בגלל הצפי לירידה משמעותית במסירות כלי רכב ב-2019 ושחיקה ברווחיות: אופק הדירוג של אג"ח קרסו מוטורס שונה ל"שלילי"

מידרוג: אם לא יחולו שינויים מהותיים, דירוג קרסו "עלול לרדת תוך 12-18 חודשים" • בחברת הדירוג צופים "שחיקה נוספת ברווחיות החברה בשנת 2019, במידה שעלולה לעלות על הערכותינו הקודמות"

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס  / צילום: עינת לברון	,
איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס / צילום: עינת לברון ,

צפי לירידה משמעותית של יותר מ-20% בהיקף המסירות של יבואנית הרכבים קרסו מוטורס ב-2019, ולשחיקה ברווח הגולמי שתגיע בעקבות כך, הוביל את חברת מידרוג לשנות את אופק הדירוג של אג"ח קרסו מוטורס ל"שלילי". בעדכון בנושא שפרסמה בסוף השבוע חברת הדירוג, היא מעריכה כי דירוג החברה "עלול לרדת תוך 12-18 חודשים במידה בה לא יחול שינוי מהותי בתרחיש הבסיס של מידרוג לגבי התפתחות מכירות החברה ורווחיותה, או במידה בה החברה לא תפעל לצמצם רמת המינוף ושיפור יחסי הכיסוי".

דירוג החוב של קרסו  מוטורס עומד היום על Aa3 (לסדרות א' וג') ועל A1 לסדרה ב', המוגדרת כנחותה. היקפן המצרפי של הסדרות מסתכם בכ-1.15 מיליארד שקל, והן נסחרות בתשואות של 1.7%-2.2%. מניית קרסו נחלשה בשנה האחרונה בכ-20% ומשקפת לחברה שווי של קרוב ל-1.4 מיליארד שקל.

לגבי האתגרים העומדים בפני יבואנית רכבי רנו, ניסאן, דאצ'יה ואינפיניטי לישראל מציינים במידרוג, כי "החברה התמודדה בשנים האחרונות עם החלפתם של דגמים פופולריים וביניהם רנו פלואנס (בשנת 2017) וניסאן מיקרה (בשנת 2018), אשר פגעה וצפויה להמשיך ולפגוע בהיקפי המסירות של החברה גם בשנות התחזית 2019 ו-2020".

עוד לפי מידרוג, מיצובה התחרותי של החברה שבשליטת משפחת קרסו "מושפע לשלילה מהיעדר מענה בקטגוריה ההיברידית אשר הפכה פופולרית בשנתיים האחרונות, בעיקר בזכות הטבות מס, וזאת להערכת החברה, לפחות עד למחצית השנייה של 2020. השפעה שלילית נוספת קיימת בשל היצע מוגבל של החברה בשנה הקרובה בפלח שוק כלי הרכב הקטנים".

בעניין התחייבויותיה של קרסו, במידרוג סבורים כי "החוב הפיננסי אינו צפוי לקטון באופן משמעותי גם נוכח היקף גבוה של השקעות הצפוי לחברה וכן בהתחשב בדיבידנד שהוכרז במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 בסך של 70 מיליון שקל".

במבט לאחור, במידרוג מציינים כי "רווחיות החברה בשנים 2015-2017 בלטה לטובה בפרספקטיבה היסטורית ונבעה מתנאי סחר עודפים, ניצול רכישות הזדמנויות והיצע דגמים אשר הלם את טעמי השוק במידה גבוהה".

לצד זאת, הצפי במידרוג הוא ל"שחיקה נוספת ברווחיות החברה בשנת 2019, במידה שעלולה לעלות על הערכותינו הקודמות", והערכות מידרוג הן כי בשנתיים הקרובות (2019-2020) הרווח התפעולי בנטרול פחת והפחתות (EBITDA) של החברה יעמוד על 160-170 מיליון שקל, וסכום המקורות מפעולות (FFO) יעמוד על 130-140 מיליון שקל.

בסקירה מתייחסת מידרוג גם למצב ענף יבוא הרכב בישראל, וקובעת כי הוא "מתאפיין בסיכון עסקי מתון יחסית בהשוואה לכלל ענפי המשק, ומעט נמוך מזה של ענפי סחר אחרים. הסיכון הענפי נתמך בחסמי כניסה גבוהים יחסית, הנובעים מהקשר הישיר של יבואני הרכב עם היצרנים, והצורך בביסוס קשרים עסקיים לאורך זמן אל מול יצרני הרכב", ולגבי קרסו מציינים, כי היא מחזיקה ב"פרופיל עסקי גבוה יחסית הנתמך במותגים רנו וניסאן".

לפי הנתונים שמציגה מידרוג, אחרי כמה שנות שיא, בשנים 2017-2018 נרשמה ירידה מצטברת של כ-7% במסירות כלי רכב בישראל, הנובעת להערכת חברת הדירוג "בין השאר ממיצוי ביקושים בשוק, בהתחשב גם בתנאי תשתיות התחבורה", ובהתאם מניחים במידרוג כי גם בשנתיים הקרובות (2019-2020) "תימשך הירידה במסירות".

הכיוון השלילי בפעילותה של קרסו מוטורס, המנוהלת על-ידי איציק וייץ, בא לידי ביטוי כבר בדוחותיה לרבעון הראשון של השנה, שבסיכומו מספר המכוניות שמכרה ירד ב-19%, לכ-7,700 מכוניות, לעומת קרוב ל-9,600 ברבעון המקביל ב-2018, לצד ירידה בנתח השוק וצניחה של 40% ברווח הנקי הרבעוני, שהסתכם בכ-30 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988