ועדת הכספים | לפני כולם

שקד מבקשת להפחית פעם נוספת את אגרת חידוש רישיון רואי החשבון

שרה המשפטים ביקשה מיו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, להעלות את התיקון לטיוטת תקנות רואי החשבון לאישור הוועדה • שקד מבקשת הפחתה של כ-22% באגרה השנתית לחידוש הרישיון והפחתה של כ-69% שמשלמים עבור פטור מבחינות מועצת רואי החשבון

שרת המשפטים איילת שקד / צילום: איל יצהר
שרת המשפטים איילת שקד / צילום: איל יצהר

שרת המשפטים, איילת שקד, פנתה היופ (ב') במכתב ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, וביקשה ממנו להניח את טיוטת תקנות רואי החשבון (תיקון), התשע"ח-2018, על שולחנה של ועדת הכספים לשם אישורן.

במסגרת התקנות החדשות, אשר זכו כבר הן לאישור ועדת האגרות הבין-משרדית והן לאישור שר האוצר, מתבקשת הפחתה של כ-22% באגרה השנתית הנדרשים לשלם כלל רואי החשבון בישראל לשם חידוש רישיונם וכן הפחתה של כ-69% בגובה האגרות שנדרשים לשלם מרבית מבקשי רישיון רואי חשבון עבור פטור מבחינות מועצת רואי החשבון.

מועד תחילתן של התקנות (ככל שיאושרו) נקבע לתאריך ל-1 בינואר 2019, למעט תקנות הפטור מבחינות, אשר מועד תחילתן הוא ב-1 באפריל 2019. וזאת, לדברי השרה שקד, עקב הצורך בהיערכות מחשובית של מועצת רואי חשבון בהיבט זה.

הפחתה באגרת הפטור מבחינה

לפי מידע שהגיע ל"גלובס", בהתאם לבחינה תקציבית שנערכה במשרד המשפטים, מוצע להפחית את האגרה השנתית שנדרשים לשלם רואי חשבון באופן הבא: באשר לרואי חשבון בוותק של עד 5 שנים - מציעה השרה שקד להפחית את האגרה מ-406 שקלים ל-316 שקלים; באשר לרואי חשבון בוותק של 5 שנים ומעלה - מוצע להפחית את האגרה מ-569 שקלים ל-443 שקלים; באשר לרואי חשבון בני 70 ומעלה - מוצע להפחית את האגרה מ-216 שקלים ל-110 שקלים בלבד.

באשר לאגרת הפטור מבחינה, זו עומדת כיום על 137 שקלים לפטור יחיד (עד סכום גג של פי שבעה מהסכום האמור, דהיינו 959 שקלים).

במכתבה ליו"ר גפני מציינת השרה, כי "מכיוון שבהתאם לתקנות ולהחלטות המועצה, כל המסיים תואר בחשבונאות ושנת השלמה זכאי לקבלת פטור מכל בחינות המועצה למעט שתיים (חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת ובעיות ביקורת מיוחדות), המשמעות היא שלמעלה מ-95% מציבור מבקשי הרישיון משלמים אגרת פטור מבחינות בסכום הגג".

מציעה השרה מציעה להפחית את אגרת הפטור לסכום מקסימלי של 300 שקלים. וזאת, בהתעלם ממספר הפטורים המבוקש במסגרת בקשתם של מבקשי הרישיון. זאת, בהתחשב בעלויות הקיימות ליחידה בבדיקת הפטורים, בייחוד באותם מקרים פרטניים בהם נדרשת בדיקה של תכניות שאינן בחשבונאות או של הכשרה מחו"ל.

ההפחתה אשר תעלה (ככל הנראה) בקרוב להצבעת ועדת הכספים, תצטרף אם וכאשר תאושר, לשתי הפחתות אגרות לרואי חשבון אשר אושרו בשנתיים האחרונות בוועדת הכספים - הפחתה בשיעור של 25% באגרה השנתית (מסכום מקור של 757 שקלים), והארכת תקופת הוותק לאגרה מופחתת משלוש לחמש שנים מינואר 2017 וכן תיקון נוסף לתקנות מינואר 2018, במסגרתו ניתנה הנחה של 50% בכל האגרות שמשלמים חיילי מילואים פעילים מכוח תקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955.

עוד נודע ל"גלובס" כי שרת המשפטים פנתה ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל וביקשה כי יעלה על שולחנה של הוועדה את טיוטת תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018, במסגרתם היא מבקשת להביא להפחתה של 40% בגובה האגרה השנתית שנדרשים לשלם כלל המתווכים במקרקעין בישראל לשם חידוש רישיונם, העומדת כיום על סכום של 361 שקלים. לאחר ההפחתה יעמוד סכום האגרה על 217 שקלים.

שרת המשפטים איילת שקד מסרה: "הפחתת אגרות, כמו גם הפחתה בבירוקרטיה וברגולציה, פותחת דלתות בפני בעלי מקצוע. פעולות אלו שמשרד המשפטים בראשותי מבצע ב-3.5 השנים האחרונות הן שגם מעלות את ישראל במדד ה-doing business".

"להפחתת האגרות עבור רואי החשבון תתווסף גם הפחתה של 40% בגובה האגרה השנתית שנדרשים לשלם כלל המתווכים במקרקעין בישראל לשם חידוש רישיונם. זו הפחתת אגרות שלישית השנה עבור המתווכים במקרקעין: הפחתה של 25% באגרה השנתית לכלל המתווכים במקרקעין (מסכום מקור של 482 שקלים), וכן מתן הנחה קבועה של 50% בכל האגרות שמשלמים חיילי מילואים פעילים מכוח תקנות המתווכים במקרקעין, תשנ"ז-1997".

צרו איתנו קשר *5988