מזרחי טפחות ישלם לעובדיו 94.3 מיליון שקל בשל 11 שנים ללא הסכם שכר

זאת לאחר שנים של דיונים בהליך בוררות בין הנהלת הבנק והעובדים • בעקבות זאת ירשום הבנק בדוחות הכספיים לשנת 2018 הוצאה נטו של 62 מיליון שקל

אלדד פרשר, מנכ"ל מזרחי טפחות / צילום: שלומי יוסף
אלדד פרשר, מנכ"ל מזרחי טפחות / צילום: שלומי יוסף

לאחר שנים של דיונים בהליך בוררות בין הנהלת בנק מזרחי טפחות לבין העובדים, בדבר תביעת העובדים לפיצוי חד פעמי בגין הסכמים שרלבנטיים לתקופה שבין 2005 ל-2015, ניתן היום פסק בוררות בהובלת צוות בוררים בראשות נשיא ביהמ"ש העליון (בדימ') ד"ר אשר גרוניס, שלפיו ישלם הבנק לעובדים בתקופה האמורה סך של 94.3 מיליון שקל.

מדובר על תשלום של כ-8.6 מיליון שקל לשנה, בממוצע, עבור כל אחת מהשנים בהן לא היה לעובדי הבנק הסכם שכר עדכני. בעקבות זאת ירשום הבנק בדוחות הכספיים לשנת 2018 הוצאה נטו של 62 מיליון שקל, אליה תתווסף בהמשך הוצאה של 15 מיליון שקל לפני מס מדי שנה.

על פי הודעת הבנק מהערב, העובדים תבעו פיצוי כספי חד פעמי "בגין השנים 2005-2015, שבהן לא נחתמו הסכמי שכר בין הצדדים, וכן דרישות להטבות שונות, אשר לגבי חלקן הגיעו הבנק וארגון העובדים להסכמה במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם בדצמבר 2017 וההכרעה בהן במסגרת הבוררות התייתרה".

על כן, הבנק ישלם "לעובדים חברי ארגון העובדים, שעבדו בבנק בתקופה מתחילת 2005 ועד לסוף 2015, או בחלק מהתקופה ואשר עובדים בבנק ביום מתן פסק הבוררות, וכן לעובדים חברי הארגון שעבדו בתקופה הנ"ל ושפרשו לגמלאות לפי גיל לאחר יום 30 ביוני 2013", תשלום שיינתן בשתי פעימות - "במהלך שנת 2019 ובמהלך שנת 2020".

על כן הודיע בנק המזרחי טפחות כי ירשום כבר בדוחות הכספיים לשנת 2018, הוצאה בגובה כל סכום הפיצוי החד פעמי - 94.3 מיליון שקל לפני מס, שיעמוד על היקף של כ-62 מיליון שקל לאחר מס, "וכן תוספת הוצאות בגין שכר מידי שנה, החל משנת 2019 ואילך, המוערכת על ידי הבנק בסכום של כ- 15 מיליון שקל (לפני מס)".

בדוחות השנתיים ל-2017 ציין המזרחי טפחות, שבניהול אלדד פרשר, כי "לקראת סוף שנת 2015 החל הליך של בוררות כלכלית בין הבנק לארגון עובדי מזרחי טפחות, אשר במסגרתה נידונות דרישות ארגון העובדים לשנים 2015-2005", תוך שפורט כי "במהלך שנת 2016 נעשה ניסיון להעביר את הדיון בדרישות ארגון העובדים למסגרת של גישור, ואולם ניסיון זה לא צלח" ו"לקראת סוף שנת 2016 חזר הנושא להידון במסגרת של בוררות". בהקשר זה ציינו בבנק בדוחות ל-2017 כי "לדעת ההנהלה, המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא ניתן להעריך את החשיפה בגין הבוררות" כאשר עתה ניתן סכום מדויק לנושא זה.

במקביל לבוררות, "נערך במהלך שנת 2017 משא ומתן לחידוש הסכם השכר בין הנהלת הבנק לארגון העובדים" ו"בדצמבר 2017 נחתם הסכם קיבוצי עם ארגון העובדים". בדוחות לרבעון השלישי ב-2017 דיווח הבנק על הוצאות שכר חד פעמיות בהיקף של 160 מיליון שקל שנקשרו להסכם שכר החדש דאז בבנק, שהינו לשנים 2016 עד 2021.

אגב, ההוצאה האמורה בדוחות הבנק מצטרפת להוצאה אחרת שעלולה להצטרף לדוחות הבנק בגין המגעים שהוא מנהל עם השלטונות בארה"ב. נזכיר כי ברבעון השני של 2018 ביצע הבנק הפרשה ענקית של 425 מיליון שקל (כ-117 מיליון דולר) בגין חקירת משרד המשפטים בארה"ב. זאת על רקע חקירת משרד המשפטים בארה"ב - בגין חשד שהבנק סייע ללקוחותיו האמריקאים להעלים מס.

צרו איתנו קשר *5988