אנטרופי ממליצה לתמוך בשדרוג תנאיו של מנכ"ל שופרסל

תנאי התגמול של איציק אברכהן - העלאה של 10% בשכר ואופציות בשווי 9 מיליון שקל - מקבלים רוח גבית מחברת הייעוץ אנטרופי: "סבירים בהתחשב במשך תקופת כהונתו וכן ביצועי החברה והמניה בשנים האחרונות"

מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן / צילום: איל יצהר
מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן / צילום: איל יצהר

אחרי עדכון של חלק מתנאי העסקתו של מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן, שנעשו בהמשך למגעים עם גופים מוסדיים, ראשי רשת קמעונאות המזון מקבלים רוח גבית לאישור תנאי העסקתם באסיפת בעלי המניות המתוכננת בשבוע הבא, בדמות תמיכתה של חברת הייעוץ אנטרופי.

באנטרופי תומכים במדיניות התגמול שמבקשת שופרסל לאשר, ובהתאם תומכים באישורה של החלת מנגנון המענקים על אברכהן ובתנאי העסקתו, תומכים בתנאי העסקתו של היו"ר מאוריסיו ביאור ותומכים גם במענקים ההוניים שמבקשת להעניק להם הרשת, שנמצאת בשליטת דסק"ש של אדוארדו אלשטיין. 

לאברכהן מבקשת שופרסל להעלות את השכר החודשי בכ-9.5%, ל-151 אלף שקל, במקום 138 אלף שקל כיום, וכן לתת חבילה של אופציות למניות החברה ושל יחידות מניות חסומות (PSU), בשווי של כ-9 מיליון שקל. 

כאמור, בימים האחרונים שופרסל פרסמה תיקון לחלק מתנאי התגמול, הקשור להיקף המענק המקסימלי שיוכל לקבל אברכהן. כעת מעריכה החברה את עלות העסקתו השנתית ב-6.8 מיליון שקל, על בסיס מענק מקסימום של 1.8 מיליון שקל ושווי תגמול מנייתי 2.25 מיליון שקל, בהתאם לפריסת רכיב תגמול זה לארבע שנים. עלות שכרו השנתית מוערכת ב-2.7 מיליון שקל. ב-2018 עלות העסקתו של אברכהן הסתכמה ב-4.8 מיליון שקל.

בעניין שדרוג רכיב השכר הקבוע של אברכהן, באנטרופי סבורים כי הוא "סביר", בהתחשב במשך תקופת כהונתו וכן ביצועי החברה והמניה בשנים האחרונות ובהתחשב בנתוני ההשוואה שהציג החברה.

את מנגנון המענק השנתי ואת היקפו מעריכים באנטרופי גם כן כ"סביר", וכן מציינים כי הוא "מתמרץ להשאת תוצאות החברה, בשים לב להתקדמות החברה, הערכתנו לחיוב את המהלכים שזו מבצעת לעמידה באתגרים בעולם הקמעונאות, וכן כי המנכ"ל מוביל מהלכים אסטרטגיים בדמות כניסה לתחומי פעילות חדשים, שעשויים לייצר ערך לבעלי המניות".

גם את היקף הקצאת האופציות והמניות החסומות מגדירים באנטרופי כ"סביר", ומוסיפים כי "תנאי ההקצאה הם מאתגרים בהיותם כוללים תנאי סף (למניות החסומות) ומחיר מימוש בפרמיה (לאופציות למניות החברה)".

שכרו של ביאור דומה לשכר היו"ר הקודם

ליו"ר מאוריסיו ביאור מבקשת שופרסל לאשר שכר בעלות שנתית של כ-1 מיליון שקל, במשרה בהיקף של 40%, וחבילת אופציות ויחידות מניה חסומות בשווי של כ-3 מיליון שקל.

בעניין שכרו של ביאור מציינים באנטרופי כי הוא דומה לזה של היו"ר הקודם, ישראל ברמן, והוא "הולם את תפקידו וניסיונו של ביאור". לגבי הרכיב ההוני, בעלות שנתית מוערכת של 750 אלף שקל, באנטרופי מוסיפים כי "הענקתן של האופציות תקרב את האינטרסים של כלל בעלי המניות ועשויה לתמרץ באופן נאות להשקעת מאמצים מצדו".

ביאור, שכיהן כדירקטור בשופרסל, מונה לתפקיד היו"ר לפני כשנה, בסיומה של דרמה שנרשמה בדירקטוריון החברה, שבמסגרתה הודיע היו"ר הקודם, ישראל ברמן, על התפטרותו המיידית בשל מחלוקות עם דירקטורים, ובהם ביאור - מקורבו של אלשטיין.

לפני התפטרותו של ברמן מהתפקיד, אלשטיין הוביל מהלך להדחתו, וזאת זמן קצר לאחר שחברת דסק"ש, שבה מחזיק אלשטיין, מכרה 16.5% ממניות שופרסל תמורת 850 מיליון שקל וחדלה להיות בעלת השליטה, אף שנותרה בעלת המניות הגדולה בחברה, עם החזקה נוכחית של 26% בשווי שוק של 1.5 מיליארד שקל.

מניית שופרסל  רשמה שינויים קלים מתחילת השנה ומשקפת לרשת שווי נוכחי של 5.8 מיליארד שקל.

סיכון הממשל התאגידי "סביר"

בסך-הכול מבקשת שופרסל להקצות לבכיריה אופציות הניתנות למימוש למניות החברה ויחידות מניה חסומות בשווי כולל של יותר מ-27 מיליון שקל, ומלבד חלקם של אברכהן (שיקבל כשליש מההטבה) וביאור, יקבלו שבעה עובדים בכירים נוספים של שופרסל תגמול הוני בסכום מצטבר של כ-15 מיליון שקל.

האופציות שיוענקו למנהלים יהיו ניתנות למימוש בארבע מנות על פני ארבע שנים, החל בסוף מאי 2020, תמורת 26 שקל למניה - מחיר גבוה ב-6.5% משוויה הנוכחי, העומד על 24.5 שקל. יחידות המניה החסומות המוקצות למנהליה של שופרסל "תמומשנה באופן אוטומטי למניות רגילות בעת הבשלת כל מנה", גם זאת בארבע מנות על פני ארבע שנים ובכפוף לתוצאותיה הכספיות של שופרסל.

התגמול המדובר לבכירי שופרסל מוענק להם במסגרת "תוכנית תגמול הוני 2019" של החברה, שאותו אימץ בחודשים האחרונים הדירקטוריון.

נוסף על ההתייחסות שפורסמה לנושאי התגמול, באנטרופי התייחסו גם לסיכון הממשל התאגידי של שופרסל, שאותו הם מעריכים כ"סביר" (Reasonable), וזאת כשבכל ארבע הקטגוריות הרלוונטיות - מבנה דירקטוריון, ביקורת, זכויות בעלי מניות ואתיקה ומדיניות תגמול - ממוקמת שופרסל בטווח הממוצע ביחס לכלל הדירוג באותן קטגוריות. 

צרו איתנו קשר *5988