנכ"ל המנהל שינה את תנאי הסף במכרז בכדי להתאימם לעובדת המשרד שאיישה בשעתו משרת סטודנט - והיא אכן זו שקיבלה את המשרה. המכרז השני שנבדק היה לתפקיד מנהל אגף א' וגם כאן נטען כי שונו תנאי הסף של המכרז בכדי "לתפור" אותם לעובדת הרצויה.

בתהליך הייתה מעורבת יועצת המנכ"ל, בשעה שלטענת המבקר חל איסור על מעורבותו של עובד לשכת מנכ"ל בענייני כוח-אדם. המעורבים בתפירת המכרז ניהלו תכתובת דואר האלקטרוני לגבי העניין - והתכתובת הזו הגיעה לידי המבקר.

בהקשר לכך העיר המבקר כי "אחת מתכליותיו העיקריות של הליך המכרז היא בחירת ממלא משרה, בד בבד עם שמירה על שוויון הזדמנויות ועל היעדר משוא פנים. הדברים שצוינו בתכתובת הדוא"ל, ולפיהם 'מסומנת עובדת לתפקיד' ותנאי הסף יקשו עלייה את ההתמודדות לתפקיד משום שאינה עומדת בהם, אינם עולים בקנה אחד עם תכלית זו ועם הנחות היסוד שעליהן מתבססת שיטת המכרזים. דבריה של היועצת למנכ"ל מעוררים חשש שהמשרד קבע מראש מי המועמדת שרצוי למנות לתפקיד, במנותק מההליך המכרזי שהתקיים. קביעה כזאת מעידה על פגם בהליך ההיערכות לקיום המכרז".

במשרד התיירות הגיבו למבקר כי אין הנחיות ברורות שמגדירות את הסמכויות של תפקיד יועץ המנכ"ל והפנו את הזרקור לנציבות שירות המדינה (נש"ם). 

ממשרד התיירות נמסר כי "המשרד מתנגד לפרשנות שניתנה על-ידי המבקר, וכך גם נכתב בתשובתנו. אמנם מדובר בהתבטאות בלתי הולמת, אך היא מקובלת במשרדי ממשלה ואף בארגונים פרטיים בהם עובדים טובים ׳מסומנים לגדולה ולקידום׳. בכל אופן ההתבטאות נעשתה בתום לב ולא הייתה לה כל השפעה על ההליך המכרזי ולצערנו קבלה פרשנות שגויה. בעקבות המקרה הופקו לקחים והשיח במשרד כיום מקצועי בלבד".

צרו איתנו קשר *5988