האוצר משחרר קצת חבל: הממונה על התקציבים אישר העברות ב-1.3 מיליארד שקל

ברקע הקיפאון הפוליטי והאי-ודאות התקציבית, הודיע הממונה על התקציבים באוצר שאול מרידור על שחרור של יותר ממיליארד שקל לשורת תוכניות ונושאים בממשלה ובשלטון המקומי • לאחר שחרור הסכום תישאר לאוצר עתודה של 1.3 מיליארד שקל בלבד להתמודד עם הוצאות בלתי צפויות • האישור הסופי תלוי בוועדת הכספים

שאול מרידור / צילום: רפי קוץ
שאול מרידור / צילום: רפי קוץ

הממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, הודיע למנכ"לי משרדי הממשלה על שחרור סכום של 1.3 מיליארד שקל לשורת תוכניות ונושאים בממשלה ובשלטון המקומי, אך עד להעברת הכסף עשויים לחלוף עוד מספר שבועות משום שהיא מותנית באישור וועדת הכספים, והבקשה לוועדה תוגש רק בשבוע הבא.

שחרור הכספים בא על רקע הערכה באוצר כי הושגה שליטה מספקת בהוצאות הממשלה לאחר שהתמתן קצב הגידול בהוצאות שהוגדר בתחילת השנה "מדאיג מאוד". באוצר חששו עד לאחרונה כי אם לא תושג שליטה בהוצאות, הגירעון התקציבי בסוף השנה עלול לפרוץ מעבר לתחזית המעודכנת של 3.7% תוצר.

הסכום ששוחרר מהווה 50% מהרזרבה שמרידור שמר לצורך התמודדות עם הוצאות בלתי צפויות, כך שעד סוף השנה יהיו לאוצר רק עוד 1.3 מיליארד שקל כרזרבה תקציבית. רזרבת ההתאמות של האוצר בהיקף 1.5 מיליארד שקל כבר נוצלה כמעט במלואה, בעיקר לצורך מימון תוספות לתקציב התחבורה.

בין המטרות שמיועדות ליהנות משחרור הסכום הנוכחי: מערך החינוך הבלתי פורמלי, פעילות עמותות, שכר לעובדים בחברה למתנ"סים, תקציב ליועצים עבור מנהל התכנון, תשלומים לרשויות מקומיות על תוכניות מתאר, פרויקטים למחשוב במסגרת רישוי זמין, תמיכות בספריות ברשויות המקומיות, אבטחת מבנים במזרח ירושלים, ההכנות לאולימפיאדה של איגודי הספורט ועוד שורה ארוכה של תוכניות. הכסף, כאמור, יועברו למשרדים רק לאחר אישור ועדת הכספים.

במכתבו למנכ"לים מציין מרידור כי "אנו מודעים לקושי הרב של תפקוד המשרדים כתוצאה מהעיכוב אך זהו צו השעה. במצב הפיסקלי הנוכחי, אנו שבים ומבקשים כי מתוך אחריות לכספי ציבור תמשיכו לשקול בכובד ראש כל הוצאה תקציבית ותימנעו מיצירת התחייבויות חדשות שאינן הכרחיות".

מקור הסכום ששחרר מרידור הוא בעודפים המחויבים - סכומי כסף שמשרדי הממשלה לא הספיקו להוציא מתקציביהם ב-2018. מדי שנה האוצר משחרר 80% מהעודפים המחויבים בתחילת השנה ו-20% נוספים לאחר פרסום הדוחות הכספיים של המדינה על-ידי החשב הכללי באמצע השנה.

השנה, לאור הגידול המדאיג בהוצאות הממשלה והחריגה הגדולה הצפויה בגירעון הממשלתי, הודיע מרידור ב-9 ליולי על הקפאת שחרור ה-20% הנותרים, בסכום כולל של 2.6 מיליארד שקלים. הקפאת העברת העודפים המחויבים מנעה בפועל ממשרדי הממשלה להתחייב בהתקשרויות חדשות או לחדש התקשרויות ישנות.

בשבוע שעבר הודיע החשב הכללי כי הנחה את חשבי המשרדים לא לאשר התקשרויות חדשות ולא לחדש התקשרויות כבר כעת - למרות שהמדינה צפויה להיכנס לתקציב המשכי רק ב-1 לינואר. המהלך של מרידור כעת משחרר מעט את הלחץ מעל החשב הכללי שצפוי להתמודד עם רשימה ארוכה של בקשות להחרגות מההקפאה.

בנוסף לכך, דוברת האוצר הכחישה בתגובה לפניית "גלובס" פרסום בכלי תקשורת חרדיים בסוף השבוע לפיו הושג סיכום בין חזקיהו ליו"ר ועדת הכספים משה גפני, שלפיו תקציב התמיכות באברכים ובבחורי ישיבות יוצמד לגידול הטבעי במספר הזכאים, סיכום שמשמעותו החרגת תקציבי התמיכות ממגבלת התקציב ההמשכי. מהאוצר נמסר כי לא הושג כל סיכום כזה וכי סיכומים כאלה כלל אינם בסמכותו של החשב הכללי. 

צרו איתנו קשר *5988