דיור ציבורי | לפני כולם

החלו פגישות הצוות הבין-משרדי שעוסק בדיור הציבורי

ל"גלובס" נודע כי מלבד הפגישה הראשונה שהתקיימה אתמול קבע יו"ר הצוות, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, עוד 7 פגישות במהלך החודש הקרוב • לפגישה הראשונה הגיעו כל נציגי משרדי הממשלה השונים החברים בצוות, ואף הוזמנו פעילי דיור ציבורי שסיפרו על המצוקה בפניה הם עומדים • הצוות אמור לגבש המלצות תוך 60 יום

חגי רזניק מנכל משרד השיכון / שלומי יוסף
חגי רזניק מנכל משרד השיכון / שלומי יוסף

בהמשך להחלטת הממשלה שאישרה בשבוע שעבר את הקמת הצוות הבין משרדי שידון בתוכנית הדיור הציבורי הנרחבת שמקדם משרד הבינוי והשיכון, אתמול (א') התקיימה הפגישה הראשונה ובמקביל נקבע לוח זמנים אינטנסיבי להמשך.

נזכיר כי בראש הצוות עומד מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון חגי רזניק וחברי הצוות כפי שנקבע בהחלטת הממשלה הם: ראש אגף תקציבים או סגנו; החשב הכללי או סגנו; מנהל רשות מקרקעי ישראל; מנהלת מינהל תכנון; מנהל רשות המסים או סגנו; מנהל הרשות להתחדשות עירונית; מנכ"ל משרד הקליטה או מי מטעמו; מנכ"ל משרד העבודה והרווחה או מי מטעמו; יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה או מי מטעמו. בנוסף, נציגי משרד המשפטים ומשרד הפנים מונו למשקיפים. עוד נזכיר כי צוות זה אמור לגבש המלצות לגבי הסעיפים השונים שהוזכרו בהצעת ההחלטה תוך 60 יום ולהגיש את ההמלצות לממשלה.

ל"גלובס" נודע כי לישיבה הראשונה הגיעו כל חברי הצוות, או נציגים שהוסמכו לכך, ובמקביל הוזמנו לישיבה גם פעילי דיור ציבורי שתיארו בפני חברי הצוות את חוויתם האישית בעולם הדיור הציבורי. גורם שנכח בפגישה סיפר ל"גלובס" כי הפגישה התקיימה ברוח טובה והובעה נכונות למציאת פתרונות תקציביים וקידום מהלכים למימוש סעיפי התוכנית.

כאמור, על פי סדר הפגישות המתוכנן שהגיע לידי "גלובס", מדובר בלוח זמנים אינטנסיבי שנקבע על ידי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ואליו הוזמנו כלל חברי הצוות. מלבד הפגישה שהתקיימה אתמול כולל הלו"ז עוד שבע פגישות במהלך חודש אוגוסט, מלוח הזמנים עולה כי פגישות מתוכננות פעמיים בשבוע ובשבוע האחרון של החודש מדובר בלא פחות מארבע פעמים בהם הצוות צפוי להתכנס.

נזכיר כי תוכנית הדיור הציבורי שהצוות המדובר אמור לגבש את התשתית למימושה, מציעה להגדיל את מלאי הדיור הציבורי בהיקף ניכר בעשור הקרוב, וזאת בין היתר על ידי צעדי מיסוי והקלות בתכנון שתכליתם תימרוץ בניית דיור ציבורי, הפרשה מתקבולי קרקע של רשות מקרקעי ישראל לטובת רכישת דירות והקצאת 5% מיחידות הדיור שישווקו במכרזי 'מחיר למשתכן' לטובת הדיור הציבורי.

הצעדים שהוזכרו בהחלטת הממשלה שאושרה ואותם הצוות הבין משרדי אמור לבחון כוללים: גיוס אג"ח לצורך מימון רכש דירות דיור ציבורי חדשות; בחינת האפשרות להקצאת קרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל, לטובת הגדלת מלאי דירות הדיור הציבורי; רכש דירות חדשות באמצעות מימון בנקאי, כאשר ההחזר מבוסס על איגום תקציבי של מענקי הסיוע בשכר דירה, ההשתתפות העצמית של הזכאי בשכר דירה, ותקבולי קרן הדיור הציבורי, והכול בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה - 1985;

עידוד בניית דירות דיור ציבורי והעברתן לבעלות המדינה, כתנאי לקבלת זכויות בנייה נוספות בפרויקטים חדשים, בקרקעות מדינה ובקרקעות בבעלות פרטית; עידוד בניית דירות דיור ציבורי לבעלות המדינה, במסגרת בניה חדשה והתחדשות עירונית, באמצעות תמריצי מס בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה - 1985; הקצאת חלק מהדירות המשווקות במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן" לטובת דיור ציבורי בבעלות המדינה.

נזכיר כי במהלך קידום הצעת המחליטים שאישרה את הקמת הצוות האמור עלתה התנגדות מצד הצוות המקצועי במשרד האוצר, התנגדות שהובילה לדיונים משפטיים ושינויי נוסח לא מבוטלים בהצעה שבסופו של דבר הונחה על שולחן הממשלה ואושרה. בעוד הפגישה הראשונה התקיימה ברוח טובה, גורמים הבקיאים בנושאים השונים בהם ידון הצוות צופים דיונים לא פשוטים בהמשך הדרך.

צרו איתנו קשר *5988