הפחתת עמלת הסליקה והפרידה מלאומי הקטינו את הרווח הרבעוני של מקס ב-10% ל-47 מיליון שקל

מחזור העסקאות בכרטיסי האשראי של מקס (לשעבר לאומי קארד) הסתכם ברבעון השני ב-21.2 מיליארד שקל - ובממוצע כ-3,356 שקל בחודש לכרטיס פעיל - לעומת הוצאה חודשית ממוצעת של 3,240 שקל ברבעון המקביל ב-2018

רון פאינרו, מנכ"ל חברת כרטיסי האשראי מקס / צילום: יח"צ - בני גמזו לטובה
רון פאינרו, מנכ"ל חברת כרטיסי האשראי מקס / צילום: יח"צ - בני גמזו לטובה

חברת כרטיסי האשראי מקס, שבניהולו של רון פאינרו ושבעבר נקראה לאומי קארד, ושהשנה עברה לשליטת קרן ההשקעות הזרה ורבורג פינקוס, רשמה ברבעון השני השנה קיטון של כ-10% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-47 מיליון שקל, וזאת ברקע גידול של כ-2% בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-333 מיליון שקל. הירידה ברווח קרתה בין היתר בשל גידול בתשלומים לבנקים - בעיקר לבנק לאומי שממנו נפרדה החברה מוקדם יותר השנה, בשל קמפיין גדול להטמעת המותג מקס, בשל הגדלת הוצאות בגין אשראי בצל שינוי בתמהיל תיק האשראי, ובשל ירידה בעמלת הסליקה.

בשקלול תוצאות הרבעון הראשון השנה החברה רשמה במחצית הראשונה השנה רווח נקי של 37 מיליון שקל. עם זאת, בנטרול תשלום של 50 מיליון שקל כמענק מכירה לעובדי החברה בעקבות השלמת עסקת מכירת החברה, שנרשם עוד ברבעון הראשון השנה, החברה רשמה במחצית הראשונה השנה רווח נקי של כ-75 מיליון שקל המהווה קיטון של כ-28% ביחס לרווח של 104 מיליון שקל שרשמה במחצית הראשונה ב-2017. כמו ברבעון השני, הירידה ברווח קרתה גם בצל גידול בהוצאות החברה בגין הוצאות בגין תשלומים לבנקים ובגין הפסדי אשראי, הן ברבעון והן במחצית, ובגין גידול בהוצאות תפעול, המכירה ושיווק וההנהלה וכלליות.

מקס מציגה במחצית הראשונה תשואה להון של 4.6% כאשר בנטרול המענק לעובדים היא מציגה תשואה להון של 9.6%, לעומת 11.2% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת תשואה להון של 9.3% בכל שנת 2018. לצד זאת החברה מציגה הון עצמי רובד 1 של 13.3% (בנטרול המענק לעובדים), שעדיין גבוה וחזק, הגם שנמוך מתקופת ההשוואה.

תוצאות מקס לאומי קארד במחצית 2019
 תוצאות מקס לאומי קארד במחצית 2019

לדברי המנכ"ל פאינרו, "אנו מסכמים מעבר מוצלח מחברה בבעלות בנק לגוף פיננסי עצמאי... גם ברבעון האחרון התמקדנו בעסקים קטנים ולצד הגידול בתיק האשראי העסקי שלנו, השלימה הקבוצה את הרכישה של חברת כספיט שתסייע להרחיב את הצעת הערך שלנו לבתי העסק ובמיוחד לעסקים קטנים".

נכון לסוף יוני השנה לחברה 2.1 מיליון כרטיסי אשראי פעילים, מהם כ-1.4 מיליון כרטיסים בנקאיים והיתרה חוץ בנקאיים. מספר הכרטיסים הפעילים של מקס גדל מתחילת השנה בכ-0.7% בלבד. מחזור העסקאות בכרטיסי מקס הסתכם ברבעון השני השנה בכ-21.2 מיליארד שקל - כ-3,356 שקל לחודש לכרטיס פעיל וזאת לעומת הוצאה חודשית ממוצעת של כ-3,240 שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף יש לחברה עוד 472 אלף כרטיסים לא פעילים. לצד ורבורג פינקוס מחזיקים במקס גם מנורה מבטחים וכלל ביטוח (10% כל אחד) ואלייד (4.9%).

בדומה למתחרותיה, כאל שבבעלות דיסקונט והבינלאומי וישראכרט שיוצאת משליטת הפועלים ושכבר הפכה מוקדם יותר השנה לחברה ציבורית, גם מקס ניצבת בימים אלה מול אתגר אדיר שמאיים על בסיס הפעילות המסורתי והוותיק שלה - היותן אמצעי התשלום הנגיש והמיידי היחיד שמקשר בין לקוחות הקצה לבין בתי העסק. איום זה נובע בעיקר מאפליקציות התשלומים של שלושת הבנקים הגדולים, הפועלים, לאומי ודיסקונט, אך גם מכיוון אמצעי תשלום מקוונים וארנקים דיגיטליים אחרים, כגון אלה של חברות הביג-טק הבינלאומיות.

לצד זאת ישנה גם שחיקה, מכוונת ומובחנת, באחת מההכנסות החשובות של החברות - עמלת הסליקה, וזאת בצל שינויים רגולטוריים ותחרות. על רקע זאת חברות כרטיסי האשראי מחפשות אחר מנועי צמיחה חדשים ובראשם תחום האשראי הצרכני ולבתי עסק, כחלופה חוץ בנקאית משמעותית, כמו גם באמצעות שיתופי פעולה חדשים, כגון שת"פים למכירת ביטוח. אגב, לצורך צמיחה באפיקים חדשים ובכלל מקס גייסה בשנה האחרונה סכום גבוה של יותר מ-2 מיליארד שקל, שאמור לאפשר לה להגדיל פעילות ולהרחיב את תחומי הפעילויות שלה.

ההכנסות של החברה במחצית הסתכמו בכ-649 מיליון שקל, גידול של כ-1.5%. בחברה מדגישים בהקשר זה כי החל מ-1 בינואר2019 ירד שיעור עמלת המנפיק מ-0.7% 0.6%, קיטון אשר השפיע על ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי ואשר פוצה חלקית על ידי גידול במחזורי ההנפקה של החברה", ו"משיפור מגידול במרווח הפיננסי הממוצע וזאת כתוצאה משינוי בתמהיל האשראי לאנשים פרטיים".

נכון לסוף הרבעון השני השנה תיק האשראי של החברה עומד על 5.7 מיליארד שקל, בדומה לתקופות השוואה. זה קורה אגב ירידה קלה באשראי הצרכני - שנעשה תוך שינוי תמהיל האשראי שכולל קיטון באשראי לרכב, למול גידול באשראי לבתי עסק ובאשראי צרכני רגיל שלא חלק ממועדון שופרסל שממנו נפרדה החברה בסוף 2017 ובתחילת 2018.

החברה מדווחת על שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי עלה מ-1.07% בתקופה המקבילה ל-1.45% במחצית הראשונה השנה, כאשר שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות זו עלה מ-0.3% ל-0.47%. כל זאת בעוד ששיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי טיפסה מ-0.43% במחצית הראשונה ב-2018 ל-0.72% השנה.

בהקשר זה מסבירים בחברה כי ההוצאות בגין הפסדי אשראי, שגדלו, מושפעות, בין היתר, מהשפעות מאקרו-כלכליות כגון "עלייה במינוף האשראי הצרכני של משקי הבית והחקיקה הקיימת והצפויה, אשר מחזקות את זכויותיו של החייב ביחס לזכויותיהם של הנושים ולכן משפיעה לרעה על יכולת הגבייה של החברה ועל יתרת החובות הבעייתיים", כש"בנוסף, הגידול בהפסדי האשראי נבע בעיקר משינוי בתמהיל התיק המתבטא בגידול פעילות האשראי בעל מרווח גבוה יחסית, שבצדו גם סיכון גבוה יותר, בד בבד עם קיטון יזום בהלוואות לרכישת רכבים חדשים שהינן בעלות סיכון נמוך". למציאות זו השפעה הופכית כאשר שיעור הריבית הממוצעת בגין אשראי צרכני במקס, נכון ליום 30 ביוני 2019, עמד על 7.6% לעומת 6.9% בסוף יוני 2018.

ולסיום נציין כי היום משיקים במקס מועדון חדש, עם מחסני השוק, שבו כ-300 אלף חברים.

צרו איתנו קשר *5988