הוצאות המס ירדו, מחירי האשלג עלו והרווח של כיל זינק

הרווח הנקי של חברת הכימיקלים קפץ ב-77% ברבעון השני והסתכם ב-101 מיליון דולר • הוצאות המס צנחו ב-51% ל-20 מיליון דולר

רביב צולר / צילום: שלומי יוסף
רביב צולר / צילום: שלומי יוסף

עלייה במחירי האשלג וירידה בהוצאות המס סייעו לחברת הכימיקלים כיל להציג ברבעון השני של 2018 רווח נקי של 101 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 77% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. בניכוי עסקים שנמכרו, מדגישה כיל, הרווח הנקי המתואם יותר מהוכפל לעומת אשתקד. בתגובה לתוצאות, עולה היום מניית כיל  בבורסה ומשלימה עלייה של כ-35% מתחילת 2018. עליות עלו העלו את שווי השוק של כיל ל-23.3 מיליארד שקל.

כיל דיווחה היום (ד') כי הכנסותיה ברבעון השני צמחו ב-3.7% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-1.37 מיליארד דולר. בכיל מדגישים כי עיקר הצמיחה נבעה בזכות מחירים גבוהים יותר בכל שרשרות הערך של החברה וכן ייסוף האירו לעומת הדולר, בקיזוז תרומת עסקים שנמכרו.

כך, למשל, טיפס המחיר הממוצע לטון אשלג ל-247 דולר ברבעון השני, וזאת לעומת מחיר ממוצע של 216 דולר לטון אשלג ברבעון המקביל. עלייה זו סייעה לכיל להציג צמיחה של 9% במכירות האשלג ל-330 מיליון דולר, וזאת למרות ירידה קלה בכמויות המכירה.

פעילות כיל
 פעילות כיל

בסך הכול הציג מגזר המינרלים המיוחדים צמיחה של 7% בהכנסות ל-788 מיליון דולר. במגזר הפתרונות המיוחדים צמחו ההכנסות ב-1.5% ל-649 מיליון דולר. בכיל ציינו כי הגידול בכמויות המכירה של מוצרים תעשייתיים מבוססי-ברום ומעכבי בעירה בכיל מוצרים תעשייתיים, חומצות בכיל תוספים מתקדמים, חלבוני חלב בכיל רכיבי מזון מיוחדים ומוצרים לשוק החקלאות המיוחדת בכיל דשנים מיוחדים קוזז על ידי ירידה קלה בכמויות המכירה של אשלג וחומצה זרחתית בכיל מינרלים חיוניים.

הרווח תפעולי גדל ברבעון השני ב-19% ל-172 מיליון דולר. בניכוי ירידת ערך נכסים בסך 16 מיליון דולר ברבעון השני, שנבעה ממכירת יצרנית חלבוני החלב Rovita, הסתכם הרווח התפעולי המתואם ב-188 מיליון דולר ומייצג צמיחה של 23% לעומת הרבעון המקביל.

הרווח התפעולי הושפע לחיוב ממחירי אשלג גבוהים יותר, מחירי דשני פוספט גבוהים יותר וכן עלייה במחירי המכירה של המוצרים המיוחדים. תרומה זו קוזזה באופן חלקי על ידי מחירים גבוהים יותר של אנרגיה, הובלה ימית וחומרי גלם, בעיקר זרחן (המשמש בתהליכי הייצור בשרשרת הערך של הפוספט) וחומרי גלם שונים המשמשים את כיל דשנים מיוחדים. כיל נהנתה מהשפעה חיובית של תמהיל בשל מכירות כמותיות גדולות יותר בעסקי המוצרים המיוחדים, בעיקר במוצרי ברום.

הוצאות המימון (נטו), גדלו ברבעון השני ב-10% ל-54 מיליון דולר, כאשר מנגד צנחו הוצאות המס ב-51% ל-20 מיליון דולר, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של כ-17%. שיעור המס של החברה ברבעון השני היה נמוך משיעור המס הרגיל של החברה, בעיקר עקב פיחות השקל לעומת הדולר במהלך הרבעון, אשר הקטין את התחייבויות המס בחברות-בת בישראל.

מנכ"ל כיל, רביב צולר, שנכס לתפקידו בחודש מאי האחרון, ציין כי "אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השני, שעלו על ציפיות ההנהלה, בעקבות ביצועי שיא של שרשרות הערך של ברום ופוספט בחודש יוני. הצמיחה והשיפור ברווחיות החברה במהלך הרבעון מיוחסים לשיפור בתנאי השוק ולשליטה על ההוצאות, כמו גם למאמצי האופטימיזציה בפעילות ייצור האשלג וליישום גישת מכירות מבוססת ערך בשרשרות הערך של ברום ופוספט".

צולר הוסיף, "תוצאות הרבעון השני משקפות גם את נכסיה התחרותיים של כיל, כמו כוח האדם המקצועי של החברה, התרבות הארגונית שלה והידע הנרחב שנצבר במהלך עשרות שנים. במסגרת האסטרטגיה שלנו, נשפר את עמדת ההובלה העולמית שלנו בכל שרשרות הערך שבליבת עסקינו. בנוסף, אנו מתכננים לבנות ולגוון את הסל שאנו מציעים בתחום הפתרונות החדשניים לחקלאות, באמצעות מינוף היכולות הקיימות והידע האגרונומי של כיל, תוך הפקת תועלת מהאקו-סיסטם הטכנולוגי של ישראל. התאמת המבנה הארגוני שלנו למיקוד האסטרטגי, עליה הכרזנו היום, תאפשר לנו לייעל את פעילותינו ואף תקל על הבנת התרומה היחסית של שרשרות הערך שלנו לביצועינו הכוללים, תוך יצירת שקיפות רבה יותר וערך רב יותר עבור כל שותפי העניין בחברה".

מכיל נמסר כי במסגרת מאמצי ההנהלה לחזק את עמדתה המובילה של כיל בשוק ולקדם את צמיחתה, החברה תתאים את המבנה הארגוני שלה לאסטרטגיה. האסטרטגיה של כיל מבוססת על מיקוד המאמצים בשלוש שרשרות הערך: באשלג, אחד משלושת הספקים התחרותיים ביותר בכל אחד משוקי המטרה של החברה; המובילה העולמית בברום; ובפוספט, ספקית מובילה של פתרונות בעלי ערך מוסף לשוקי המזון, הייצור התעשייתי והחקלאות. כמו כן, כיל זיהתה פוטנציאל צמיחה משמעותי בתחומים של פתרונות מתקדמים לדישון וחדשנות חקלאית. לאור זאת, פעילות כיל תחולק לארבע חטיבות: אשלג, פתרונות פוספט (שרשרת ה P 2 O 5 ), מוצרים תעשייתיים (שרשרת הערך של הברום ועסקים משלימים) ופתרונות חקלאיים חדשניים. ההתאמה, אשר תיכנס לתוקף החל מסוף חודש אוגוסט 2018, תמשיך ותסייע לאופטימיזציה של העסקים בכל אחת משרשרות הערך של החברה ואף תעניק למנהלי חטיבות העסקים של כיל כלים לפישוט התקשורת, לקידום היעילות ולביטול כפילויות. התאמה זו תמשיך ותאפשר לחברה להתמקד בהשגת עמדה מובילה בתחומים בהם היא עדיין אינה מובילה - בעיקר בתחום פתרונות דישון מתקדמים - תוך התמקדות במינוף ידע טכנולוגי ותעשייתי.

צרו איתנו קשר *5988