רשות ני"ע רוצה יותר מבתי ההשקעות: שנו את אופן הביצוע של עסקאות תיווך

הרשות דורשת מחברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים) לגבש מדיניות וכלים לניהול סיכונים בכל מה שקשור להיבטים של איסור הלבנות הון ביחס לעסקאות תיווך

ענת גואטה, יו"רית רשות ני"ע / צילום: ענבל מרמרי
ענת גואטה, יו"רית רשות ני"ע / צילום: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך מעמיקה את הדרישות מבתי ההשקעות, ומבקשת מהם לסגור פערים ביחס לבנקים, כשהיא דורשת מחברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים) לגבש מדיניות וכלים לניהול סיכונים בכל מה שקשור להיבטים של איסור הלבנות הון ביחס לעסקאות תיווך.

כפי הנראה, מהלך זה צפוי להקשות על הפצות, פעילות אג"ח חו"ל וכל מה שנעשה באמצעות חשבון תיווך אצל חברי הבורסה שאינם בנקים - פעילויות לא זניחות עבורם.

ברשות מבהירים כי צעד זה נדרש, לאחר שגילו שיש חש"בים שנותנים שירותי תיווך בניירות ערך באמצעות חשבון הנוסטרו שלהם, בלי לפתוח חשבון למקבלי השירות. ואולם, מבהירים ברשות, יש לראות את מי שעבורו ניתן שירות התיווך כמקבל שירות לפי צו איסור הלבנת הון, "וזאת בין אם למקבל השירות יש חשבון בחבר הבורסה ובין אם לאו".

לכן, מבהירה עתה הרשות, שבראשה עומדת היו"רית ענת גואטה, "על חבר הבורסה לאמץ הליכי זיהוי והכרת מקבל השירות הולמים ביחס למי שמקבל שירות מחבר הבורסה ללא פתיחת חשבון, ולאמץ כלים מתאימים להתמודד עם הסיכון, כשהיקף הבדיקות הן פועל יוצא של רמת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור, הגלומה במתן שירות כאמור, וברמת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור".

מה זה אומר? מבחינת הרשות, על החש"בים (חברי בורסה שאינם בנקים) לקבוע "מדיניות, כלים וניהול סיכונים במתן שירותי תיווך עסקאות", שבמסגרת זו החובות העיקריות החלות על חבר הבורסה בנוגע לפעילות תיווך המבוצעת בחשבון הנוסטרו, כוללות ניתוח והערכה של מאפייני הסיכון להלבנת הון ומימון טרור בתחום מתן שירותי התיווך למקבל השירות דרך חשבון הנוסטרו ועיגונה בכתב.

למשל, מציעה הרשות, יש לקבוע במדיניות בחינה במקרים של סוגי הנכסים ואופן ביצוע העסקה - למשל, במקרים של נכסים דלי סחירות, בעסקאות בבורסה מול עסקאות מחוץ לבורסה.

"טיפולוגיה טיפוסית להלבנת הון היא כאשר חבר הבורסה מנוצל על ידי שני צדדים לביצוע עסקאות שלא במחיר שוק, כך שהפער בין שער העסקה לבין השער האמיתי משקף העברה של ערך כספי בין הצדדים. כשעסקאות התיווך נעשות מחוץ לבורסה או כשמדובר בעסקאות המתבצעות בבורסה בניירות ערך דלי סחירות, החשיפה של חבר הבורסה לניצול בידי שני צדדים עולה", אומרים ברשות.

כמו כן, מדובר באימוץ כלים ברורים וכתובים, שישמשו את חבר הבורסה לצורך התמודדות עם הסיכונים שעלו במסגרת הבחינה, במה שאמור לשפר את מיצוב החש"בים בהקשר זה, בטח ביחס למה שכבר קיים במערכת הבנקאית.

אגב, הרשות מבהירה כי "פעילות של חבר הבורסה בחשבון הנוסטרו, הנעשית מול צד נגדי שאינו מקבל שירות מחבר הבורסה, אינה כפופה לחובות אלה".

צרו איתנו קשר *5988