ארה"ב צפויה להדק את מאמצי הגבייה

חברות ישראליות צריכות לשים לב לסוגיית מחירי העברה, שתהיה קריטית ביחסים מול הרשויות

תשלום מס בארה"ב / צילום: Shutterstock
תשלום מס בארה"ב / צילום: Shutterstock

רפורמת המס האמריקאית, שאושרה בסוף 2017, כוללת הורדה אפקטיבית של מס החברות בארה"ב. זאת, לצד שורה של הטבות נוספות אשר נועדו לשפר את רמת התחרותיות של סביבת המס בארה"ב יחסית לעולם. המטרה העיקרית - לתמרץ את פעילות החברות בארה"ב ולעודד חברות מחו"ל להעביר או להרחיב את פעילותן בארה"ב.

בעקבות הרפורמה - על-מנת לפצות על הקיטון הצפוי בגביית המסים (לפחות בטווח קצר) רשות המסים האמריקאית צפויה להגביר את מאמצי הגבייה שלה. אחד הנושאים שבהם אמורה לחול העמקת הגבייה הוא "מחירי ההעברה" - מחירי העסקאות המבוצעים בין חברות קשורות בתאגידים רב-לאומיים הפועלים בישראל ובארה"ב.

נביא דוגמה למקרה של חברה ישראלית יצרנית - מדובר בחברה שהיא הבעלים של הקניין הרוחני, וכן שבבעלותה חברה מפיצה בארה"ב, אשר רוכשת מוצרים מהחברה הישראלית, ומוכרת אותם בארה"ב. כך שהחברה הישראלית מתייחסת לחברה האמריקאית כמפיץ בסיכון נמוך (Limited Risk Distributor - LRD), משאירה רווח נמוך בארה"ב, וכך גם משלמת סכום מס נמוך.

לעומת זאת, רשות המס האמריקאית יכולה לטעון כי חברת ההפצה בארה"ב אינה עונה להגדרת LRD (סיכון נמוך), אם החברה נושאת בסיכוני מלאי גבוהים או בסיכוני גבייה גבוהים. למשל, אם החברה האמריקאית מפסידה - בשנים מסוימות; הפסד שיכול להוות אינדיקציה לכך שהיא נשאה בסיכון מסוים, ולכן בשנים שבהן היא מרוויחה, עליה להרוויח יותר מ-LRD (מפיץ בסיכון נמוך) פשוט.

טענה נוספת שיכולה לעלות רשות המס האמריקאית היא, שבבעלות החברה האמריקאית נכסים בלתי-מוחשיים שונים, ולכן אין היא יכולה להיחשב ל-LRD ויש לייחס לה רווח גדול יותר מרווחי LRD.

רשות המס האמריקאית יכולה לעיתים להחליט כי היא מסווגת אחרת הוצאה אשר שילמה החברה האמריקאית לחברה הישראלית. למשל, להחליט כי תשלום על שירות, מהווה תשלום המגלם בתוכו שימוש בידע וגורר תמלוג. במקרה כזה, ייתכן מצב שבו לחברה הישראלית תיווצר חבות מס נוספת בארה"ב (בדרך של ניכוי מס במקור בגין מרכיב התמלוג בתוך התשלום).

לסיכום, בעקבות רפורמת המס האמריקאית, בעת ביצוע פעילות של חברות ישראליות בארה"ב, לבחון היטב את מתווה הפעילות במסגרת ניתוח מחירי העברה. זאת, לרבות, הפונקציות שמבצע כל צד, הסיכונים שבהם הוא נושא והנכסים שבהם השתמש. הכול כדי למזער את הסיכונים לכפל-מס - ולהוצאות בלתי צפויות נוספות - במבנה הרב-לאומי.

■ הכותב הוא שותף-מנהל מחלקת מחירי העברה ב-BDO

צרו איתנו קשר *5988