עידן עופר במגעים עם אודי אנג'ל להעברת החזקותיו ברשת 13

עם המיזוג המתוכנן בין רשת לבין ערוץ 10 לרשת 13 עשוי המהלך לתפוס תאוצה • המיזוג הצפוי עשוי לגרום לוועדת הריכוזיות להעניק לעופר הקלות בתחום הרגולציה

עידן עופר / צילום: יחצ
עידן עופר / צילום: יחצ

בשל סוגיית הריכוזיות, עידן עופר מעוניין כבר זה תקופה לממש את החזקותיו ברשת 13. ככל הידוע, דילול החזקותיו כעת, עם המיזוג המתוכנן בין רשת לבין ערוץ 10, עשוי לתמוך בהאצת המהלך למכירת החזקותיו בזכיינית. ככל הידוע, גם טרם המיזוג, עופר לא היה מעורב בניהול השוטף של עסקי הזכיינית, והדמות האקטיבית יותר בהחזקה זו היא שותפו, אודי אנג'ל. המיזוג הצפוי עשוי לגרום לוועדת הריכוזיות להעניק לעופר הקלות בתחום הרגולציה.

עסקי הליבה של עופר מתרכזים בתחום הדשנים, באמצעות חברת כיל, המוחזקת על-ידי החברה לישראל שבשליטתו, והאנרגיה, באמצעות חברת או.פי.סי (OPC), בה הוא מחזיק באמצעות חברת קנון, וזאת לאחר פיצול עסקיה של החברה לישראל שנעשה בתחילת שנת 2015.

החזקתו של עופר ברשת, יחד עם אודי אנג'ל, כבר פגעה בשנה האחרונה בעסקיו, כשבחודש אוגוסט מנעה הוועדה לצמצום הריכוזיות מתן רישיון מותנה לאו.פי.סי להקמת תחנת כוח ("צומת"), המיועדת לייצור חשמל בהיקף של כ-400 מגוואט, אשר מיקומה בסמוך לצומת פלוגות שליד קריית גת. בוועדה טענו כי הענקת הרישיון "צפויה להגדיל את הריכוזיות הכלל משקית, כשאין בצידה תועלת צרכנית העשויה להצדיק פגיעה זו". החלטה זו הובילה לדחיית הנפקתה הראשונית (IPO) של או.פי.סי בבורסה, ולהפחתת שווי החברה בהנפקה.

בדוחותיה הכספיים האחרונים של או.פי.סי, לסיכום הרבעון הראשון של השנה, שהתפרסמו בסוף חודש מאי, החברה עדכנת על השלמת עסקת רכישת צומת, אולם מציינת בנושא כי החלטת ועדת הריכוזיות "תלויה ועומדת, ואין כל ודאות כי ניתן יהיה להביא לשינוייה"; וכי החברה יחד עם קנון, בעלת השליטה בה, בוחנות דרכי פעולה לפתרון הבעיה.

בחוות-הדעת בנושא כתבה הוועדה בין היתר כי "בצירוף העובדה כי הקבוצה היא בעלת החזקה מרכזית בתחום התקשורת, מתחזק החשש להתקיימותו של שבי רגולטורי ותקשורתי, וליכולתה של הקבוצה להפעיל כוח מיקוח ממשי כלפי קובעי המדיניות".

עוד ציינו אז בוועדה כי "עידן עופר שולט בזכיינית ערוץ 2 רשת ובאמצעותה בחברת החדשות של ערוץ 2"; וכי "הפעלת לחץ על קובעי המדיניות יכולה להיעשות גם באמצעות החזקות בתחום התקשורת החדשותית, נוכח המיתאם בין נושאים המדווחים בתקשורת לבין נושאים הנמצאים על סדר היום הציבורי ועל שולחן מקבלי ההחלטות".

עסקה זו הייתה השנייה שוועדת הריכוזיות המליצה שלא לאשר, לאחר שסירבה לאשר את בקשתה של חברת רותם אמפרט, השייכת לכיל, לקבל רישיון לכריית פצלי שמן במישור רותם שבנגב. גם אז נימקה הוועדה את החלטתה בשיקולים של ריכוזיות במשק.

צרו איתנו קשר *5988