ינואר בתיקי ההשקעות: פרס ניחומים על 2018 - או סימן ל-2019 כולה?

המשקיעים כואבים את הפסדי 2018 הצורבים, ולקוחות רבים שומרים על פסימיות • רבים חוששים כי אנו עומדים לפני נפילה נוספת בעתיד הקרוב, וכי אנו בעיצומה של "מלכודת דובים" • במצבים אלה קשה להודות כי בחלקים המשפיעים יותר על שוקי ההון - או במילה אחת, ארה"ב - מצב הכלכלה טוב, ואין סיבות לירידות • האם 2019 צפויה להיות שנת השקעות מצוינת?

השקעות / צילום: Shutterstock
השקעות / צילום: Shutterstock

תקופת סוף השנה בשוקי ההון היא תקופה מיוחדת ורוויית אירועים ושינויים. כתוצאה מכך, לא פעם ביצועי השווקים בחודשים דצמבר וינואר הם קיצוניים יותר, לטוב ולרע. בתפר בין שנת 2018 לשנת 2019 זה היה קיצוני, קודם לרע ולאחר מכן לטוב. כפי שהשווקים נפלו בקיצוניות בדצמבר האחרון, כך הם עלות בקיצוניות בינואר.

למרות זאת, התשואות שהצטברו במדדי תיק האג"ח בשני החודשים האחרונים, דצמבר וינואר, היו חיוביות. במדדי תיקי המניות הן עדיין עמוק בטריטוריה השלילית. במילים אחרות, תיקי האג"ח תיקנו בינואר את הנפילות של דצמבר, ואף פיצו את המשקיעים, אולם שוקי המניות רחוקים עדיין מלהחזיר את הפסדי דצמבר. למרות זאת, מדדי תיק המניות הצליחו להחזיר את הפסדי שנת 2018 כולה, בעוד שלמדדי תיק האג"ח נותרה עוד דרך לעלות כדי לפצות על הפסדי השנה הקודמת.

מדדי אג'יו מבוססים על נתונים מבתי השקעות שונים רבים ומגוונים, בהם פסגות, אלטשולר שחם, פעילים, מגדל שוקי הון, אקסלנס, איי.בי.איי, מיטב דש, הראל, תפנית דיסקונט, UNIQUE, הלמן אלדובי, אלומות ואנליסט. המדדים מתקבלים מהגופים המנהלים מעל 80% מתיקי ההשקעות של הציבור, פרטיים, קיבוצים, מוסדות וארגונים. המדדים הנבנים מנתונים אלו עוקבים אחר "תיק ההשקעות המצרפי" של הציבור, והתשואות המחושבות מהוות מדדי השוואה לביצועי תיקים בעלי פרופיל דומה.

אז מה היה לנו בינואר?

תיקי ההשקעות של הציבור נהנו מעליות חדות על פי מדדי אג'יו לתיקים המנוהלים, ונעו החל מ- 1.23% במדדי תיק האג"ח, דרך 1.6% במדד תיק ה-20:80, עבור ל-1.7% בתיק המכיל עד 30% מניות וכלה ב-2.82% בתיק המנייתי.

העליות בתיקי ההשקעות התבססו על עלייה רבתי, בכל אפיקי השוק, מניות ואג"ח. מדדי המניות על פי הרכבם במדדי התיקים עלו בשיעור העולה על 6.2%, מדדי האג"ח הקונצרניות עלו בשיעורים שבין 1.3% ל-1.5%, והאג"ח הממשלתיות עלו גם הן, בשיעורים ההולכים וגדלים מכ-0.1% באג"ח הקצרות, ועד לשיעורים הגבוהים מ-2% בארוכות.

עליות השערים החדות אפיינו גם את השוק האמריקאי, אשר מהווה את עיקר ההשקעה בחו"ל בתיקי ההשקעות הישראליים. מדדי המניות והאג"ח בארה"ב עלו בשיעורים שקליים של כ-5.1% וכ-1.2% בהתאמה, למרות ייסוף בשיעור של כ-2.8% בשערו של השקל ביחס לדולר.

מדדי התיקים המבוססים על אג"ח הצליחו להפוך את המינוס של דצמבר לפלוס בינואר, אולם במדדי התיקים המכילים מניות, המשימה לא עברה בהצלחה, כלומר הפסדי דצמבר טרם כוסו בעליות שערים בינואר. כמו כן, הנפילות של דצמבר 2018 הראו פאניקה יוצאת דופן, ומשקיעים עדיין חשים חוסר ביטחון ניכר בנוגע ללקיחת סיכונים ולתשואות בתיקים בשנה הקרובה.

התשואה לפדיון באג"ח שקליות מתחילת 2018
 התשואה לפדיון באג"ח שקליות מתחילת 2018

האם שנת ההשקעות 2019 תפתיע לטובה?

חוסר ביטחון זה מגיע לאחר שנים של תיאבון מוגבר לסיכונים, והוא מלמד על חיבור חלש יחסית בין הכלכלה והמציאות הכלכלית, העומדת בבסיס השווקים והמחירים, לבין ביצועי השוק. מה שאפשר ללמוד מהתנודות החדות שראינו לאחרונה הוא, כי למשקיעים ולשווקים אין הבנה ויכולת טובה בכדי לתמחר נכון את שווי הנכסים ואת פרמיות הסיכון. החיפוש אחר רמת המחירים ה"נכונה" הוא הסיבה לנפילות חדות בדצמבר כמו גם לעליות חדות בינואר.

בואו נתאר בקצרה שני היבטים הקשורים ליכולת השווקים לספק למשקיעים תמורה חיובית לסיכון שייקחו על עצמם בהשקעות בנכסים סחירים ב-2019. אין זו התמונה המלאה, אך יש בה כדי לאותת על יכולת לחרוג ולעלות על התשואה הממוצעת של תיקי ההשקעות בחמש השנים האחרונות. ממוצע זה נע בין 1.94% במדדי תיק האג"ח, 2.15% בתיקי ה-20:80 ו- 2.71% בלבד בתיקי המניות.

מדדי אג'יו לתיקים המנוהלים
 מדדי אג'יו לתיקים המנוהלים

בצד האג"ח, התשואות עלו עם נפילות המחירים בדצמבר, והגיעו לרמה של כ-3.66% בשיאן, בשבוע הרביעי של דצמבר. חלק עיקרי בעלייה זו נובע מעלייה במרווחי הסיכון ביחס לאג"ח הממשלתיות, שהגיע ל-2.27% בשיאן של הנפילות בשוק זה, וחלקה הקטן נובע מהציפיות לעליית ריבית בנק ישראל בשנה הקרובה. עלייה זו יצרה תשואות סבירות יותר, אשר יכולות להיות בסיס נוח לתשואת תיקי ההשקעות, שחלקן כבר התרחשו בינואר. חשוב להזכיר את מדיניות הריבית ולציין כי סיכון הריבית עודנו קיים, אך לפי שעה נראה כי נוצרה התמתנות הן בנחישות הנגיד האמריקאי להעלות את הריבית, והן בצורך בהעלאת הריבית בישראל עקב יציבות המחירים אשר עדיין קיימת כאן.

באשר למדדי המניות, הנחת העבודה היא ששוקי המניות בארה"ב ובישראל עשויים ליהנות משנה חיובית למדי. התיקונים של סוף השנה הרגיעו במעט את החששות ואת התחושה כי בכל רגע השווקים יכולים להתמוטט, פשוט מכיוון שהם עשו את זה.

אז ראשית, כתוצאה מהנפילות, מכפילי הרווח ירדו באופן מורגש. שנית, הבסיס הכלכלי שעליו עומדת כלכלת ארה"ב ממשיך להיות איתן, וכך גם בישראל - שני משקים כלכליים הנהנים מהצמיחה בענפי הטכנולוגיה לסוגיה. צמיחה זו מסייעת מאוד לצמיחה ולשיעור האבטלה הנמוך גם בארה"ב וגם בישראל, והיא חסרה, למשל, באירופה.

זהו אחד ההסברים האפשריים לצמיחה הנמוכה ולשיעור האבטלה הגבוה הקיים בה. זה המקום להזכיר את הסיכונים המאיימים על השווקים, שניהם כרוכים האחד בשני: האטת קצב הצמיחה בסין ומלחמת הסחר. הראשון עלול להציף את בועת החוב בכלכלה השנייה בגודלה בעולם והשני עשוי להחריף את הראשון. עם זאת, גם זו הופכת להיות כותרת שחוקה למדי והיא נשמעת כהד מתרחק, או במילים אחרות, השפעתה על האווירה בשווקים הולכת ופוחתת. את מקומה של כותרת הסיכונים שבים ותופסים נתונים כלכליים בארה"ב, בהם עלייה במספר המשרות, צמיחה יציבה ואינפלציה ששבה וירדה אל מתחת לסביבת המטרה בארה"ב, מתחת ל-2%.

כך, בהנחה שטראמפ הצליח לרסן את יו"ר ה'פד', ג'רום פאואל, ולהוריד את נחישותו להעלות את הריבית, נראה כאמור כי לשוקי ההון יכולת לספק ב-2019 תשואה שתתרחק ותעלה באופן מורגש מעל לרמת ה-2%, ממוצע החומש שאותו הזכרנו.

מלחמות הסחר כבר לא מרגשות

אם כך, נראה כי נותרה נקודת סיכון פתוחה וראויה להתייחסות, הלא היא "מלחמת הסחר" שעליה מדובר רבות בחדשים האחרונים. אז ככה, מדובר במערכה כלכלית ממושכת שהתחילה זה מכבר ולמעשה נמשכת כבר כחמש שנים. במהלכן, היקף הסחר העולמי הלך והצטמצם ביחס להיקף הסחר שהיה בעולם בעשור הקודם, ומגמת הצמצום התחזקה החל משנת 2016, עוד טרם נבחר טראמפ לנשיא.

הדבר קיבל ביטוי בכמה מדדים: מדד ההובלה הימית של חומרי הגלם, מדד הסחר של ה-UNCTAD, ארגון האו"ם לסחר ופיתוח ועוד. הסובלות העיקריות הן סין ומדינות מתפתחות קטנות יותר, אשר הופכות להיות תלויות בהחלטות של הגדולות, בעיקר ארה"ב.

מדד ההובלה הימית של חומרי הגלם
 מדד ההובלה הימית של חומרי הגלם

הנשיא טראמפ החריף את המלחמה הכלכלית וזו, לא צפויה להסתיים גם אם תהיה התחממות ביחסים בין סין לארה"ב בקרוב. אחד הביטויים שלה הוא ירידה ביצוא של גרמניה, כמו גם שינויים ביבוא של אירופה ושל סין עקב לחץ של ארה"ב. המלחמה הכלכלית לא עשויה להביא לסחרחורת כלכלית בעולם, אלא היא יוצרת שינויים בזרימה, ובתוך כך ארה"ב מתחזקת. היא מתחזקת ביבוא ובעיקר ביצוא, הן לאירופה והן לסין ולמדינות מתפתחות אחרות. גם אלו בסופו של דבר חדשות טובות - אולי לא לכל שותפות הסחר של ארה"ב, אך בוודאי לרווחיות החברות האמריקאיות, ובעקבות כך גם לשוק המניות שלה. גם חדשות אלו יכולות לתמוך בתחזיות חיוביות לגבי תיקי ההשקעות של הציבור ב- 2019. 

הכותב הוא מנכ"ל אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות, המלווה ארגונים ומשפחות בניהול נכסיהם הפיננסיים, ייסדה לאחרונה את פעילות אג'יו פרסונל. אין לראות בסקירה ובאמור בה תחליף לייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק. 

צרו איתנו קשר *5988