הפרידה מלאומי מכבידה על תוצאות מקס: ההכנסות עומדות במקום והרווח נשחק ברבעון השלישי ל-27 מיליון שקל

שינויים רגולטוריים, והשלכות הפיכתה של לאומי קארד לחברה עצמאית שנקראת "מקס," ממשיכים להכביד על תוצאות חברת כרטיסי האשראי, שנמכרה מוקדם יותר השנה על-ידי בנק לאומי וקבוצת עזריאלי לידי קרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס

רון פאינרו / צילום: איל יצהר
רון פאינרו / צילום: איל יצהר

ברבעון השלישי השנה רשמה מקס, שבניהולו של רון פאינרו, רווח של כ-27 מיליון שקל - מחצית מהרווח שרשמה החברה ברבעון השלישי אשתקד. גם בשורת הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 רשמה החברה ירידה יחסית בתוצאותיה. הרווח מתחילת שנה - בנטרול הוצאה חד-פעמית בגובה של כ-50 מיליון שקל, שנרשמה ברבעון הראשון השנה בשל מענק מכירה לעובדי החברה - הסתכם ב-102 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 158 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-35%. ללא נטרול ההוצאה החד-פעמית בגין המענק הסתכם הרווח של מקס ב-64 מיליון שקל. ורבורג פינקוס מחזיקה בכ-75% ממניות מקס, וכלל ביטוח ומנורה מבטחים מחזיקות ב-10% כל אחת, ואלייד מחזיקה ב-5% הנותרים.

לדברי המנכ"ל פאינרו, "תקופת הדוח משקפת היטב את מחיר ההתבססות שלנו כגוף פיננסי עצמאי והקמתה של מקס. למרות מחירים אלה, לצד בניית מותג חדש ותשתית צמיחה עצמאית, הצלחנו לצמוח על-ידי שינוי תמהיל תיק האשראי, גידול משמעותי באשראי לעסקים קטנים והשקתם המוצלחת של שלושה מועדונים חדשים. לצד זאת, אנחנו ממשיכים לעמול על פיתוח מוצרים חדשניים ופורצי דרך שיאתגרו את השוק ואשר יהוו עבורנו מנוע צמיחה".

מדוחות מקס עולה כי בשורה העליונה נרשם גידול סמלי של כ-0.5% בהכנסות, שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכמיליארד שקל. ברבעון השלישי בלבד קטנו הכנסות החברה בכ-1.1%. הכנסות החברה הושפעו בין היתר מצעד רגולטורי שנכנס לתוקף השנה, ושנוגע להקטנת עמלת המנפיק שחברות כרטיסי האשראי זכאיות לו. למול זאת רשמה החברה גידול ניכר בהוצאות, לדבריה בעיקר בגלל "עלייה בתשלומים לבנקים, בעקבות כניסתם לתוקף של הסכמי תפעול ההנפקה החדשים עם הבנקים, ומגידול בהוצאות הפסדי האשראי של החברה, הנובע בעיקר משינוי בתמהיל תיק האשראי של החברה".

עוד מפרטים הדוחות, כי "במהלך מרץ 2019 יצאה החברה במהלך מיתוגי משמעותי", שבו החליפה את המותג "לאומי קארד" במותג החדש "max", ש"השפיע על תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה וצפוי שימשיך וישפיע על תוצאות החברה במהלך שנת 2019". כמו כן, בשל ההיפרדות מלאומי רשמה מקס ברבעון הראשון השנה הוצאה חד-פעמית של 50 מיליון שקל עקב תשלום מענק המכירה לעובדים.

נוסף על כך, רפורמת שטרום, שבגללה החברה נמכרה לורבורג פינקוס, משפיעה על פעילות החברה גם מכיוונים אחרים. מדובר בכך שהיפרדות החברה מבנק לאומי הובילה לייקור בעלויות המימון של החברה, ונוסף על כך צפויה החברה לאבד נתחים משמעותיים מהנפקת הכרטיסים החדשים בבנק לאומי (הגם שמנגד יש לה אפשרויות חדשות להכנסות, הודות לכך שחוק שטרום מספק לה אפשרויות לתפעול הנפקה עם בנקים נוספים). בכל אופן, כאמור, השפעת ההיפרדות מלאומי יצרה לחברה גידול בהוצאות המימון של כ-55 מיליון שקל "וזאת עקב ייקור עלות המקורות של החברה עם יציאה לדרך עצמאית".

התוצאות הכספיות של מקס
 התוצאות הכספיות של מקס

מנוע צמיחה משמעותי באשראי הצרכני

לחברה מנוע צמיחה משמעותי: מתן אשראי צרכני ובמידה פחותה גם אשראי מסחרי, לעסקים קטנים בעיקר. למקס תיק אשראי צרכני חוץ-בנקאי מוביל, שבו היא מציגה גידול קליל בהכנסות לצד שחיקה במדדי האיכות של תיק האשראי, וגידול של 43% בהפסדי האשראי, שהסתכמו מתחילת השנה ב-109 מיליון שקל. דבר זה קרה אגב שינוי תמהיל תיק האשראי של החברה, שלא צמח מהותית אך חווה מעבר לדגש על מתן הלוואות לכל מטרה (על חשבון הלוואות כנגד רכבים), שמתאפיינות במרווחים גבוהים יותר, אך גם בסיכון גבוה יותר לנותן האשראי.

בכל אופן, בחברה מציינים כי "יתרת תיק האשראי הצרכני ללקוחות פרטיים הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2019 בכ-5.4 מיליארד שקל, בדומה ליתרה בסוף הרבעון השלישי של 2018 וקיטון ביחס לתיק האשראי בסוף 2018. יחד עם זאת, תמהיל תיק האשראי השתנה, כאשר היקף האשראי שניתן להלוואות רכב יד ראשונה, הנושאות ריבית נמוכה יחסית, קטן לעומת הרחבת העמדת אשראי צרכני לכל מטרה. שיעור הריבית הממוצעת בגין אשראי צרכני, נכון ליום 30 בספטמבר 2019, עמד על 7.8% לעומת 7% בסוף ספטמבר 2018".

בכל מקרה, מדובר בתחום צומח ומהותי לחברה, בעיקר בהסתכלות לעתיד, אך יחד עם זאת, מדובר בתחום תחרותי שנמצא על סיפה של רגולציה שתצריך הגדלת תשומות ומשאבים מצד נותני האשראי שמפוקחים על-ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ובכללם מקס.

עוד עולה מהדוחות, כי ההון העצמי של מקס עומד על כ-1.5 מיליארד שקל, קטן בכ-19% ביחס להון של החברה בסוף 2018. שינוי זה קרה בשל חלוקת דיבידנד של 400 מיליון שקל כחלק מהשלמת עסקת המכירה של החברה וכן מחלוקת דיבידנד בסך 57 מיליון שקל שאושר באפריל וחולק ביולי 2019.

נכון לסוף הרבעון השלישי השנה יש לחברה 2.155 מיליון כרטיסי אשראי פעילים, לעומת 2.09 מיליון כרטיסים פעילים בסוף 2018. הגידול קרה הודות לצמיחה בכרטיסים החוץ-בנקאיים. הכרטיסים של החברה שימשו לביצוע עסקאות בהיקף של 22.4 מיליארד שקל ברבעון השלישי, לעומת מחזור עסקאות של 21.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל. גם מתחילת שנה יש גידול במחזור שבוצע בכרטיסי החברה, שעמד על 63.9 מיליארד שקל.

בהסתכלות קדימה החברה מפרטת כי היא "שוקדת על המשך פיתוח והעצמת יכולות האשראי הצרכני והעסקי שלה, וכן על פיתוח קווי עסקים ומנועי צמיחה נוספים, וזאת לאור השינויים הרגולטוריים ושחיקת הרווחיות בחלק מתחומי הפעילות של החברה", כמו גם "שיווק ומכירת מוצרי ביטוח".

צרו איתנו קשר *5988