משיקולי מס? נתי סיידוף העניק לאחיו עופר אופציה לרכוש מידיו את מניות השליטה בשיכון ובינוי

זכויות הניהול יישארו בכל מקרה בידיו של נתי סיידוף, כך שמדובר בעסקה טכנית בין אחים שהם גם בעלי עסקים משותפים • באוגוסט רכש נתי סיידוף משרי אריסון 47.7% מהון המניות של שיכון ובינוי תמורה ל-300 מיליון דולר במזומן

נתי סיידוף / צילום: יח"צ
נתי סיידוף / צילום: יח"צ

איש העסקים נתי סיידוף משנה את מבנה הבעלות בחברת הבנייה והנדל"ן שיכון ובינוי, ארבעה חודשים בלבד לאחר שהשלים את רכישת השליטה בה. מדיווח שמסרה היום שיכון ובינוי עולה כי מניות השליטה בה עשויות לעבור בקרוב לידיו של עופר סיידוף, אחיו של נתי ושותפו לעסקים. עם זאת, זכויות הניהול יישארו בכל מקרה בידיו של נתי סיידוף, כך שמדובר בעסקה טכנית בין אחים שהם גם בעלי עסקים משותפים, שמבוצעת כנראה משיקולי מס בלבד.

בתחילת אוגוסט השנה רכש נתי סיידוף מידי שרי אריסון 190.96 מיליון מניות של שיכון ובינוי  (47.7% מהון החברה), בתמורה לתשלום של 300 מיליון דולר במזומן. העסקה בוצעה אז באמצעות חברת Capital Foresight Israel Investments (קפיטל פורסייט) שבבעלות נתי סיידוף. היום דיווחה שיכון ובינוי כי קפיטל פורסייט העניקה לחברת O S Israel Investment שבבעלות עופר סיידוף, אופציה לרכוש ממנה את מניות שיכון ובינוי שבידה תמורת סכום של 301.2 מיליון דולר. תוקפה של האופציה הוא למשך שנה, אולם היא תיכנס לתוקף רק אם יועבר בתוך שבוע תשלום על סך של 10% סכום הרכישה (30.1 מיליון דולר).

משיכון ובינוי נמסר כי האופציה ניתנת למימוש בכפוף לעמידה בכל התנאים הנדרשים, הכוללים את קבלת האישורים הדרושים, תשלום מחיר המימוש, וכן הענקת ייפויי כוח בלתי ניתנים לביטול שיסמיכו את נתי סיידוף להמשיך ולשלוט בפועל בשיכון ובינוי. ייפויי כוח אלו יסמיכו את נתי סיידוף לממש את שיקול דעתו בכל הנוגע למניות הנרכשות, לרבות בהצבעת בעלי מניות, בהחלטות דירקטוריון החברה, בהחלטות ניהוליות, במינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, בעסקאות שהיא תבקש לבצע ועוד.

"בהודעת בעלת השליטה צוין כי על פי ההסכם, ייפויי הכוח הניתנים לבעלת השליטה (או לנתי סיידוף באופן ישיר) נועדו להבטיח כי בעלת השליטה ונתי סיידוף, המייצג את בעלת השליטה בחברה, ישמרו ויחזיקו במלוא הסמכות המשפטית לפעול כפי שהיה לפני רכישת המניות על ידי הרוכש, לרבות אך לא רק, למימוש מלא של כל הסמכויות החוקיות כבעלת השליטה בחברה בכל עניין הקשור לבעלי המניות, בדירקטוריון החברה, וכן לכל מטרת ממשל תאגידי, ניהול החברה, ומטרות ממשלתיות ומשפטיות", מסרה שיכון ובינוי.

צרו איתנו קשר *5988