חברת הנדל"ן הזרה UIRC נאלצה לפרסם שוב דוחות לאחר השמטה של סעיף גילוי

בדיקה של רשות ניירות ערך העלתה כי מדוחות חברת הנדל"ן הזרה הושמט סעיף גילוי הנוגע לגירעון בהון החוזר, ודירקטוריון UIRC נאלץ לדון מחדש בדוחות ולאשרם לאחר הוספת הגילוי

מגדל משרדים בניו יורק / צילום: רויטרס  Brendan McDermid
מגדל משרדים בניו יורק / צילום: רויטרס Brendan McDermid

הדוחות הכספיים של חברת הנדל"ן הזרה יו.איי.אר.סי (UIRC) צדו בשבוע שעבר את עיניהן הבוחנות של עובדי מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך. בדיקה מהירה שביצעו ברשות ני"ע גילתה כי מהדוחות הושמט סעיף גילוי הנוגע לגירעון בהון החוזר, ועקב כך נאלץ דירקטוריון UIRC לדון מחדש בדוחות ולאשרם לאחר הוספת הגילוי.

חברת UIRC, שהנפיקה לראשונה אג"ח בת"א בספטמבר 2017, פועלת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב. עיקר פעילותה של החברה הוא בהשכרת נכסים לרשויות פדרליות ומדינתיות בארה"ב.

את הרבעון השלישי סיימה UIRC עם הכנסות של 6.1 מיליון דולר מדמי שכירות, ששיקפו צמיחה של 24.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. צמיחה זו הושגה ברובה בזכות רכישת 14 נכסים בחודש ספטמבר אשתקד, והובילה את החברה להציג עלייה של 16% ברווח הגולמי (NOI) ל-3.8 מיליון דולר.

עם זאת, גידול של 42.4% בהוצאות מימון ל-3.1 מיליון דולר, כתוצאה מהנפקת האג"ח בישראל, לצד הוצאות של 687 אלף דולר נוספים שנרשמו בגין הפרשי שער בין השקל לדולר, הובילו את החברה להציג הפסד של 237 אלך דולר ברבעון השלישי. נוסף על כך, הציגה החברה הפסד של 324 מפעילות השכרה (FFO), אולם בנטרול הפרשי שער והפחתת עלויות גיוס חוב, הסתכם ה-FFO לפי גישת ההנהלה ב-1 מיליון דולר.

את הרבעון השלישי סיימה UIRC עם הון עצמי של 130.2 מיליון דולר, המהווה 43.2% מסך המאזן. נוסף על כך הציגה החברה הון חוזר של 3.9 מיליון דולר במאזן המאוחד, אולם במאזן סולו דווקא הופיע גירעון של 1.4 מיליון דולר בהון החוזר.

ביום רביעי בבוקר פרסמה UIRC את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2018, אולם יום וחצי לאחר מכן, ביום חמישי בערב פורסם הדוח פעם נוספת. בחברה הסבירו כי בעקבות הפניית תשומת לב על-ידי רשות ניירות ערך לקיומו של סימן אזהרה, נוסף סעיף 8 לדוח הדירקטוריון, ובו גילוי לעניין הגירעון בהון החוזר.

גירעון בהון החוזר מהווה את אחד מסימני האזהרה שהופעתם מחייבת את הדירקטוריון לדון בנושא ולקבוע האם קיים חשש ליכולת הפירעון של החברה. בעקבות דרישת הרשות קיימה החברה ישיבת דירקטוריון נוספת בין שני מועדי הפרסום, ולאחריה נכתב בדוח המתוקן כי אין באמור כדי להעיד על בעיית נזילות בחברה, מכיוון שלחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברמת הקבוצה, וכן מרחב גמישות בניהול התזרים שלה.

ל-UIRC שתי סדרות האג"ח שהנפיקה בת"א בהיקף של 347 מיליון שקל ערך נקוב. השנה נפלו האג"ח של החברה בשיעור של 8%-9%, והן נסחרות כיום בתשואה של 11%-13%. 

צרו איתנו קשר *5988