בית כנסת | בלעדי

למה עיריית בני ברק לא מפנה בית כנסת מסוכן שהוקם בשטח בית ספר

לפי עתירה שהגישו מספר עמותות המפעילות את בית הספר, בית הכנסת חוסם את רחבת כיבוי האש ואת הגישה לברזי הכיבוי במקום • התוצאה: 1,500 תלמידים ואנשי הצוות העובדים במקום נמצאים בסכנה • מבקר המדינה ורשות הכבאות התריעו על הבעיה בעבר, אך בעירייה התעלמו

בית הכנסת בחצר בית הספר בבני ברק / צילום: שלומי יוסף
בית הכנסת בחצר בית הספר בבני ברק / צילום: שלומי יוסף

חצר בית ספר היא מקום שנועד למשחקים ופעילויות לתלמידים, אולם מזה תקופה משמשת חלק מהחצר בית הספר היסודי 'תלמוד תורה תורת אמת' בבני ברק כבית כנסת. מסמכים שצורפו לעתירה שהגישו מספר עמותות שמפעילות את המוסד נגד עיריית בני ברק, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה והיחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה במשרד האוצר, חושפים כי המבנה הוצב לכאורה בניגוד לחוק ותוך סיכון בטיחותי לתלמידים. "על הכף מונחים חייהם של 1,500 תלמידים אשר חשופים לסכנה בטיחותית חמורה ויומיומית", נכתב בפתח העתירה המנהלית. 

בעתירה, שהוגשה באמצעות עוה"ד אלי וילצ'יק וחן ישי ממשרד כהן וילצ'יק ושות', נטען כי על חצר בית הספר, הוצב באישון לילה בנובמבר 2016 בית כנסת ללא היתר בנייה, על קרקע ציבורית שבבעלות העירייה, באופן המהווה סכנת חיים חמורה ומידית לתלמידים, למורים, לאנשי הצוות, להורים ולמבקרים הפוקדים את המתחם מדי יום. עוד נטען כי מדובר בסכנת חיים משולשת, שהחריפה לאחרונה בשל הרחבת המבנים הארעיים, שכן המבנים חוסמים את רחבת כיבוי האש ואת הגישה לברזי הכיבוי, וכן חוסמים את שטח הורדת והעלאת התלמידים באופן הדוחק את התלמידים אל סף הכביש הסואן כאשר באחד הימים דרס רכב הסעות את רגלו של אחד התלמידים. בנוסף המבנים הארעיים עצמם מטים ליפול, ומהווים סיכון בטיחותי לתלמידים אשר מטפסים עליהם, מתכופפים תחתם, וחשופים לחלקי מבנה בלתי-מוגמרים.

לעתירה אף צורף צילום של אחד המבנים העומד על בלוקים וחביות ישנות. בנוסף צוין כי המבנים חוסמים חניות המשרתות את המתחם לרבות חניות נכים, כאשר בבית הספר מלמד מורה נכה, ומספר הורים נכים מסיעים את הילדים לבית הספר, ונחסמה החצר המשותפת היחידה שנועדה לשרת את התלמידים במתחם.

בעתירה נטען כי נציגי העמותות פנו לעיריית בני ברק, שהיא בעלת הקרקע, ומחו על הצבת מבני בתי הכנסת ללא אישור ותוך סיכון חיי התלמידים. אלא שלטענת עורכי הדין "העירייה ממאנת לפעול באופן כלשהו על מנת להביא לסילוקם של הפולשים ולפינוי השטח, ולמעשה מאפשרת להם לבצע שימוש לא מוסדר ובניגוד לדין".

עוד נטען בעתירה, כי מי ש"טומנות ידן בצלחת באופן בלתי-מוסבר, הן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והיחידה הארצית לאכיפה, אשר על אף פניות חוזרות ונשנות נמנעות מלהפעיל את סמכויות האכיפה שלהן נגד הפולשים.

העמותות טוענות בעתירה כי בשל התנהלות העירייה פנו הן ביוזמתן לנציבות פניות הציבור במשרד מבקר המדינה, אשר בדקה את התלונה והשיבה כי "בירור הנציבות העלה כי למבנה שהוצב במתחם והמשמש כבית כנסת לא הוצאו היתרי בנייה. יתרה מכך נראה כי לא ניתן יהיה לתת היתר כלשהו למבנה, בהיותו מוצב על רחבת הכיבוי הייעודית שאושרה בהיתר ובטופס 4 שניתן למקום. הדבר מהווה סיכון בטיחותי ממשי ויומיומי, הן לבאי בית הכנסת והן למאות תלמידי חמשת בתי הספר שבסמוך אליו".

לעתירה צורף כנספח מכתב ששלחה רשות הכבאות הארצית לעיריית בני ברק, ובו הבהירה כי "מיותר לציין בפניך שהקמת המבנה נעשתה ללא היתר בניה וללא אישור כיבוי אש. לידיעתך חסימת רחבת הכיבוי על ידי המבנה שבנדון מסכנת את שלום הציבור והילדים בבית הספר ומהווה הפרה חמורה של חוק התכנון והבנייה".

נספח נוסף שצורף לעתירה מביא את תגובת היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה - תל אביב, סמוך למועד הצבת המבנים בסוף 2016, שבחנה את הנושא. "לא ניתנו היתרי בניה למבנים נשוא תלונתך. הוצא צו הפסקה מנהלי לעבודות הבנייה והצו נמסר לאחראיים על הבנייה", נכתב בתגובה. למרות זאת, צוין בעתירה, הפעילות המבנים המשיכה תוך כדי סיכון התלמידים.

לטענת העמותות לאחרונה חלה התפתחות מטרידה שעניינה הרחבת המבנים הפירטיים באופן החוסם גישה לברזי כיבוי האש, ועל כן לא נותרה לעמותות כל ברירה אלא להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט. בעתירה מבקשות העמותות מבית המשפט לקיים דיון דחוף בנושא ולהוציא צו שיורה לעיריית בני ברק לפנות את המבנים מהמקום, תוך השבת הרחבה למצבה הקודם, וכן צו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק וליחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה במשרד האוצר, המורה להן לפעול לפינוי המבנים מתוקף סמכותם.

מעיריית בני ברק ומהוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק נמסר כי העתירה התקבלה רק בסוף השבוע והוועדה המקומית טרם למדה אותה".

מהיחידה לאכיפת דיני תכנון ובנייה במשרד האוצר נמסר בתגובה כי "האחריות והסמכות לאכיפת חוק התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי בני ברק היא של הוועדה המקומית בני ברק. כאמור הנושא מצוי בערכאות משפטיות ובמסגרת זו תינתן תגובתנו".

צרו איתנו קשר *5988