אלביט מערכות הודיעה על גיוס של כ-665 מיליון שקל בהנפקה פרטית

ברק קפיטל חיתום בע"מ משמשים כמפיץ בישראל של ההנפקה • השלמת ההנפקה צפויה ב-15 באפריל

בצלאל מכליס, נשיא אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות
בצלאל מכליס, נשיא אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות

אלביט מערכות  מודיעה על הנפקת מניות: החברה הודיעה היום (ג') כי קיבלה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים בישראל לרכוש, במסגרת הנפקה פרטית, 1,408,921 מניות רגילות של החברה בנות 1 שקל ערך נקוב כל אחת, במחיר רכישה של כ-472 שקל (כ-132 דולר) למניה מוצעת, בסכום כולל ברוטו של כ-665 מיליון שקל (כ-186 מיליון דולר). המניות המוצעות מוחזקות על-ידי החברה כמניות אוצר.

ברק קפיטל חיתום בע"מ משמשים כמפיץ בישראל של ההנפקה. השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ב-15 באפריל 2019 או בסמוך ליום זה ומותנית בכך שיתמלאו מספר תנאים כמקובל בהנפקות מסוג זה, לרבות קבלת הסכמתה של הבורסה בתל-אביב לרישומן למסחר של המניות המוצעות.

בכוונת אלביט מערכות להשתמש בתמורת ההנפקה למטרות כלליות לצורכי החברה.

מכירתן ו/או העברתן של המניות המוצעות, ככל שתימכרנה/תועברנה, כפופה למגבלות החלות על מכירה של ניירות ערך על-פי הוראות חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 והתקנות שהותקנו על-פיו והחלות על הנפקה פרטית.

המניות המוצעות מונפקות על-ידי החברה במסגרת automatic shelf registration statement הכוללת תשקיף (prospectus), שהוגש אתמול (ב') ל-SEC, והוא בתוקף ממועד הגשתו. 

צרו איתנו קשר *5988