דוח: עובדי הבורסה משנים דיווחי שעות כדי לקבל תעריף גבוה

כך עולה מטיוטת דוח בדיקת נוכחות וגמול של עובדי הבורסה שערכה פירמת רואי החשבון זיו-האפט • הטיוטה חשפה, בין היתר, כי התנאים הנדיבים מאוד שזכאים להם עובדי הבורסה על כל תורנות, כוננות ומשמרת הם חריגים ביחס למה שמקובל במשק

הבורסה בתל-אביב / צילום: איל יצהר
הבורסה בתל-אביב / צילום: איל יצהר

בחודש שעבר העבירה פירמת רואי החשבון זיו-האפט לחברי ועדת הביקורת של הבורסה טיוטת דוח בדיקת נוכחות וגמול של עובדי הבורסה. המטרה של הבדיקה הייתה לבחון את נאותות דיווחי הנוכחות בהתאם לתכנון המשמרות והתורניות שנקבעו מראש ואת נכונות תשלומי השכר עבורן. ממצאיה העיקריים של הטיוטה מצביעים על ליקויים חמורים בהתנהלות העובדים. 

הטיוטה חשפה, בין היתר, את מה שברור מאליו: התנאים הנדיבים מאוד שזכאים להם עובדי הבורסה על כל תורנות, כוננות ומשמרת הם חריגים ביחס למה שמקובל במשק. לא כל העובדים בבורסה עובדים במשמרות, אבל עובדי ההפעלה כן, כיוון שהבורסה מאוישת 24 שעות ביממה. המשמרת הראשונה מתחילה בשעה 07:30 בבוקר, והמשמרת האחרונה מסתיימת ב-04:30. עובד תורנויות, למשל, נדרש להגיע לעבודה לפני השעה 08.00 ולהישאר אחרי 16:00. התורנים זכאים לגמול שעות נוספות מוגדל - 150% עבור השעתיים הראשונות ו-200% החל מהשעה השלישית. כמו כן, עובדי התורניות זכאים לתשלום "אש"ל תורנות" בגובה 30 שקל בגין כל יום בו ביצעו תורנות.

כונן נדרש להיות זמין טלפונית בשעות שהוגדרו על-ידי ההנהלה. הכוננים זכאים לחצי יום חופש בגין כל יום כוננות אשר ינוצלו בהתאם לכללי ההסכם הקיבוצי. עובדי משמרת זכאים לתעריפי שכר מוגדלים בהתאם למשמרות אותם ביצעו.

המשמרות מחולקות לסוגי עובדים - הפעלה, מזכירות ועוד - ויש דרגות של משמרות מ-1 עד 4 ולכל דרגה יש תעריף משלה. למשמרת סוג 4, למשל, ערך השעה במשמרת עומד על 225%(!) ושעות נוספות נעות בין 281% לשעתיים הראשונות ועד 300% לשעות השלישית, הרביעית ואילך.

לפי ממצאי הבדיקה, העובדים ביצעו שינויים ידניים במערכת הנוכחות בצורה שחישוב שכרם יהיה לפי התעריף הגבוה. בנוסף, נמצאו ליקויים כלליים ברישומים ובבקרות, כך שבחלק מהמקרים שעות התחלת העבודה אינן תואמות לשעות התחלת המשמרות.

בבדיקה נמצאו עובדי משמרות שנותרים לכאורה הרבה שעות בעבודתם, והכוונה היא ליותר מ-12 שעות עבודה, הרף המותר בדיני העבודה. בנוסף נמצאו מסגרות העסקה שאינן תואמות את ההסכמים - באופן שגורם להוצאות עודפות.

הדוח בדק שורה של נושאי משרה ואף ציין אותם בראשי-תיבות. למשל, א.ל, זה אורן לרנאו, יו"ר ועד עובדי הבורסה, לא פחות ולא יותר, ומי שעומד בראש המאבק כיום; וא.ב הוא איל בן סימון, מבכירי הוועד. שניהם מפעילי מחשב שנוקטים גישה מאוד מיליטנטית נגד ההנהלה ומחזיקים את הבורסה בגרונה.

מועד עובדי הבורסה נמסר: "צר לנו שהנהלת הבורסה בוחרת להפיץ מידע שקרי ומשמיץ על העובדים בתקשורת.
בניגוד לנאמר הרי שסכסוך העבודה הינו חוקי לחלוטין, אושר ע"י ההסתדרות ואינו מהווה כלל הפרה של ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנה שעברה, שכן הסכם זה אינו מסדיר את העניינים שנמצאים במחלוקת.

הנהלת הבורסה לדורותיה אימצה לעצמה שיטת התמודדות יחודית כל אימת שהועד מכריז על סכסוך עבודה- דוח ביקורת. הפעם, בעקבות הכרזת סכסוך עבודה הנוגע להבטחת זכויות העובדים לקראת הנפקת הבורסה, מיחזרה הנהלת הבורסה דוח ביקורת שכבר הוצא בעבר בתקופות כהונתם של 2 המנכ"לים הקודמים, ונגנז על ידם.

יובהר כי ה״דוח״ הינו דוח כללי, אינו מתייחס לעובדים ספציפיים ובודאי אינו מביא טענות כנגד העובדים.

דוח הביקורת מתייחס לאופן חישוב גמול השעות הנוספות של סקטור עובדי המחשב המועסקים במשמרות, אשר באופן שאינו מקרי לחלוטין נימנים על סקטור זה שניים מחברי הועד.

גמול השעות הנוספות ואופן חישובם מעוגן בהסכמים ובהסדרים הקיבוציים. עובדי המשמרות וחברי הועד אינם נכנסים לכספת הבורסה ומושכים לעצמם גמול שעות נוספות. הגמול מחושב ומשולם ע״י ההנהלה בדיוק ע״פ ההסכמים ובאופן בו הוא משולם מזה שנים רבות.

אופן התשלום המתואר קיים מאז 2002 אבל הוא לא נוהג, הוא מגובה בהסכם קיבוצי וקיים לפני הבחרות הנציגים לועד.
רק לפני מספר חודשים פיצתה הנהלת הבורסה את עובדי המשמרות והחזירה להם כולל חברי הועד המועסקים במשמרות, הפרשי שכר לאחר שהסתבר כי לא עמדה בהסכמים. ההנהלה הקפידה להחתים את העובדים כי לא יתבעו את ההנהלה בגין אי תשלום שכר ואי עמידה בהתחייבויות.

הניסיון להלך אימים על חברי הועד, תוך הדלפת דוח ביקורת ממוחזר והפצת מידע שקרי ומשמיץ על העובדים, ללא שנכתב בדוח, הינו חלק ממדיניות ההנהלה להתמודד מול סכסוך עבודה בתקשורת במקום לנהל מו"מ ענייני ואינטנסיבי לפתרון המחלוקות".

צרו איתנו קשר *5988