בחנו את עצמכם: האם מבקר המדינה פרסם את זה או לא?

השבוע פרסם מבקר המדינה יוסף שפירא את דוח הביקורת השנתי על מוסדות המדינה. האם תצליחו לזהות את הסיפורים הכי מדהימים בדוח?

מבקר המדינה יוסף שפירא / צילום: אוריה תדמור
מבקר המדינה יוסף שפירא / צילום: אוריה תדמור

 

 

זהירות ספויילר - תגובות הגופים והאנשים המוזכרים בשאלון: 

ממפעל הפיס נמסר בתגובה לדוח המבקר: "מפעל הפיס מינה צוות לתיקון ליקויים. חלק מהערות המבקר המופיעות בדוח כבר תוקנו. אלוף (במיל') עוזי דיין כיהן כיו"ר מפעל הפיס מתחילת מאי 2011, וסיים את תפקידו לפני מספר ימים, בתום תקופה בת שבע שנים - הכהונה המקסימלית המותרת על פי התקנון. במהלך כהונתו יישם הפיס שורה ארוכה של מהלכים חשובים בתחומי הממשל התאגידי, המינהל התקין ומדיניות חברתית.

יו"ר מפעל הפיס הוא "יו"ר פעיל" ופעל בהתאם לסמכותו וחובתו, על פי תקנון הפיס, לפקח על הנהלת הפיס, אך לא התערב בסמכויות המנכ"ל וההנהלה. היו"ר לא היה מעורב מעולם באיתור וקליטה של עובדים, למעט עובדים במשרת אמון שלו. מרבית המקרים בדוח המייחסים ליו"ר התערבות פעילה בניהול הפיס, נעשו במהלך שנת 2016 שבה התנהל מפעל הפיס ללא מנכ"ל. לפיכך, מינה הדירקטוריון את היו"ר לממלא מקום מנכ"ל והוא נשא בתפקיד כפול שחייב אותו לקבל גם החלטות ניהוליות על מנת שמפעל הפיס ימשיך לתפקד ולעמוד ביעדיו. במשך תקופה זו, הקפיד היו"ר על הפרדה בין שני התפקידים שנשא בהם, ובחלק מן המקרים התבקשו נושאי משרה אחרים בפיס למלא באופן זמני תפקידים שנועדו למנכ"ל החברה. עם מינוי מנכ"ל קבוע לפיס באוקטובר 2016, הועברו כל התפקידים למנכ"ל. בהתייחס לבכירה יצוין כי הכל נעשה בהחלטה ובשיתוף עם הדירקטוריון".

ממשטרת ישראל נמסר: "השר והמשרד לביטחון הפנים מייחסים חשיבות רבה למעבדות לזיהוי הפלילי, ובכוונתנו לבחון כיצד ניתן להרחיב את המשאבים והאמצעים השונים המוקצים למעבדות לנוכח העליה המתמדת בערכן של הראיות ואל מול הביקוש הגובר והולך בתוך המשטרה לשירותי המעבדות".

תגובת רשות מקרקעי ישראל: "רמ"י קיבלה לידה את דוח הביקורת ובימים אלה שוקדת על למידתו והפקת הלקחים הנדרשים ממנו. כבר בשלב גיבוש התגובה לטיוטת הדו"ח, החלה רמ"י ביישום וצמצום הפערים שהועלו על ידי המבקר. בין היתר, יזמה הרשות שינויים בתקנון מועצת מקרקעי ישראל שעיקרם חובת הצגת תשתית נתונים ראויה להצעות ההחלטה, לרבות התייחסות היועמ"ש והתייחסות להיבטים תקציביים ככל הנדרש. בנוסף, כדי שהמועצה תוכל להקדיש את עיקר משאביה לניהול המדיניות הקרקעית של ישראל בצורה היעילה והטובה ביותר, הקימה המועצה ועדת משנה לבחירת הנושאים שיובאו לדיון במליאת המועצה".

מטעם שר הבינוי והשיכון יואב גלנט נמסר בתגובה לדו"ח מבקר המדינה כי: "הפעילות המדוברת נעשתה בתום לב ונועדה לקידום הפרויקט החשוב של שיקום שכונות ולא לכל צורך אחר. מיד לאחר שהובאה לידיעת השר הביקורת האמורה, הורה השר למנכ"ל המשרד לפעול לתיקון הליקויים באופן מיידי ולקבוע נוהלים אשר ימנעו שגיאות מסוג זה בעתיד. גם מבקר המדינה מצא לנכון להדגיש בממצאיו את התיקון המהיר של הדברים ואת הפקת הלקחים".

במשרד התיירות הגיבו למבקר כי אין הנחיות ברורות שמגדירות את הסמכויות של תפקיד יועץ המנכ"ל והפנו את הזרקור לנציבות שירות המדינה (נש"ם). ממשרד התיירות נמסר כי "המשרד מתנגד לפרשנות שניתנה על-ידי המבקר, וכך גם נכתב בתשובתנו. אמנם מדובר בהתבטאות בלתי הולמת, אך היא מקובלת במשרדי ממשלה ואף בארגונים פרטיים בהם עובדים טובים ׳מסומנים לגדולה ולקידום׳. בכל אופן ההתבטאות נעשתה בתום לב ולא הייתה לה כל השפעה על ההליך המכרזי ולצערנו קבלה פרשנות שגויה. בעקבות המקרה הופקו לקחים והשיח במשרד כיום מקצועי בלבד".

לא נמסרה תגובה מטעם קק"ל.

צרו איתנו קשר *5988