צרות? הפרקליטות דורשת השלמות חקירה בתיק פישר - ביהמ"ש לא ממהר לאשר

ביהמ"ש בלם את התביעה בתיק פישר: מח"ש ביקשה לזמן לחקירה נוספת את האחים נחמיאס, למרות שעניינם הסתיים בהסדרי טיעון בקול ענות חלושה • הערכה: הסדרי הטיעון המרוככים עם האחים סותרים את אחד האישומים נגד פישר • סנגוריו: הפרקליטות מנסה "לחלץ עצמה מהבוץ", מחשש שאישום זה יבוטל • לעת עתה, ביהמ"ש מונע ממח"ש לחקור את האחים

רונאל פישר/ צילום : רפי קוץ
רונאל פישר/ צילום : רפי קוץ

בית המשפט מצר שוב את צעדי המדינה במשפטו של עו"ד רונאל פישר: בצעד כמעט חסר תקדים הורה שופט המחוזי בירושלים, משה סובל, למחלקה לחקירות שוטרים של המשטרה (מח"ש) להימנע, לפחות זמנית, מביצוע השלמות חקירה לשני עדים מרכזיים בתיק - האחים יוסף ואביב נחמיאס, שנדרשים לתביעה בניסיונה להוכחת האישומים נגד פישר בנוגע לתיווך בשוחד ולשיבוש מהלכי משפט. בעוד כשבוע אמור להיערך דיון נוסף בעניין, ואחריו תינתן החלטה סופית בבקשה למנוע את השלמת החקירה לאחים נחמיאס.

החלטתו הנדירה יחסית של סובל באה בעקבות בקשות מפתיעות שגולגלו לפתחו בשבוע שעבר. הבקשה החריגה הראשונה, היא בקשה שהגישו האחים יוסי ואביב נחמיאס, שכבר נחקרו בעבר בפרשה ואף הוגש נגדם כתב אישום. השניים הואשמו במסגרת פרשת פישר במתן שוחד לקצין המשטרה לשעבר ועד המדינה בתיק, ערן מלכה, באמצעות פישר, תמורת מידע משטרתי הנוגע לחקירתם בנוגע לעבירות מס. כמו כן הואשמו השניים בשיבוש מהלכי משפט. אולם מוקדם יותר השנה התיקים נגדם נסגרו, לאחר שהגיעו עם המדינה להסדרי טיעון מקילים (ראו מסגרת). לכן, היה מפתיע לראות ששמם עולה שוב בתיק, במיוחד כאשר לפני כשבועיים סיים יוסף נחמיאס לרצות חודשיים עבודות שירות שנגזרו עליו בהסדר הטיעון.

בבקשה הבהולה ששיגרו לסובל, ביקשו האחים נחמיאס מהשופט כי יורה על ביטול זימונם למח"ש לצורך השלמת חקירה, בין היתר נוכח המועד שנקבע לה.

צו מניעה זמני

לטענת באת כוח האחים נחמיאס, עו"ד ליה פלוס, היא ביקשה מראש צוות התביעה בתיק, עו"ד דן בהט, "להבין את פשר הזימון, בשים לב לעובדה כי כתב האישום נגד אביב נחמיאס בוטל, ויוסף נחמיאס סיים לרצות את עונשו", אך לא קיבלה מענה. עוד טענה עו"ד פלוס בהקשר זה, כי עניינם של האחים נחמיאס "הסתיים לאחר כחמש שנים קשות מנשוא, ועקרון סופיות הדיון מצדיק להרפות מהם, בשים לב שמסרו כל שידעו לרשויות ואין להם מה להוסיף על כך".

במקביל, מסרו האחים נחמיאס למח"ש כי המועד שתואם להם לחקירה שנקבע "מעכשיו לעכשיו" אינו אפשרי מבחינתם, והם הונחו להמתין לטיפול בפנייתם. למרות זאת, במועד שבו היו אמורים להתייצב האחים במח"ש, פשטו שוטרי היחידה על בתיהם ומשרדיהם, ודרשו את הגעת האחים למח"ש ללא דיחוי. זאת, כשהם מותירים בידם מכתב שכותרתו "זימון למח"ש" הדורש את הגעתם בתאריך חדש.

זימונם מחדש של האחים נחמיאס למח"ש הפתיע את סנגורי פישר, עוה"ד עמית בר ואלי פרי, שמיהרו להגיש בקשה דחופה שתמנע ממח"ש לבצע השלמת חקירה עד לדיון בעניין. לטענתם, אין סיבה חוקית לערוך לאחים השלמת חקירה במועד זה, ויש לראות בהתנהלות מח"ש בהקשר זה כרדיפה של פישר.

השופט סובל נענה לבקשת הסנגורים, והורה למדינה להימנע מביצוע השלמת חקירה לאחים, באמצעות צו מניעה זמני, עד להחלטה אחרת. 

כתבי אישום סותרים?

מדוע החליטו בפרקליטות ובמח"ש לזמן את האחים נחמיאס להשלמת חקירה, לאחר שהתיק נגדם נסגר והסדרי הטיעון עימם קיבלו תוקף פסק דין? כדי לענות לשאלה, יש לקחת צעד לאחור, ולהיזכר בהתכתשות נוספת בין הצדדים מתחילת השנה, בקשר למשמעות הסדרי הטיעון עם האחים.

בהסדרי הטיעון נמחק כתב האישום נגד אביב נחמיאס; ונגד יוסף נחמיאס הוגש כתב אישום מתוקן, שבו הופיע מסד עובדות שונה מבכתב האישום המקורי נגדו. כתב האישום המתוקן סותר לכאורה את העובדות המופיעות בכתב האישום נגד פישר, בנוגע לפרשת האחים נחמיאס (ראו מסגרת). יוסף נחמיאס הורשע בעבירה של שיבוש מהלכי משפט ונשלח לרצות חודשיים עבודות שירות. יתר האישומים נגדו - לרבות האישום החמור שנתן שוחד לשוטרים באמצעות פישר - נמחקו. מנגד, פישר מואשם בעבירת תיווך לשוחד בהקשר לאחים נחמיאס.

בניגוד לטענת הפרקליטות בכתב האישום נגד פישר, באישום המתוקן נגד יוסף נחמיאס נטען, שפישר דרש תשלום מהאחים עוד בטרם העביר להם מידע, ובלי שהם ידעו כי מדובר במידע שמקורו במשטרה. ומכאן, שהאפשרות לייחס לפישר תיווך לשוחד נפגעה משמעותית.

אף שברור שלא ייתכן שבאותו משפט תטען המדינה טענות עובדתיות סותרות, התעקשה הפרקליטות שלא לתקן את כתב האישום נגד פישר, בהתאם לכתב האישום המתוקן נגד יוסף נחמיאס. אולם השופט סובל קיבל את עמדת סנגורי פישר, והורה למדינה לתקן את כתב האישום, כך שלא יכלול עובדות סותרות למופיעות בכתב האישום המתוקן נגד נחמיאס. המדינה טענה, מדוע לשיטתה יכולים שני כתבי האישום במקרה זה לדור יחד; וסנגורי פישר טענו מדוע הדבר אינו אפשרי. הכרעת סובל בסוגיה צפויה להתקבל בקרוב.

אם ביהמ"ש יקבל את טענת סנגורי פישר, שיש לתקן את כתב האישום נגדו בפרשת האחים נחמיאס, כך שיתאים לכתב האישום המתוקן נגד יוסף נחמיאס - תהיה לכך משמעות דרמטית - עד כדי "הפלת" האישום נגד פישר הנוגע לעבירה של תיווך לשוחד בפרשת האחים נחמיאס.

ומכאן, בחזרה לצו המניעה שהוציא סובל על חקירתם מחדש של האחים. ייתכן, שבפרקליטות מודעים לאפשרות כי האישום של פישר בעבירה לתיווך לשוחד בפרשת האחים נחמיאס מצוי בסכנה, ולכן ביקשו לבצע השלמת חקירה לאחים.

השלמת חקירה פסולה

סנגורי פישר טענו גם, שהפרקליטות הודתה במספר הזדמנויות שהגרסה העובדתית בכתב האישום המתוקן בעניין יוסף נחמיאס אינה הנכונה, ושהיא הסכימה לגרסה כדי להמשיך ולנהל את התיק נגד הנאשמים המרכזיים יותר, ובראשם פישר.

לדברי הסנגורים, "כיוון שהמדינה הצהירה שאינה מקבלת את העובדות החדשות המתוארות בכתב האישום המתוקן (נגד יוסף נחמיאס, מ' ב') כאמת העובדתית, ברי שהשלמת החקירה שאותה היא מבצעת (נגד האחים נחמיאס, מ' ב') נועדה רק כניסיון לחזק את הראיות שבידיה להוכיח את העובדות בכתב האישום הקיים נגד פישר. השלמת החקירה לא נועדה להוכיח את עובדות כתב האישום החדש, אלא הקיים, ולכן מדובר בהשלמת חקירה פסולה", טענו סנגורי פישר בבקשה לסובל שלא לאפשר את זימונם מחדש של האחים לחקירה.

עוד לטענת הסנגורים, הפרקליטות "מנסה לחלץ עצמה מהבוץ שאליו הכניסה את עצמה בעת שהגישה כתב אישום (נגד יוסף נחמיאס, מ' ב'), שסותר עובדתית את כתב האישום הקיים (נגד פישר, מ' ב')". לדבריהם, הפרקליטות רודפת את פישר, ומונעת מההליך להתנהל בהגינות.

מידע חדש המצדיק השלמה

מנגד, בפרקליטות לא ממש מבינים על מה הרעש. לשיטתם, חלה עליהם חובה לבצע השלמת חקירה לאחים נחמיאס כעת. לפי הנחיות פרקליט המדינה, ניתן לבצע השלמת חקירה אם נודע לתביעה מידע חדש. לדברי הפרקליטות, לאור הודאת יוסף נחמיאס בהסדר הטיעון כי מסר כסף לפישר וקיבל ממנו לאחר מכן בתמורה מידע מודיעני משטרתי על חקירה מתנהלת נגדו - הגם שלדבריו לא ידע שאת הכסף הוא מוסר תמורת המידע (בניגוד לכתב האישום המקורי נגדו, שלפיו הוא ידע) - הרי שיש בידם "מידע חדש" המצדיק את ביצוע השלמת החקירה.

כאן עולה השאלה העקרונית אם כל חתימה של נאשם על הסדר טיעון בתיקים עם מספר נאשמים, מצדיקה פתיחה בהשלמת חקירה. בפועל, זו אינה הפרקטיקה המקובלת.

בפרקליטות, כנראה, מבקשים לערוך כעת מקצה שיפורים. חקירות האחים נחמיאס במח"ש לפני כארבע שנים, לא סיפקו מידע רב. האחים שתקו במרבית חקירותיהם, ולא הודו באף טענה שנטענה נגדם. מכיוון שהיו חשודים, עמדה להם הזכות להימנע מהפללה עצמית. כעת, לאור הסדרי הטיעון שנחתמו עימם, יהיה עליהם לשתף פעולה עם החוקרים באופן קואופרטיבי יותר.

ואכן, עם חתימת הסדר הטיעון, ובהתאם לדין, מצטרף שמו של יוסף נחמיאס לרשימת עדי התביעה. ייתכן שזו הסיבה שבגינה היא מבקשת כי האחים נחמיאס יסורו שוב למשרדי מח"ש. לאחר שבוטל האישום נגד אביב נחמיאס, ובזמן שיוסיף נחמיאס כבר סיים את עבודות השירות שנגזרו עליו - מקווים בפרקליטות שהפעם ישמיעו האחים זמירות אחרות, שיעזרו לתביעה לבסס את טענותיה נגד פישר באישום נגדו בנוגע לאחים.

ל"גלובס" נודע, כי כנראה שבפרקליטות מפרשים את התנגדותם הנמרצת של פישר וסנגוריו להשלמת החקירה כפחד גדול מפני מה שעלול לעלות בחדרי החקירה, בזמון שהאחים נחמיאס ייחקרו ללא העננה שריחפה מעליהם לפני ארבע שנים, אז הוגדרו כחשודים בפרשה. אם יתיר להם סובל לבצע את השלמת החקירה החריגה, מקווים בפרקליטות, ימסרו האחים פרטים נוספים שיעזרו להם להוכיח את האישום נגד פישר. 

שני כתבי אישום באותו תיק והעובדות שונות

לפי כתב האישום נגד אחים יוסף ואביב נחמיאס, במהלך שנת 2012 התנהלה ביחידת החקירות של רשות המסים (יחידת יהלום) חקירה סמויה נגד חברות שונות, שעל פי החשד הפיצו חשבוניות פיקטיביות למספר רב של חברות בענף עבודות העפר והתשתיות, ובתוכן חברת "ת.ע.ן" שהאחים נחמיאס היו חלק מבעליה. 

במסגרת הסדר הטיעון עימו הודה יוסף נחמיאס בכתב אישום מתוקן, שלפיו בתחילת 2013 זימן עו"ד רונאל פישר אותו ואת אחיו להגיע בדחיפות למשרדו, וסיפר להם כי ברשותו מידע בעל ערך רב עבורם, שתמורתו הוא מבקש תשלום מראש. לפי האישום המתוקן, פישר התעקש שלא לספר לאחים מה המידע, עד שהעבירו אליו את התשלום, ויוסף נחמיאס הניח שמדובר במידע עסקי.

בהסדר הטיעון, הסכימה המדינה לגרסת יוסף נחמיאס, שלפיה הוא העביר לפישר 50 אלף דולר עוד בטרם קיבל מידע כלשהו על החקירה המתנהלת נגדו ונגד אחיו, ובלי שידע כי מקור המידע שפישר עתיד למסור לו הוא מתוך המשטרה. בנוסף, נמחק מכתב האישום נגד יוסף נחמיאס האישום שייחס לו העברת 600 אלף שקל לפישר תמורת מידע מתוך חקירותיו.

 בכתב האישום המקורי יוחסו לאחים נחמיאס שורת עבירות, ובהם גם מתן שוחד. ואולם בעקבות הסדר הטיעון, כאמור, נותרה רק עבירת השיבוש ביחס ליוסף נחמיאס. לעומת זאת, בתיק נגד פישר הפרקליטות עדיין מאשימה את עורך הדין בעבירה של תיווך לשוחד ביחס ל-50 אלף דולר שקיבל מיוסף נחמיאס. גם האירוע הנוגע לקבלתם לכאורה של 600 אלף שקל ככספי שוחד מהאחים נחמיאס עדיין מופיע בכתב האישום נגד פישר, והוא כולל תיאור של פגישה שלו במרתף ביתו עם עובדת ממשרדו ועם מלכה, שבמסגרתה התחלקו השלושה בשלל שנפל בחלקם.

צרו איתנו קשר *5988