מרידור למנכ"ל משרד השיכון: "דוחה הטענות ודורש התנצלות"

מדובר במכתב רשמי של הממונה על התקציבים באוצר שאול מרידור למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון חגי רזניק שמגיע בתשובה למכתב חריף ששלח האחרון אתמול •הרקע הוא תוכנית הדיור הציבורי של משרד הבינוי והשיכון ופעילות הצוות הבין משרדי שרזניק עומד בראשו • אתמול טען רזניק במכתבו שהאוצר מטרפד כל יוזמה, לא משתף פעולה ופוגע בדיור הציבורי והיום באוצר מכחישים הטענות, דורשים התנצלות, אך במקביל מסכימים להמשיך ולשתף פעולה

" נדהמתי לקרוא את מכתבך. מנכ"ל משרד ממשלתי המתבטא באופן שבו נכתבו הדברים במכתבך פוגע קשות במעמד הממשלה בעיני הציבור ועדיף לו לא היה נכתב", כך נפתח היום (ג') מכתב חריף שכתב הממונה על התקציבים במשרד האוצר שאול מרידור למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, חגי רזניק. "אני דוחה בשאט-נפש את הטענות האמורות כנגד התנהלותם של נציגי האוצר בוועדה ומאוכזב שוועדות ממשלתיות בנושאים חשובים כגון אלה משמשים פלטפורמה לתקיפה אישית כנגד פקידי ציבור.

"מבירור מעמיק שערכתי עם נציגים אלה, ואף עם חברים נוספים בצוות, עלו טענות הפוכות על יחס מזלזל מצידך כלפי כל טיעון או שאלה שהועלתה במסגרת הדיונים, ואף יחס אישי פוגעני כלפי נציגים אלה. לאור האמור לעיל, אני דורש שתוציא התנצלות חד משמעית למכותבים למכתב זה ותחזור בך מדבריך המופרכים. עד שתעשה כן, כל השירותים המבוקשים על ידי משרדך מאגף התקציבים יתבצעו בכתב ומולי, ואינני מאשר לצוות לטפל בפניות המשרד באופן ישיר. הם יכולים למחול על כבודם. אני אינני מוחל".

נציין כי הרקע למכתב החמור הוא מכתב ששיגר אתמול מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון רזניק למרידור, לסגן הממונה על התקציבים אריאל יוצר, לחשב הכללי רוני חזקיהו ולסגן החשב הכללי ויקטור וויס. במכתבו תקף רזניק את אנשי האוצר וטען כי הם אינם משתפים פעולה במסגרת הצוות שפועל לגיבוש המלצות ליישום תוכנית הדיור הציבורי הרחבה של משרד הבינוי והשיכון. נזכיר כי מדובר בתוכנית אותה יזמו אנשי משרד הבינוי והשיכון ואף הכריזו עליה בחודש יולי האחרון וזאת ללא תיאום או הסכמה של משרד האוצר. זאת, בעוד התוכנית עצמה עוסקת במספר רחב של צעדים להגדלת היצע הדירות לדיור הציבורי שנמצאים תחת סמכות משרד האוצר.

במכתבו מאמש כתב רזניק כי נציגי האוצר הפגינו "יחס מזלזל" לבעיית הדיור הציבורי והוסיף כי "לכל אורך הדיונים נראה כי נציגי האוצר מחפשים כל דרך לפסול את שלל ההצעות והפתרונות המוצעים על ידי חברי הצוות. לעתים אף בהינף יד". יחס מזלזל זה, על פי רזניק במכתבו: "מצייר תמונה עגומה ביותר של מדיניות אטומה ועיוורת למצוקת החלש במסדרונות משרד האוצר". רזניק הודיע במכתבו כי החליט להפסיק את חברותם של נציגי האוצר בצוות, ודרש שגורמים בכירים יותר ממשרד האוצר יגיעו לדיונים.

כאמור, המכתב של רזניק גרר היום תגובה חריפה של הממונה על התקציבים. מלבד ההתנצלות אותה דורש מרידור מרזניק, הוא גם מוסיף כי "ההתנהלות האגרסיבית והפוגענית כלפי פקידי האוצר לא התנהלה בחלל ריק. אף מעיון בכלל הפרוטוקולים של דיוני הוועדה נראה כי לכל אורך דיוני הצוות, הדרך בה בחרת לנהל את הדיונים הללו הייתה ללא יצירת בסיס מקצועי לדיוני הוועדה. על אף בקשות חוזרות ונשנות מצד נציגי האוצר, לא נעשתה עבודה מקצועית מעמיקה ולא נעשה דיון על מיפוי בעיית הממתינים בין אם בבחינה של המאפיינים של תור הממתינים, משך ההמתנה של דיירים, היישובים שבהם קיימת בעיית המתנה ועוד.

"במסגרת זו, בדיון קצר שהתקיים בנושאים אלה, ורק לבקשת גורמי המקצוע ממשרד האוצר, הובהר על ידך כי אתה לא רואה כל צורך בקיום דיון שכזה, על אף שזהו הבסיס הנדרש לכל עבודה מקצועית של ועדה ממשלתית, שיושבת על המדוכה בסוגיות ממין אלה. כמו כן, לא נעשתה בחינה מינימלית המצופה מצוות מסוג זה של מודלים של דיור ציבורי הנהוגים בעולם ומהם התמורות החלות בתחום זה, בין אם מבחינת ההיקפים הקיימים ובין אם מבחינת אופן ההפעלה של מערכים אלה. וזאת על אף הניסיון המשמעותי שנצבר במדינות אחרות בנושא זה".

עוד כתב מרידור כי "לצד זאת, משרד השיכון אף לא יזם דיון המתמקד בבעיות היסוד של הדיור הציבורי ודיונים אלה התקיימו רק לבקשת אגף התקציבים יחד עם טענה של התערבות בענייני המשרד הפנימיים. כך למשל נתקלו חברי הצוות בביטול כאשר ביקשו לדון בכ-2,200 דירות של הדיור הציבורי, שאינן משמשות לטובת דיירי דיור ציבורי אלא לצרכים שונים ומשונים והמשרד פועל לפינויים באיטיות תמוהה ובבנייה על שטחם של מאות בתים צמודי קרקע בהם מתגורר דייר בודד. יתרה מזאת, לאורך כל הדיונים, הותקפו חברי הצוות כאשר שאלו שאלות מקצועיות בסיסיות וביקשו להבין את המודלים המוצעים והנתונים שהוצגו, בטענה כי שאילת השאלות תפקידה לחבל בעבודת הוועדה. כל ניסיון לדיון מקצועי בצוות נענה בצעקות ובטענות מצדך על התנכלות לדיירי הדיור הציבורי, ללא יכולת לקבלת תגובה רלוונטית על הסוגיה המקצועית הנידונה...

"כל האמור לעיל משקף את העובדה, שאף ניכרה במהלך דיוני הצוות, ובאה לידי ביטוי בהתבטאויותיך השונות לאורך הדרך, שאתה מחזיק בתוכנית שנקבעה על ידך מראש לגבי מסקנות הצוות. על כן, צר לנו להגיע למסקנה החד משמעית כי כתיבת התוכנית והקמת הצוות נעשתה בידיים לא נקיות ומתוך ניסיון מכוון ומתוכנן מראש להגיע לפיצוץ מחושב ומתוכנן, מתוך אינטרס צר ואישי, והכל על גב דיירי הדיור הציבורי".

לסיכום המכתב כותב מרידור כי "לאור חוסר הרצינות והחובבנות של עבודת הוועדה, ולאור יחסך המזלזל לפקידי ציבור החברים בוועדה, אני סבור כי עליך לשנות בתכלית את התנהלותך ולקיים דיונים רציניים ומעמיקים בוועדה כדי להביא לפתרונות רציניים וישימים לטובת החברה והמשק. נציגי משרד האוצר בוועדה ימשיכו בעבודתם המקצועית לצורך יצירת פתרונות עומק, אשר יסייעו ביצירת פתרונות נוספים בעולם הדיור הציבורי". 

במקביל לחלופת המכתבים בין משרד הבינוי והשיכון למשרד האוצר, גורמים שונים הפעילים בתחום הדיור הציבורי התומכים בתוכנית הדיור הציבורי של משרד הבינוי והשיכון מצדדים בעמדתו של משרד הבינוי והשיכון.

כך למשל, מפורום הדיור הציבורי נמסר היום כי "פקידי האוצר מתנגדים לשיקום הדיור הציבורי ולכן בעקביות מציבים מכשולים לעבודת וועדת החירום שהוקמה על מנת לייצר פתרונות להגדלת המלאי. הוגשו לאוצר תוכניות בעבר על ידי פורום דיור ציבורי וגופים אחרים ולא נעשה כלום על מנת להביא להגדלת מלאי הדירות. בישראל חסרות עשרות אלפי דירות ציבוריות בהשוואה לאירופה ו לארה״ב אבל בנקום לטפל בבעיה באוצר מנהלים קרב עם משרד השיכון ועם הממתינים לדיור ציבורי במטרה למסמס את החלטת הממשלה להגדלת מלאי הדירות. במידה ולאוצר יש טענות מדוע אנו לא רואים תוכנית משמעותית של האוצר לשיקום הדיור הציבורי? וגם למה אנחנו לא שומעים את עמדתו של שר האוצר משה כחלון? מדוע שר האוצר לא מגיב למשבר ומציע פתרונות?".

צרו איתנו קשר *5988