פקר פלדה הונחה על המדף, אך בינתיים אין לה קונים

המהלך נועד לפריעת חובות החברה-האם אפריקה תעשיות למוסדיים ולבנקים בסך 414 מיליון שקל, אך פעילויות הפלדה וברזל הבניין של פקר מציגות רווחיות נמוכה וטומנות אתגר ממשי בהשבחתן

מנכ"ל אפריקה תעשיות אברהם נובוגרוצקי / צילום: שלומי יוסף
מנכ"ל אפריקה תעשיות אברהם נובוגרוצקי / צילום: שלומי יוסף

חברת אפריקה תעשיות, המשתייכת לקבוצת אפריקה ישראל, נמצאת זה זמן במצב של חדלות פירעון, ומשכך כוללים דוחותיה הכספיים הערת "עסק חי". אשתקד נלקחה מהחברה אחת משתי זרועותיה העיקריות - נגב קרמיקה, בשל חובות עתק לבנקים, ואילו את חובותיה שלה ממבקשת אפריקה תעשיות לפרוע דרך מכירת הזרוע השנייה שלה - פעילות הפלדה והברזל.

אלא שניסיונות המכירה של פעילות זו אינם מניבים לפי שעה תוצאות. בדוחות לסיכום הרבעון הראשון של 2018 מציינת אפריקה תעשיות כי "הנהלת החברה החלה לפעול למימוש נכסיה ואיתור משקיע פוטנציאלי, אולם נכון למועד הדוח פעולות ההנהלה לא הבשילו לכדי התגבשות עסקה ו/או הסכם מחייב כלשהו".

מטרת המכירה של פעילויות הפלדה והברזל היא כאמור לפרוע את חובותיה לבנקים ולגופים המוסדיים, בהיקף של 414 מיליון שקל. אך בדוחות הרבעון הראשון מציינת אפריקה תעשיות כי גם לשתי פעילויות אלו קיימות בעיות משל עצמן עם הבנקים.

אינה עומדת בהתניות פיננסיות

פעילות הפלדה מרוכזת בידי פקר פלדה תעשיות והחברות-הבנות שלה. פעילות זו כוללת עיבוד ושיווק מוצרי פח ופלדה שטוחה, פרופילים וצינורות, מסחר באלומיניום, נירוסטה ופלדות מיוחדות, הגנה מפני קורוזיה, ייצור ושיווק חממות ומבנים בבנייה קלה, וכן ייצור ושיווק ארונות תקשורת וזיווד אלקטרוני מפלדה ועמודי תאורה מפלדה.

ברבעון הראשון של 2018 רשמה פעילות הפלדה ירידה קלה של 0.2% בהכנסות ל-171 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך ירידה חדה יותר של 12% ברווח הגולמי ל-22 מיליון שקל (13% מההכנסות) ושחיקה של 64% ברווח הנקי ל-2 מיליון שקל (1% מההכנסות). על תוצאות הרבעון השפיעו קיטון בכמויות הנמכרות, שחיקה בשיעור הרווח הגולמי (למרות מחירי מכירה גבוהים יותר) ועלייה בהוצאות המימון.

עוד עולה מהדוחות, כי חברת פקר פלדה תעשיות אינה עומדת בהתניות הפיננסיות למול הבנקים המממנים שלה. לדברי אפריקה תעשיות, "הנהלת פקר פלדה, יחד עם הבנקים המממנים, פועלים לגיבושו של מתווה מימון מקיף וכולל, שבמסגרתו הצדדים יפעלו להסדרת נושא ההתניות הפיננסיות כלפי הבנקים".

ספק ביכולת פקר ברזל בניין לגייס אשראי או למחזר חובות

גם תוצאות מגזר ברזל הבניין, שמרוכז תחת שותפות פקר ברזל בניין, רחוקות מלהלהיב, למרות שיפור מסוים שנרשם בהן. ברבעון הראשון צמחו הכנסות מגזר זה ב-10% ל-84 מיליון שקל, בזכות מחירים ממוצעים גבוהים יותר. בזכות השיפור בתמחור זינק הרווח הגולמי ב-86% ל-8 מיליון שקל, אך היווה עדיין רק כ-9% מההכנסות. הרווח הנקי הסתכם ב-302 אלף שקל, לאחר הפסד של 2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

פעילות ברזל הבניין כוללת עיבוד ושיווק של מוצרי בניין לזיון בטון לתשתיות ולבניין, ובהם ייצור רשתות מרותכות וכלונסאות לביסוס וסיפון מבנים. אלא שלפי הדוח, קיים ספק גם באשר ליכולת של פקר ברזל בניין לגייס אשראי חדש או למחזר את חובותיה.

מהדוח עולה עוד כי הנהלת פקר ברזל בניין פועלת כיום להסדרת מתווה מימון עם הבנקים המממנים, שאמור להגדיל את גמישות המימון ויאפשר היקפי הון חוזר נורמטיביים. זאת, כאשר במידת הצורך תקטין פקר ברזל בניין באופן מידתי את היקפי הרכש שלה, תיישם צעדי התייעלות ותגדיל את היקף המקדמות מלקוחות.

בסך הכול מלמד הדוח כי לכלל החברות הבנות של אפריקה תעשיות קיימים חובות בנקאיים בהיקף 696 מיליון שקל, עמם הן נדרשות להתמודד. חברות אלו אמורות כאמור להימכר, בניסיון לפרוע את יתרת חובות אפריקה תעשיות למוסדיים ולבנקים בסך 414 מיליון שקל, אולם אין לדעת אם המחירים שיתקבלו אכן יאפשרו את פירעון מלוא החוב. זאת, לאור שיעור הרווחיות הנמוך שמציגות פעילויות הפלדה וברזל הבניין והאתגר שבהשבחתן.

צרו איתנו קשר *5988