אושר לקריאה ראשונה: חוק דיור חלופי לתושבי גבעת עמל

עפ"י הצעת החוק עליה עמלו ח"כ שולי מועלם ודב חנין, אדם שהחזיק בנכס בגבעת עמל ביום מכירת האדמות בשנת 1961 לדיור ב.פ. מקבוצת בנק פועלים, יהיה זכאי לדיור חלופי • התנאי – הוא או יורשיו מחזיקים או החזיקו בנכס ביום הפינוי

האם נמצא מוצא למפוני ותושבי גבעת עמל ב'? היום (ה'), ערב חג השבועות, אישרה ועדת הפנים לקריאה ראשונה את "הצעת החוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל". הצעת החוק התקבלה פה-אחד, תוך שתומכים בה חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית.

תמיכה רחבה זו, הגיעה לאחר הפסקה שהתקיימה במהלך הדיון בוועדה, במהלכה קיימו חברי הכנסת התייעצות לשם הגעה לנוסח שיהיה מוסכם על כולם, כאשר בכל הנוגע לזכאים לדיור חלוף, הוסכם נכון לעכשיו על שתי גרסאות שיעלו להצבעה במליאת הכנסת.

בהתאם לנוסח המוסכם אליו הגיעו ועליו הצביעו, מטרת ההצעה היא הבטחת זכויות המפונים ממתחם (שכונת) גבעת עמל בתל-אביב-יפו, כאשר הצעת החוק מגדירה "מפונה" - כ"זכאי שפונה מנכס שבחזקתו בשכונה".

לפי הצעת החוק "החדשה", אשר עלתה לראשונה כבר בשנת 2014, וכעת נעשו בה מספר שינויים - "זכאי", הוא תושב השכונה שהחזיק בנכס בגבעה, לפני 24.2.1961 (המועד שבו נמכרו קרקעות הגבעה לדיור ב.פ. מקבוצת בנק פועלים) והמשיך להחזיק באותו הנכס עד ליום פינויו בפועל.

בגדר הזכאים לדיור חלוף עליהם יחול החוק (במקרה שיעבור ב-3 קריאות במליאת הכנסת), נכללים גם יורשיו של תושב השכונה שנפטר ומחזיק בנכס.

יצוין כי קיימת גרסה נוספת להצעת החוק, המרחיבה את מספר הזכאים לדיור חלוף כך שיהיו זכאים לו גם צאצאים של הזכאים המקורים אשר מחזיקים בנכסים שנבנו לאחר 1961, ובתנאי שמלאו להם 21 שנים עד יום תחילת החוק.

בקשר עם אותה גרסה, ציינה היועצת המשפטית של ועדת הפנים, עו"ד רוני טיסר, כי "לגרסה ב' יש קשיים חוקתיים וקנייניים, כי היא מרחיבה את מספר הזכאים, כולל דור שני ושלישי, ויש לכך השלכות רוחב".

מכל מקום הצעת החוק מדברת על כך שהמפונים שיכללו בהצעת החוק לכשתעבור (אם תעבור), יהיו זכאים לדיור חלופי בעד פינוי הנכס שבו התגוררו, שיועמדו לרשותם על-ידי הגורם המפנה, כאשר בכל הנוגע לזהות הגורם המפנה, מתייחסת הצעת החוק לבעלי זכויות במקרקעין המפנים נכסים בשכונה, בין בעצמם ובין על-ידי מי מטעמם.

יובהר כי הדיור החלופי שיוקנה למפונים העומדים בתנאי הצעת החוק, יהיה בדרך של הקניית דירה שוות ערך לדירה ממנה התפנו המפונים בשכונה, כאשר שר האוצר יצטרך לקבוע בתקנות הוראות לעניין חישוב שווי דירה כאמור ודרכי הקנייתה.

חשוב לציין כי הצעת החוק מהווה הצעת חוק פרטית שאיננה הצעת חוק תקציבית. זאת, לאור העובדה שהיא מטילה את העמדת הדיור החלוף לתושבי השכונה העומדים בקריטריונים של הצעת החוק - על בעלי הזכויות בקרקעות גבעת עמל ובכלל אלה, יצחק תשובה, משפחת כוזהינוף וכן על עיריית תל-אביב - לכולם כאמור, זכויות בקרקעות הגבעה.

המשמעות להיות הצעת החוק הצעה "רגילה" ולא תקציבית, קרי, כזו המטילה על המדינה להפנות תקציב לשם ביצועה, היא - כי ככל וזו תונח על שולחן בית המחוקקים, יידרש רוב רגיל לשם קבלתה ולא רוב של 51 חברי כנסת.

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יואב קיש, ניסה לצנן את התלהבות תושבי השכונה, תוך שהוא מבקש ש"לא לייצר ציפיות יתר".

ח"כ קיש קרא ליזמים להגיע לפתרון אשר ייתר את הצורך של הכנסת להכריע בנושא, כאשר בכל הנוגע לאותם תושבים טען כי הכנסת "לא תיתן להפקירם"

בהקשר זה ציין קיש כי הצעת החוק מהווה "קריאת כיוון", כאשר "הדרך הנכונה היא שהתושבים עם היזמים יגיעו למתווה שבו כל צד מתפשר קצת. אני מקווה שנצליח לייצר הסכמות ולהתכנס להסדר".

ח"כ שולי מועלם-רפאלי, יוזמת הצעת החוק, מסרה במהלך הדיון כי "היזמים מקבלים יותר ויותר זכויות. העירייה מנערת חוצנה, מתכחשת. זכויות התושבים נשחקות. הם מודרים. ליזם ניתנו פי מאות אחוזים יותר מהעסקה המקורית ב-1961, והתושבים איכשהו נעלמים. זו סיטואציה שונה ממקומות אחרים כי פה ברור מי האנשים. היו גבעת עמל א' וב' - שני יזמים שונים. מעבר לכביש הוצאו התושבים בהסכמים ראויים והיזם הרוויח את שלו".

ח"כ דב חנין, יוזם נוסף של הצעת החוק, ציין: "המסר צריך להגיע לאנשים שצופים בנו, ליזמים - הכנסת רצינית. אנו מייצרים מנגנון. אני מציע לכם להזמין מחר בבוקר את התושבים להגיע לפתרון הוגן וצודק".

נציג משרד האוצר הודיע לוועדה כי האוצר לא יתנגד לנוסח הצעת החוק שאומר שהחבות על הפיצוי היא על היזם.

נציגות עיריית תל-אביב (אחת מבעלות הזכויות בקרקע) מסרה כי העירייה מעוניינת לקדם פתרון לתושבי העיר, תוך שהיא מפנה אצבע מאשימה למדינה אשר "הביאה את התושבים ולא דאגה להם".

בדיון השתתפו גם תושבי גבעת עמל ובהם רפאל כהן, אשר טען כי "רוב התושבים שנפגעים בבית המשפט יושבים על קרקע עליה יקומו מגדלים של עיריית תל-אביב. מי שפועל לפינוי התושבים הוא היזם. העירייה עשתה הסכם עם היזם שהוא יפנה גם משטחי העירייה, ובתמורה הוא יקבל היתרי בנייה". 

ועד הפעולה בגבעת עמל מסר בתגובה: "תושבי גבעת עמל מברכים על צעד ראשון משמעותי של לקיחת אחריות שלטונית על גבעת עמל. אחרי שנים שרשות מקרקעי ישראל wיושבת על הגדרw ומאפשרת ליזמים ולעיריית תל-אביב לצפצף על חוזים ולהתעמר בתושבים, שר האוצר ושרת המשפטים העבירו היום מסר ברור וחד שההפקרות בגבעת עמל עומדת להיפסק". 

צרו איתנו קשר *5988