8 מיליון שקלים שקיבלה אלמנתו של שותף במשרד עוה"ד גורניציקי ימוסו כרווח הון ולא כהכנסה מעסק

כך קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א שהכריע במחלוקת בין האלמנה של עו"ד אריאל זליכוב המנוח לרשות המסים • הקביעה משקפת חיסכון מס של כ-1.5 מיליון שקל עבור האלמנה

עו"ד אריאל זליכוב / צילום: עינת לברון
עו"ד אריאל זליכוב / צילום: עינת לברון

8 מיליון שקלים שקיבלה אלמנתו של עו"ד אריאל זליכוב, מי שהיה שותף בכיר בפירמת עורכי הדין גורניצקי ושות', ימוסו כרווח הון ולא כהכנסה מעסק, העולה לכדי 50% - כך קבע השבוע בית המשפט המחוזי בת"א, שקיבל את ערעורה של האלמנה על דרישת רשות המסים למסות כספים שקיבלה עם פטירת בעלה כהכנסה מעסק.

עו"ד אריאל זליכוב נפטר במהלך שנת 2009 ממחלה קשה. טרם פטירתו שימש עו"ד זליכוב כשותף בפירמת עורכי הדין גורניצקי ושות'. עת הצטרפותו לשורת השותפים חתם אריאל על הסכם שותפות (אשר תוקן בשנת 1995) ואשר הסדיר בין היתר את סוגיית התשלום לשאירי שותף שנפטר (יורשיו) או לחילופין במקרה שאינו יכול לשמש יותר כשותף. במסגרת הסכם השותפות נקבע, כי שאריו של השותף הנפטר יקבלו אחוז מסוים מרווחי השותפות, תוך הפחתת תשלום חודשי מסוים (מכפלת סכום קבוע במספר השותפים שנותרו בפירמה) או לחילופין יקבלו השארים אחוז מסוים מאותו הסכום, ללא ההפחתות החודשיות. בהתאם להסכם, סכומים אלה הוגדרו כפנסיה שתועבר ליורשים במקרה פטירה או היבצרות.

האלמנה, עינת, בחרה באופציה השנייה על פי ההסכם, וקיבלה אחוזים מהסכום שנקבע, ללא הפחתות החודשיות. במשך 4 שנים קיבלה אלמנתו של זליכוב תשלומים תקופתיים, כאשר סך התקבולים הסתכמו ב-8 מיליון שקלים. במהלך השנים הצהירה האלמנה על קבלת הכנסה מפנסיה, כפי שצוין בהסכם השותפות, אך רשות המסים לא קיבלה את הסיווג האמור. הרשות טענה, כי מדובר בהכנסות מעסק או ממשלח יד שלא מיגיעה אישית (לא מעבודה) ועל כן למסות את הסכום לפי המס על הכנסות מעסק - סיווג המגדיל את סכום המס באופן משמעותי.

לחלופין טענה הרשות כי יש לסווג את ההכנסה כהכנסה הונית. המשמעות היא שיעורי מס גבוהים משמעותית מהסיווג שדרשה האלמנה - ככל שמדובר בהכנסה מפנסיה חל פטור ממס על 35% מהסכום וקיימת תקרה של עד 40% מס על יתרת הסכום. על פי עמדת רשות המסים, שראתה בסכום הנסה עסקית - המס מגיע ל-50% מהשקל הראשון.

על קביעות אלה של רשות המסים ערערה האלמנה לביהמ"ש המחוזי. באמצעות עו"ד עמיחי פרי ושלומי רגב, ממשרד אלתר ושות' טענה האלמנה שהקצבה לה זכתה היא פנסיה או לחילופין סכום אשר לו היא זכאית בעקבות מכירת זכויות הוניות. בית המשפט קיבל את עמדת האלמנה וקבע, כי התשלומים ששולמו לה יסווגו כהכנסה הונית בגין מכירת זכויות, ולפיכך היא תמוסה בשיעורי המס הקבועים בחוק ביחס לרווח הון בשנות המס הרלוונטיות (30% - 35%).

בפסק הדין נקבע בין היתר, כי סווג ההכנסה בידי האלמנה אינו חייב להיות זהה לסיווג ההוצאה בידי השותפות. את פקיד שומה 3 בתל באביב ייצגה עו"ד יפעת גול (שושן) מפרקליטות מחוז ת"א - אזרחי. רשות המסים יוצגה ע"י עו"ד יפעת גול שושן מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות ת"א (אזרחי).

צרו איתנו קשר *5988