אחרי 30 שנה: משפחת נמרודי מוותרת על מניות היסוד המקנות לה 50% מזכויות ההצבעה בהכשרת הישוב

במסגרת המהלך ההיסטורי, שיאפשר להכשרה להנפיק מניות חדשות בבורסה, תקבל משפחת נמרודי אופציות שיאפשרו לה לשמר את השליטה בהכשרת הישוב במקרה של דילולי הון עתידיים

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא

חברת השקעות הנדל"ן הכשרת הישוב , שבשליטת משפחת נמרודי, עושה צעד משמעותי לקראת הנפקת הון בבורסה, לאחר פרק זמן של כמעט 30 שנה, במהלכו, עקב הוראות חוק ניירות ערך, היתה מנועה מביצוע הנפקות הון כלשהן. 

היום פרסמה הכשרת הישוב זימון לאסיפה כללית, שתתקיים בחודש הבא, שתתבקש לאשר מהלך, במסגרתו תוותר בעלת השליטה בחברה, חברה בבעלות יעקב נמרודי, על זכויות הצבעה עודפות שמוקנות למניות היסוד של הכשרת הישוב הנמצאות בבעלותה. זאת תמורת כתבי אופציה בלתי סחירים שיוקצו לה, למימוש למניות החברה, אשר נועדו לשמר את שליטתה של משפחת נמרודי בחברה גם בעתיד.

השלמת המהלך, נמסר היום מהכשרת הישוב, תאפשר לחברה, אשר כיום מממנת את פעילותה רק ממקורותיה השוטפים וגיוס חוב, להנפיק מניות וניירות ערך המירים לציבור ובכך ליהנות ממספר יתרונות הטמונים בכך: הגברת הגמישות במקורות המימון, שיפור ביחסיה הפיננסיים של החברה, חיזוק הונה העצמי והפחתת עלויות המימון. 

הגבלות משמעותיות על מימוש האופציות

מבנה ההון בהכשרת הישוב, חברה שאותה רכש יעקב נמרודי מידי הסוכנות היהודית ובנק לאומי ב-1989, כולל כיום 30 מניות יסוד, המקנות לנמרודי 50% מזכויות ההצבעה בחברה. זאת, נוסף למניות רגילות, שבאמצעותן חולשים כיום יעקב ובנו עופר נמרודי, המשמש כמנכ"ל החברה ושולט במהלכיה בפועל, על כ-67% ממניות ההון וכ-83% ממניות ההצבעה בהכשרת הישוב.

המצב הנוכחי בחברת הכשרת הישוב הינו יחודי בבורסה הישראלית. מניות היסוד מקנות ליעקב נמרודי שליטה אבסולוטית בחברה בכל אסיפה כללית של החברה (כאמור 50% מזכויות ההצבעה) וזאת מעבר לזכויות ההצבעה המוקנות לו מכוח החזקותיו במניות רגילות של החברה. לפי הוראות חוק ניירות ערך, כאשר לחברה יש יותר מסוג מניות אחד, היא רשאית להנפיק מניות חדשות רק במניות העדיפות ביותר בזכויות ההצבעה. המשמעות הפרקטית הינה כי מכיוון שבחברה יש כיום שני סוגי מניות, נמנעת בפועל את האפשרות להנפיק מניות לשוק ההון.

מניית הכשרת הישוב
 מניית הכשרת הישוב

עתה, לאחר תקופה ממושכת של בחינת חלופות שונות לפתרון הסוגיה, מגיע השלב האחרון של המהלך לביטול הזכויות העודפות של מניות היסוד. במסגרת המהלך, התגבשה עסקה לפיה תמורת הוויתור על הזכויות העודפות האמורות, הכשרת הישוב תקצה ל-NLD, חברה פרטית בבעלות יעקב נמרודי, 17 מיליון כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במהלך תקופה של 8 עד 15 שנים. זאת במחיר מימוש שישקף הנחה של 16.5% על מחיר הממוצע של המניה בבורסה ב-14 הימים שייקדמו לכל אירוע של מימוש כתבי אופציה.

במימוש מלא יהוו האופציות המוקצות ליעקב נמרודי כ-37% מההון של הכשרת הישוב, אך על פי תנאי העסקה, לא ניתן לממשן בכל עת, וחלות על מימושן מספר מגבלות משמעותיות. ראשית, האופציות תיכנסנה לתוקף רק לאחר שהכשרת הישוב תבצע גיוס הון ראשוני מן הציבור. לאחר מכן, מימוש כתבי אופציה יתאפשר אך ורק אם שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה (המחזיקים כאמור בכ-67% מההון) יירד מתחת ל-50.01%, ורק בכמות אשר תביא את ההחזקות חזרה ל-50.01% ממניות החברה, ולא מעבר לכך. 

תומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי בהכשרת הישוב, ציין היום כי "אנו נמצאים בישורת האחרונה של מהלך רציני ומורכב מאוד. אנחנו מעריכים כי עלה בידינו לגבש מתווה מאוזן אשר ימקסם את התועלת עבור כל הצדדים הנוגעים בדבר, אך בראש ובראשונה יביא בשורה של ממש לחברה. לראשונה מזה עשרות שנים יתאפשר לה להגדיל ולחזק את בסיס ההון שלה, לשפר את יחסי המינוף וכן להאיץ את קידום תוכניות הפיתוח העסקי בפרויקטים קיימים וחדשים".

נכסים בישראל, פולין ורומניה

מניית הכשרת הישוב מגיבה לדיווח בעלייה של 6.5% במחזור ער. החברה נסחרת כיום בבורסה בשווי של כ-865 מיליון שקל, לאחר עלייה של יותר מ-70% במניה בשלוש השנים האחרונות. לחברה נדל"ן מניב בישראל ובפולין (פארקים לוגיסטיים), שאותם היא מנהלת ומשכירה. נוסף על כך, החברה עוסקת בייזום ובהקמת פרויקטים למגורים, משרדים ומסחר למכירה והשכרה בישראל, בפולין וברומניה. החברה גם פועלת בתחום ההתחדשות העירונית, באמצעות החברה הבת הכשרה אלפא (לשעבר הכשרה אנרגיה, שפעלה בתחום חיפוש והפקת גז ונפט).

את הרבעון הראשון של השנה סיימה החברה עם הפסד נקי של כ-20 מיליון שקל לעומת רווח של כ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל. זאת, על רקע ירידה חדה של 57% בהכנסותיה לכ-92 מיליון שקל, לאחר שברבעון המקביל רשמה הכנסה של כ-63 מיליון שקל ממכירת קרקעות ובעקבות ירידה של 80% בהכנסות ממכירת דירות באירופה לכ-14 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988