הרבעון השלישי של טלדור: השינוי בחטיבת התקשורת עדיין לא משפיע על התוצאות

חברת שירותי המחשוב דיווחה על ירידה של 8% בהכנסות ומעבר להפסד ברבעון השלישי של 2018 • בתחילת השנה, לאחר שבטלדור זיהו חולשה מתמשכת בתוצאות מגזר התקשורת והתשתיות, הוחלפה שדרת הניהול של החטיבה במטרה לחזור לצמיחה ולרווחיות, אבל בשלב זה תוצאות המהלך עדיין לא באות לידי ביטוי בתוצאות

נתי אברהמי, מנכ"ל טלדור / תמר מצפי
נתי אברהמי, מנכ"ל טלדור / תמר מצפי

בזמן שהחברות המתחרות מתחום שירותי המחשוב סיכמו את הרבעון השלישי של 2018 עם שורה תחתונה חיובית, טלדור מסכמת רבעון שלילי נוסף. החברה פרסמה את דוחות הרבעון ביום חמישי לאחר סיום המסחר, והציגה בדוחות ירידה של 8.5% בהכנסות, ומעבר להפסד.

גם ברבעון הקודם החברה רשמה הפסד, וזאת על רקע זעזועים באחת משתי החטיבות של החברה. בתחילת השנה, לאחר שבחברה זיהו חולשה מתמשכת בתוצאות מגזר התקשורת והתשתיות, הוחלפה שדרת הניהול של החטיבה במטרה לחזור לצמיחה ולרווחיות, אם כי בשלב זה תוצאות המהלך עדיין לא באות לידי ביטוי בתוצאות.

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-169 מיליון שקל. שני מגזרי הפעילות של טלדור רשמו ירידה בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל: מגזר המערכות הניב הכנסות של 97.1 מיליון שקל, ירידה של 4.5%, ומגזר התקשורת והתשתיות ירד ב-9.4% ל-75.2 מיליון שקל. בחברה מסבירים את הירידות בשינוי תמהיל הלקוחות בשני המגזרים, שקוזז במידה מסוימת ברכישת חברת ספקטורי בתחילת השנה (תמורת 15 מיליון שקל; באחרונה נרכשה גם ליבי טכנולוגיות תמורת כ-7 מיליון שקל ותמורות מותנות עתידיות).

מתחילת השנה ירדו הכנסות מגזר המערכות ב-4.1% ל-297 מיליון שקל, והכנסות מגזר התקשורת והתשתיות ירדו ב-15.5% ל-224 מיליון שקל. בסך הכול הסתכמו הכנסות טלדור בשלושת הרבעונים הראשונים בכ-517 מיליון שקל, ירידה של 9.9%.

במקביל לירידה בהכנסות נשחקה גם הרווחיות הגולמית, משיעור של 14.5% ברבעון המקביל ל-10.3% ברבעון השלישי, ול-9.7% בלבד בחודשים ינואר-ספטמבר. טלדור עברה להפסד תפעולי רבעוני של 1.5 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 8 מיליון שקל ברבעון המקביל, ובשורה התחתונה נרשם הפסד של 4.5 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות, לעומת רווח של 5 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מתחילת השנה הגיע ההפסד ל-11.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 16.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה. תזרים המזומנים של טלדור מפעילות שוטפת היה שלילי, בסך 91.8 מיליון שקל מתחילת השנה (מתוכם 24.4 מיליון שקל ברבעון השלישי), בשל הירידה ברווח הנקי, עלייה בהון החוזר בשל גיוס אשראי לזמן קצר וכן גידול במסים.

טלדור מנוהלת על ידי נתי אברהמי ונמצאת בשליטת DBSI של יוסי בן-שלום וברק דותן. שווי החברה בבורסה הוא 157 מיליון שקל. 

נתי אברהמי מנכ"ל טלדור: "בחודשים האחרונים הבשילו תהליכים והשקעות אותם הובלנו בשנה האחרונה, והתחלנו בביצוע מספר פרויקטים משמעותיים שילוו את החברה לטווח ארוך. תהליכים אלו עדיין לא באו לידי ביטוי בדוחות הכספיים של הרבעון השלישי, בו נרשם הפסד שנבע מצירוף של מספר גורמים, אשר המרכזיים שבהם הם התחלת פעילות פרויקט הטסטים, אשר בתקופת ההרצה, וכלל הוצאות התארגנות משמעותיות,. גורם נוסף הוא מיעוט ימי עבודה בשל עיתוי חגי תשרי, וכן הגעה להסדר פשרה עם רשות ניירות ערך והוצאות מיסוי גבוהות. לצד גורמים אלו, פעילות חטיבת התשתיות עדיין הסבה הפסד ברבעון הנוכחי, אך יחד עם זאת הכנסות התחום צמחו ביחס לרבעון השני, לצד קיטון בגובה ההפסד".

צרו איתנו קשר *5988