דוח מבקר המדינה: כך הפכה צמרת התעשייה האווירית לשבויה של ועד העובדים

הטבות מפליגות בשכר ובתנאים לחברי ועד שכלל לא עובדים בארגון; עבירות משמעת חמורות של חברי ועד שהטיפול בהן התמסמס ונגנז; ותשלום שהועבר מדי שנה לקופת הוועד ללא פיקוח והצטבר לכדי 100 מיליון שקל • מבקר המדינה יוסף שפירא בדוח נרחב וחמור על תע"א שנוגע לשנים 2013-2016 • כל זאת כשברקע צפוי המבקר לפרסם דוח נוסף על תע"א, בעניין מינוי בכירים בחברה • תגובת תע"א: החברה מצויה כיום בעידן של שינוי דרמטי

ח``כ חיים כץ / צילום: איל יצהר
ח``כ חיים כץ / צילום: איל יצהר

ועד עובדים שעושה בחברה כבתוך שלו ומנהל את ההנהלה ואת הדירקטוריון; תכנית הבראה שרחוקה מלהשיג את מטרותיה המרכזיות - חיסכון והתייעלות; עבירות משמעת חמורות מצד חברי ועד שהטיפול בהן התמסמס ונגנז פעם אחר פעם; עשרות מיליוני שקלים מכספי ציבור שזורמים לקופת הוועד בלי בקרה ופיקוח והצטברו לסכום עתק שמנוהל ללא שקיפות; והטבות מפליגות לחברי ועד שרבים מהם כלל לא עובדים - וזאת רק רשימה חלקית של הליקויים שמעלה מבקר המדינה, יוסף חיים שפירא, בדוח מיוחד שהוא מפרסם הערב על יחסי הגומלין שמתקיימים בין הנהלת התעשייה האווירית לבין ועד העובדים בחברה. על פני 80 עמודים מתאר ומפרט המבקר כיצד ועד העובדים בחברה הביטחונית שבבעלות המדינה ניצל את רפיונה ואת אזלת ידה של ההנהלה, הרתיע אותה, ובחלק מהמקרים אף הכתיב את מהלכיה.

 ■ הסוף להסתרה בחסות החוק: דוח המבקר על תע"א הוא פתח לדוחות הקשים הבאים | סטלה קורין ליבר

הדוח מתייחס לשנים 2013-2016. ברוב התקופה הזאת כיהן בתפקיד יו"ר תע"א רפי מאור. באותן השנים מנכ"ל החברה היה יוסי וייס; בראש ועד העובדים עמד ח"כ חיים כץ, כיום שר העבודה והרווחה.

אף שדוח המבקר המתפרסם הערב לא נוגע להנהלה הנוכחית של תע"א, ניכר כי חלק מאותם דפוסים וליקויים שעולים מהדוח ממשיכים ללוות את החברה גם בימים אלו: לאחרונה חשף "גלובס" כי בכוונת מבקר המדינה לפרסם במהלך השנה הקרובה דוח ביקורת נוסף על החברה, שיעסוק בתקינות ההליכים למינויי בכירים בתע"א.

באחרונה הועלו טענות אודות תקינות ההליך למינויו של סמנכ"ל הכספים של החברה, אייל יוניאן, לתפקיד המשנה למנכ"ל וזאת לצד טענות אחרות על מינוי מקורבים לתפקידים בכירים בחברה.

כך, חרף השינויים שחלו בוועד העובדים של החברה, ובחירתו של יאיר כץ לתפקיד היו"ר שלו, עדיין ניכר כי הוועד משמר את הדומיננטיות שלו ואת כוחו הרב בתוך התעשייה האווירית. בין הוועד לבין הנהלת החברה מתקיים בימים אלה מו"מ אינטנסיבי לקראת הסכם עבודה חדש, לקראת איחוד החטיבות האזרחיות של תע"א. הצדדים סימנו בעבר את ה-1 בינואר 2019 (מחרתיים), כתאריך יעד לחתימה על הסכם. יש לציין כי המו"מ מתקיים כשברקע קיים סכסוך עבודה פתוח, המאפשר לוועד לפתוח בצעדים ארגוניים.

בחזרה לדוח. במשך השנים, כך מעלה הדוח, הנהלת התע"א העבירה לאגודת העובדים, "הזרוע הפיננסית" של הוועד כ-15 מיליון שקל מדי שנה בלי שקיימה פיקוח ובקרה על הכסף. בנוסף, המבקר מתריע מפני הטבות מפליגות שמקבלים רבים מבין חברי הוועד, וכוללות עשרות שעות נוספות המסתכמות בעד עשרות אלפי שקלים בחודש; רכב צמוד, למרות שרבים מהם לא עובדים בתפקידם או עובדים בו באופן חלקי בלבד. עוד נמצא כי עלות שכרו השנתי של יו"ר הוועד לשעבר, אהוד נוף, הסתכמה ביותר ממיליון שקל - למרות שבחלק מהזמן לא הייתה לו משרה בחברה.

ביקורת חריפה נמתחה בדוח על הנהלת התע"א בעקבות שורה ארוכה של מקרים שבהם היא נהגה ביד קלה מדי נוכח עבירות משמעת חמורות שעשו חברי ועד.

המבקר שפירא כתב בדוח: "בממשקים שבין החברה לבין ארגון העובדים בה, הנהלת החברה לא מימשה את מלוא סמכויותיה, עד כדי כך שלעתים ארגון העובדים עשה בחברה כבתוך שלו". המבקר מצא עוד כי "ועדת הביקורת (של החברה) התריעה בעניינים השונים, אך הגורמים בחברה התעלמו מדבריה על אף היותה שומר סף. החברה פעלה במקרים רבים לפי רצונו של ארגון העובדים, לעתים עד כדי שיתוק הפיקוח והבקרה של הגופים המוסמכים".

"הוועד איים על דירקטורית, היו"ר שתק"

חברי ועד בתע"א שנחשדו בעבירות משמעת, או עובדים מן המניין שהעבירות שיוחסו להם נגעו גם לחברי ועד, קיבלו הקלות רבות בכל הנוגע לאופן סיווג העבירות שביצעו. מבקר המדינה מצא פערים גדולים באופן שבו החברה תפסה את חומרת העבירות לבין המענה המשמעתי שניתן להן בסופו של דבר.

מקרה כזה אירע בנובמבר 2015. בשעה שדירקטוריון החברה התכנס לישיבה פרצו אל החדר 35 עובדים ובהם חברי ועד כשהם עטופים בטליתות, תוקעים בשופרות ומקללים את חברת הדירקטוריון ד"ר חנה מוריאל סיטבון, שקראה לקיים בדיקה מדוקדקת אודות התנהלות ועד העובדים בחברה. העובדים הטיחו במוריאל סיטבון כי "לשליח ציבור יש חשיבות רבה להיזהר במעשיו שמא חס וחלילה לא יצא חי מקודש הקודשים".

בין העדים למפגן שארך מספר דקות היה גם יו"ר החברה באותה עת, רפי מאור. לפי הדוח, בזמן שהדירקטורית ספגה קללות ועלבונות - מאור שתק. לאחר האירוע, כפי שעולה מהדוח, ביקשה מוריאל סיטבון ביקשה שיירשם בפרוטוקול כי היו"ר מאור לא הגיב בכל מהלכו, והיסה בכל מי שניסה להתערב או רצה להגיב (מאור הגיב למבקר המדינה, כי הוא מחה נמרצות כלפי העובדים, חשש מהתלקחות אלימה והורה להזעיק אנשי ביטחון ופעל להרגעת הרוחות).

זמן קצר אחרי האירוע, סגנית היועץ המשפטי של החברה ציינה במייל ששלחה למנכ"ל החברה דאז יוסי וייס, כי מדובר בעבירת משמעת חמורה שבגינה ניתן להעמיד את המעורבים לדין משמעתי, ואף להגיע לכדי תלונה במשטרה.

העובדים שהיו מעורבים באירוע זומנו בהמשך לבירור. בין מקבלי הזימון היו שני חברי ועד שכיהנו בצוות המשא ומתן שדן באותם ימים עם ההנהלה לקראת גיבוש הסכם הבראה. עובדים רבים אחרים שהיו מעורבים באירוע לא הוזמנו כלל לבירור, וזאת לאחר שההנהלה טענה כי לא הצליחה לזהותם ולקבוע את חלקם באירוע "כי כיסו את פניהם בטליתות". לפי הדוח, מנכ"ל החברה אמר בדיון פנימי כי יו"ר הוועד דאז, אהוד נוף, לא התכחש לאירוע, לא גינה אותו ואף שיגר לעובדים שהיו מעורבים בו הודעת תמיכה.

אלא שבהמשך הנהלת תע"א התקפלה, וחברי הוועד המעורבים יצאו מהפרשה בלי שנתנו עליה את הדין. כחודשיים אחרי אותו אירוע אמר המנכ"ל וייס במסגרת דיון פנימי כי הוועד מתנה את המשך המו"מ עם ההנהלה על הסכם ההבראה בביטול ההליך המשמעתי נגד המעורבים באירוע בישיבת הדירקטוריון. "בסופו של דבר, ולשם קידום המו"מ לצורך כריתת הסכם ההבראה הפסיק המנכ"ל את הטיפול המשמעתי נגד חברי הוועד והחברה הסתפקה בהתנצלות של חברי הוועד ושל היו"ר שלו לפני המנכ"ל", נכתב בדוח המבקר: "לא זו בלבד שהחברה לא העלתה את רף הענישה נגד אנשי הוועד, אלא שהמנכ"ל קיבל את התנאי שהוועד הציב לקידום המו"מ ופעל לגניזת התיקים נגדם".

המנכ"ל לשעבר וייס מסר בתגובה למבקר, כי הדירקטוריון ו-ועדת הביקורת של החברה אישרו לו להפעיל שיקול דעת בנושא והסמיכו אותו להמשיך במו"מ לקראת מימוש תוכנית ההבראה.

ביולי 2014 אירע מקרה חמור נוסף, כשהממונה על הביטחון במשרד הביטחון (המלמ"ב) חשף חשדות לאי סדרים פליליים לכאורה בפעילות של עובד, שמוצג בדוח המבקר כ"עובד ט'". דוח המלמ"ב כלל המלצה לפרקליטות להאשים את העובד במרמה, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים והמליץ להשעותו מעבודתו בתע"א.

רק בדצמבר 2014 עדכנה הנהלת החברה את ועדת הביקורת שלה אודות החשדות שהעלה המלמ"ב נגד "העובד ט'". הדיון בעניינו במסגרת ועדת הביקורת נמשך, ובפברואר 2015 הסמנכ"לית למשאבי אנוש לשעבר של החברה, אירית קליפר אבני אמרה בדיון שהתקיים על הנושא כי ארגון העובדים מוכן לקיים על הנושא שיחת הבהרה - ולא שימוע, והוסיפה: "חיים כץ אמר שהוא ישבור את הכלים אם יתקיים שימוע". כץ, יו"ר הוועד לשעבר שכיהן בתפקיד במשך 22 שנה, עד 2015, מכהן כיום בתפקיד שר העבודה והרווחה.

רק במאי 2015, אחרי שזומן פעם אחר פעם לשימועים במוסדות המתאימים של תע"א ולא הגיע אליהם - הושעה "העובד ט'" מתפקידו. השעייתו נמשכת מזה יותר משנתיים, ובמהלכן הוא ממשיך לקבל מחצית משכרו מתע"א.

קורס פיקטיבי לצורך הכרה בגמול השתלמות

דוח המבקר כולל טבלה שמתעדת את אופן הטיפול של הנהלת תע"א בכ-10 מקרים שונים של עבירות משמעת חמורות שבוצעו, לכאורה, בידי עובדים וחברי ועד בשנים האחרונות. המכנה המשותף לכולם: הימשכות ההליכים וגישה סלחנית מצד ההנהלה כלפי עבירות על כללי המינהל התקין, טוהר המידות ובכלל זה - בזבוז של כספי ציבור רבים.

אחד המקרים נוגע לשיפוץ חדרו של חבר ועד בידי אחד מעובדי תע"א, בעלות של כרבע מיליון שקל. זאת תוך פיצול התשלומים בניסיון למנוע את חשיפת ההוצאה החריגה בידי מנגנוני הבקרה של החברה. המקרה נחשף בכל זאת, אך הטיפול בו התמסמס והעובד זוכה.

תיק אחר, שנגע לעובד שפתח קורס פיקטיבי ובו השתתפו 8 מעובדי תע"א כדי ליהנות מגמול השתלמות על חשבון שעות עבודה - נסגר בנזיפה בלבד. נגד אותו עובד נטען כי הוא גם תקף מרצה חיצוני, ובמקרה אחר העסיק תחתיו את בנו - לאחר שהוא נקלט לעבודה בשורותיה של חברה בת של תע"א וזאת במטרה לעקוף נוהל שמונהג בחברה להגבלת העסקת קרובי משפחה.

בנובמבר 2015 רשות החברות הממשלתיות גיבשה דוח חמור אודות התופעה הרווחת בחברה על עובדים וחברי ועד שמעורבים בעבירות לכאורה, אך לא מתייצבים כנדרש לועדות המשמעת והבירור הפנימיות. באותו דוח נכתב כי "נראה שההנהלה השלימה עם המצב החמור, ולא פועלת למיצוי סמכויותיה נגד עובדים שהם חברי ועד (...) נציגי ארגון העובדים עושים בחברה כבשלהם".

לפי מבקר המדינה "אופן הפעילות האמור עודד את חברי הוועד להמשיך להפעיל לחצים כבדים על ההנהלה ולסרב להגיע לדיוני ועדת המשמשת והשימועים - והביא לכך שהליכי המשמעת האמורה רוקנו מתוכן".

15 מיליון שקל כל שנה לוועד

חלק ניכר מדוח מבקר המדינה נוגע לממשק שבין הנהלת התע"א לבין אגודת עובדי התעשייה האווירית, אגודה עותמנית שכללי השקיפות שחלים על אגודות רגילות לא חלים עליה. האגודה היא הבעלים של הרכוש והנכסים הרבים שבהם מחזיק הוועד, היא אמונה על ההתקשרויות החוזיות וההסכמיות עבור הוועד ומעמידה הלוואות לעובדי החברה.

מהדוח עולה כי מדי שנה התע"א מעבירה לאוגדת העובדים כ-15 מיליון שקל, סכום שכולל השתתפות בהוצאות אחזקת המשרד של ארגון העובדים, שכוללות בעיקר את שכרם ואת ההוצאות הנלוות של עובדיה, ותקציב ייעודי המשמש לרווחה ותרבות.

המבקר מצא כי לפחות עד 2016 לא היה בין הנהלת התע"א לבין ועד העובדים הסכם כתוב שלאורו נעשו העברות הכספים השנתיות והחברה קבעה את גובה התקציב שהיא מעבירה מדי שנה לעובדים בלי שקיימה על הנושא דיון כלשהו. המבקר מצא כי 7 מיליון שקל מתוך התקציב השנתי שהועבר לעובדים נועדו למימון משכורות של עובדי האגודה. ב-2016 העסיקה האגודה 28 עובדים: "החברה הציגה בספריה את תמהיל הסכומים שהעבירה לאגודת העובדים במצג מטעה, שכלל סיווג מלאכותי של ההוצאות בהתאם לסעיפי הוצאה שרשות המסים הכירה בהם באותה העת, במקום לרשום למה שמשו הכספים בפועל", חושף המבקר.

כספים אלה, כך מעלה הדוח, הועברו לאגודת העובדים בלי פיקוח ובקרה: "החברה העבירה לאגודת העובדים במשך שנים סכומי עתק, שמסתכמים בעשרות מיליוני שקלים מכספי ציבור למימון הוצאות שכר והוצאות נלוות בלי שהאגודה נדרשה לדווח על זהות המועסקים בה ועל עלות העסקתם המפורטת".

המבקר מצא עוד כי הנהלת תע"א ויתרה במשך השנים על דרישתה מאגודת העובדים לקבל את דוחותיה הכספיים כתנאי להעברת הכספים השנתית. כך, לפי הדוח, החברה המשיכה להזרים מדי שנה כספים לוועד כשהיא יודעת על הצטברותם ומודעת לכך שאין לה כל דרך לפקח עליהם. על פי נתונים שהובאו בדוח, מדובר בסכום של כ-100 מיליון שקל שהצטברו במשך השנים בקופת הוועד. יו"ר הוועד לשעבר וכיום שר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ הסביר בשיחה שקיים עם מבקר המדינה ונציגי משרדו כי "מדובר בכסף לבן ליום שחור", שאמור לשמש את העובדים בעת משבר ולממן מאבקים ארגוניים בעת הצורך.

החיים הטובים בוועד: רכב צמוד ומעט עבודה

אחת התופעות הבעייתיות שעליה מצביע מבקר המדינה בדוח על תע"א נוגעת לעובדים רבים שמכהנים כחברי ועד, מייחדים את רוב זמנם או את כולו לפעילות בוועד אך כמעט שלא ממלאים את התפקיד שלשמו התקבלו לשורות החברה. מפרטים שמובאים במסגרת דוח המבקר, עולה כי עשרות מבין חברי הוועד עבדו בחברה באופן "מועט" או "חלקי". 

המבקר מצא כי חבר ועד אחר שלגביו נקבע בבדיקה כי הוא עובד בהיקף מלא, ושני חברי ועד שלגביהם נקבע כי הם עובדים באופן חלקי - כלל לא עובדים במשרה אמיתית: "נתוני הבדיקה מעידים כשלעצמם על תופעה חמורה שנוגעת למספר חברי הוועד שעובדים באופן מועט או חלקי, והתופעה אף נרחבת יותר מכפי שעולה מנתוניה", נכתב בדוח. 

המבקר מצא עוד כי בחלק מהזמן ליו"ר ועד העובדים לשעבר, אהוד נוף, לא היתה משרה בתע"א ואת כל זמנו הוא ייחד לפעילותו בוועד העובדים - בלי שהחברה קבעה מכסה מרבית של שעות עבודה שהוא יקצה לשם כך. ב-2015 עלות שכרו של נוף הסתכמה ב-920 אלף שקל, וב-2016 עלתה ל-1.05 מיליון שקל. ב-2015 הסתכמה עלות המעביד של כלל חברי ועד עובדי תע"א ב-31 מיליון שקל.

בדיקת המבקר העלתה כי בשנת 2016 ל-75% מכלל חברי הוועד החזיקו רכב צמוד מטעם החברה. עוד נמצא כי 25 חברי ועד שקיבלו רכב צמוד לא עמדו בדרישות שקבעה לשם כך הנהלת החברה. 

המבקר מצא עוד כי ההטבות המפליגות שמקבלים חברי הוועד בתע"א כוללות גם אישור קבוע של עשרות שעות נוספות, שמסתכמות בתוספת של עד עשרות אלפי שקלים לשכרם החודשי. ב-2016 קיבל יו"ר הוועד, נוף, 50 שעות נוספות - שהסתכמו ב-20 אלף שקל בחודש; חבר ועד שקיבל 50 שעות נוספות הגדיל את שכרו ב-20-28 אלף שקל בחודש. 

תע"א השכירה שטחים ללא תמורה

באוגוסט 2016 חתמו ועד העובדים והנהלת תע"א על הסכם הבראה מיוחד בעקבות המצב הכספי שאליו נקלעה החברה. מטרת ההסכם היתה לייעל את תע"א תוך פיטורי של עובדים, להפחית רכיבי שכר ועוד. במסגרת אותן הבנות סוכם על פיטורים של 830 עובדים, 730 מהם קבועים. דוח המבקר מעלה כי כ-90% מהעובדים שנשלחו הביתה במסגרת תוכנית זו היו בני 60 ומעלה, שפוטרו עם קצבת פרישה מוקדמת של 70% משכרם האחרון - וזאת עד הגיעם לגיל פרישה. בדוח נכתב:"מהנתונים ומהממצאים האמורים עולה חשש כי שיקולי יעילות לא היו השיקולים המכריעים בבחירת העובדים שיפוטרו, וכי בכך לא השיגה הנהלת תע"א במלואה את מטרת הפיטורים במסגרת הסכם ההבראה, ייעול החברה וחיסכון בעלויות".

מבקר המדינה מעיר במסגרת דוח הביקורת שלו על כך שבמשך כ-40 שנה תע"א מאפשרת לש.א.ל (שירותי אשראי לעובד) לפעול משטח של כ-26 דונם בשטחה כגוף מסחרי לכל דבר, וזאת מבלי לשלם לה כל תמורה.

במתחם ש.א.ל הסמוך לקמפוס של תע"א בנתב"ג פועלות חנויות רבות, בהם חנויות נעליים, צעצועים, מזון, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ועוד שמוכרות מוצרים במחירים נמוכים לרווחת עובדי התע"א.

הביקורת העלתה כי אף שש.א.ל פועלת כגוף מסחרי לכל דבר, מעסיקה עשרות עובדים ומקיימת מחזור הכנסות של מיליוני שקלים בשנה - תע"א לא דורשת ממנה כל תמורה, הן על פעילותה בתחומה והן על השימוש שהיא עושה במבנים שבבעלות החברה. ב-2015 המכירות של ש.א.ל הסתכמו ביותר מ-33 מיליון שקל. המבקר מצא עוד כי הגישה לחנויות ש.א.ל פתוחה לכלל הציבור ולא רק לעובדי תע"א - וזאת בניגוד לתקנון ש.א.ל. המבקר העיר לתע"א על התנהלותה בנושא וכתב כי "תפקודה של החברה בעניין זה מעיד על זילות בכספי ציבור".

תגובות:

תע"א: החברה לקחה לתשומת לבה את דוח המבקר

מהתעשייה האווירית נמסר בתגובה לדוח המבקר: "הנושאים שבהם עוסק הדוח קשורים כולם בדרכי פעילות שהיו נהוגות בחברה במשך עשרות רבות של שנים. החברה מצויה כיום בעידן של שינוי דרמטי שכולל את כל רבדי התנהלותה הארגונית והעסקית, לרבות מאפייני הממשקים עם ארגון העובדים.

"כבר עם קבלת וטיוטת הדוח, החברה לקחה לתשומת לבה את הנושאים שהועלו בו והחלה בפעולות לטיפול בהם, בהובלת הדרגים הבכירים ביותר בחברה, בין היתר בנושאי המימון והבקרה על כספים. הנהלת החברה פועלת להבטחת קיומן של נורמות ראויות של ממשל תאגידי ואתיקה כבסיס לכל פעילותה, ותפעל לרענונם, כינונם ויישומם של כל המנגנונים הנדרשים על מנת להבטיח זאת".

ועד העובדים של תע"א מסר בתגובה: "אנו מקבלים את הערות הביקורת ופועלים ליישומן: לשם הטמעת השינויים הנדרשים כבר הוקם צוות מקצועי בראשות הפרופ' ירון זליכה שהחל בעבודה. ארגון העובדים מתנהל בשקיפות מתוך מחוייבות לעובדי החברה, ולפני מספר חודשים פרסמנו את הנתונים הכלכליים לכל העובדים. הדוחות הכספיים המבוקרים של ארגון העובדים גלויים אף הם ועומדים לרשות הנהלת החברה. ארגון העובדים מגן על הביטחון התעסוקתי של העובדים ואנו גאים על כך שלעובדים זכויות ותנאים סוציאליים ראויים בחברה".

רשות החברות הממשלתיות מסרה: "חלק ניכר מהליקויים שעולים מהדוח נמצאו בביקורות מיוחדות שבוצעו בחברה על ידי הרשות. רשות החברות תלמד את הדוח ותפעל מול הנהלת ודירקטוריון תע"א כדי לתקן את הליקויים החמורים שנמצאו. בחודשים האחרונים מבצעת הרשות פעולה רוחבית של ביקורות מיוחדות במספר חברות ממשלתיות, ובין היתר נבחנים נהלי החברות ואופן הטמעתם, ונושאים הקשורים באתיקה ומנהל תקין".

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, מסר בתגובה: "חלק מהערות המבקר כבר תוקנו וחלק מהערות נובעת מאי הבנה של משרד מבקר המדינה בעולם יחסי העבודה. הדוח מוכיח כי פעלתי בניקיון כפיים מוחלט, וכי לאורך כל הדרך ראיתי רק את טובת העובדים, הארגון, והמפעל לנגד עיניי. לצערי, ובניגוד לחוק, חלק מהדוח הודלף והתפרסם בתקשורת ונעשה בו שימוש שנועד לפגוע בשמי הטוב. אמשיך לייצג ולשמור על זכויות עובדים וגמלאים גם בכנסת הבאה וביתר שאת". 

צרו איתנו קשר *5988