אפריקה נכסים תפריש עוד 103 מיליון שקל בגין צמצום תשלומי המס על מכירת קניון רמת אביב

ההפרשה שתבצע החברה בדוחות לשנת 2018, קשורה לצווי שומה בסך נוכחי כולל של 303 מיליון שקל, שאותם קיבלה החברה בשנים 2012 ו-2015 • בדוחות לשנת 2017 כבר הפרישה החברה על צווים אלה 98 מיליון שקל

קניון רמת אביב / צילום: תמר מצפי
קניון רמת אביב / צילום: תמר מצפי

חברת אפריקה נכסים  תבצע הפרשה של 103 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים לסיכום 2018, בקשר עם צווי שומה בסך נוכחי כולל של 303 מיליון שקל, שאותם קיבלה בשנים 2012 ו-2015.

מדובר בהפרשה נוספת שמבצעת החברה על צווי שומה אלו, לאחר שכבר בדוחות 2017 הפרישה בגינם סכום של 98 מיליון שקל. עם זאת, גם לאחר ההפרשה החדשה תישאר אפריקה נכסים עם חשיפה גבוהה של יותר מ-102 מיליון שקל למס הכנסה, שאותה היא עלולה להפריש בעתיד.

מעיון בדוחותיה של אפריקה נכסים לסיכום 2017 עולה, כי מדובר בחשיפה שנוצרה כתוצאה משני אירועים שונים. ב-2012 קיבלה החברה שומה בצו לשנת 2007, על חבות מס של 40.5 מיליון שקל, שנכון לסוף דצמבר 2017 כבר תפחה ל-47.9 מיליון שקל, בגלל הפרשי הצמדה וריבית. אותה שומה נקבעה בגין חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך, אולם אפריקה נכסים לא קיבלה אז את הקביעה, וערערה על צו השומה לביהמ"ש.

ב-2015 קיבלה אפריקה נכסים צווים לתשלום שומות מס על סך של 234 מיליון שקל, עבור השנים 2008-2010. שומות אלו, שתפחו עד לכדי 255 מיליון שקל בסוף 2017, התבססו על שלושה נימוקים עיקריים.

הנימוק הראשון גרס, כי בניגוד לרישום בדוחות שהגישה אפריקה נכסים, לא ניתן לבצע העברה של הפסדים בגין הוצאות מימון, שנבעו מהפרשי שער בגין הלוואות שהעמידה החברה לחברות בנות בחו"ל. הנימוק השני גרס כי דיבידנד שחולק לאפריקה נכסים, סמוך למועד מכירת החברה הבת שהחזיקה בקניון רמת אביב, מתוך רווח שערוך, הינו הימנעות ממס או הפחתת מס לא נאותה, ומהווה חלק מתמורת המכירה, ועל כן חייב במס. לחלופין טענה רשות המסים, כי הדיבידנד שחולק מרווחי השערוך אינו נופל בגדרו של סעיף שמחריג מחבות במס את הדיבידנדים שמקבלות חברות ושמקורם בהכנסה. הנימוק השלישי עסק באופן חישוב עלות המניות בעת הפסד הון ממכירת מניות בחברה בת.

ביוני 2009 השלימה אפריקה נכסים את מכירת השליטה (בשרשור) בקניון רמת אביב לידי מליסרון, בעסקה ששיקפה לקניון שווי של 1.53 מיליארד שקל. במסגרת אותה העסקה, מכרה אפריקה נכסים למליסרון 73.4% ממניות חברת מקרקעי המרכז, שמחזיקה בבעלות על הקניון.

בתמורה שילמה מליסרון רק 195 מיליון שקל עבור מניות מקרקעי המרכז, בעוד שאת היתרה, בסך 496 מיליון שקל, קיבלה אפריקה נכסים בצורת דיבידנד ששילמה לה חברת מקרקעי המרכז, ואשר הסתמך על רווחי שערוך שנרשמו מעלייה בשווי הקניון. את חלוקת הדיבידנד ביצעה מקרקעי המרכז באמצעות הלוואה של 429 מיליון שקל שקיבלה ממליסרון.

ברשות המסים לא אהבו את הניסיון לצמצם את תשלום המס, אולם אפריקה נכסים חלקה על צווים שקיבלה, ואף כתבה כי יש לה טענות טובות נגד עמדות אלו, בהתבסס על יועציה המשפטיים. בשל כך היא הגישה לביהמ"ש ערעורים על אותם צווים, אלא שפסקי דין אחרים שניתנו מאז בנושאי המס הולכים ומחלישים את עמדתה.

בנוגע להפרשה הנוספת, שדווחה היום, הסבירה אפריקה ישראל כי בעקבות פסיקה שהתקבלה לאחרונה בנושא מיסוי הדיבידנד מרווחי שערוך, היא קיבלה חוות דעת משפטית עדכנית, שלפיה כבר לא ניתן להניח שההסתברות שביהמ"ש יקבל את טענות החברה עולה על ההסתברות שהוא ישלול אותן. ל"גלובס" נודע כי מדובר בפס"ד שנתן השופט הרי קירש מביהמ"ש המחוזי בת"א, ושדחה ערעור שהגישה חברת אורון אחזקות מלונאות ותיירות על צו שקיבלה מפקיד שומה חולון.

עם זאת, ביחס לסוגיות הנותרות, ממשיכים היועצים המשפטיים לדבוק בהערכתם כי הסיכוי שטענות החברה יתקבלו הוא גבוה יותר מן הסיכוי שיידחו, ולפיכך יתרת הסכום טרם הופרשה.

אפריקה נכסים הפכה כאמור באחרונה לחברה ללא גרעין שליטה, לאחר ש-50.94% ממנותיה נמכרו בידי אפריקה ישראל לקבוצה של משקיעים לא מאוגדים. בעקבות המכירה כוללת רשימת בעלי העניין בחברה את חברת ביג (13%), את חברת מגה אור (13%) וכן את הגופים המוסדיים כלל ביטוח (10.9%), הפניקס (10.2%) ופסגות (6.4%). 

צרו איתנו קשר *5988