שמן תעשיות: השריפה בחוף שמן הותירה הפסד של יותר מ-10 מיליון שקל

את הרבעון השלישי של השנה סיכמה שמן, העוסקת בייצור ושיווק של שמנים, בהפסד של 8.5 מיליון שקל • זאת בעקבות הוצאה חד-פעמית של יותר מ-10 מיליון שקל בקשר לשריפה

שריפה בשמן תעשייה בנמל חיפה / צילום: אילן מלסטר, המשרד להגנת הסביבה
שריפה בשמן תעשייה בנמל חיפה / צילום: אילן מלסטר, המשרד להגנת הסביבה

בחודש ספטמבר האחרון, לאחר שריפה שפרצה בחוף שמן בחיפה, ופגעה בחלק ממחסניה של שמן תעשיות שבשטח המפעל, ניסתה החברה להרגיע את המשקיעים. בדיווח לבורסה העריכה שמן  כי "בהתחשב בתקבולי הביטוח הצפויים להתקבל, אירוע השריפה לא ישפיע באופן מהותי על תוצאות החברה".

אולם, דוחותיה הכספיים האחרונים הראו אחרת, תוך שהם חושפים חילוקי דעות בין שמן לבין כלל ביטוח, המבטחת אותה. את הרבעון השלישי של השנה סיכמה שמן, העוסקת בייצור ושיווק של שמנים, בהפסד של 8.5 מיליון שקל (לעומת רווח נקי של כ-1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל), וזאת בעקבות הוצאה חד-פעמית של יותר מ-10 מיליון שקל בקשר לשריפה.

שמן מעדכנת כי בחודש שעבר התקבל אצלה מכתב מטעם כלל ביטוח, המבטחת של החברה בגין נזקי אירוע השריפה, שלפיו במהלך בירור נסיבות אירוע השריפה, לטענת כלל, התגלו על-ידיה ממצאים אשר מעלים אצל
כלל ספקות באשר לכיסוי הביטוחי וחבותה של כלל לתשלום תגמולי הביטוח. 

שמן מצידה טוענת כי יש לה "כיסוי ביטוחי לנזקים הנובעים מאירוע השריפה". אולם, לצד זאת היא מציינת כי בהתאם לתקנות חשבונאות ה-IFRS "ניתן להכיר בנכס בגין השיפוי העתידי בחברת הביטוח אם ורק אם ההסתברות לקבלתו היא ודאית" - ומכיוון שוודאות זו אינה קיימת בשלב הנוכחי, היא מציגה בדוחותיה "השפעות מאזניות ותוצאתיות" בהיקף של כ-13 מיליון שקל.

בסך-הכול בשמן מעריכים את היקף הנזקים מהשריפה בסכום של כ-27-32 מיליון שקל והחברה מעריכה כי "בגין השיפוי הביטוחי" היא תידרש לשאת בהשתתפות עצמית "ובתקופת אכשרה בגין רכיב אובדן רווחים שבפוליסה", בסכום של קרוב ל-3 מיליון שקל.

בעקבות ההפסד הרבעוני, החברה הגדילה את הפסדיה לתשעת החודשים הראשונים של השנה ליותר מ-2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018.

שמן, הנמצאת בשליטת היו"ר חיים פינק, יהלומן בלגי, יחד עם גיסו הרי זיגמונד רייזמן, עוסקת בייצור ושיווק של שמנים, ומחלקת את פעילותה לשני תחומים עיקריים - חטיבת אגרו-מזון "העוסקת בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשייה ומוצרים תעשייתיים, ללקוחות תעשייתיים ולמשק החי", וחטיבת מזון העוסקת באספקת שמנים לשוק הצרכני והמוסדי.

בסיכום רבעוני, שמן מדווחת כי גם השורה הגולמית שלה נפגעה מאירוע השריפה. בפעילותה השוטפת, שמן נפגעה מירידה במחירי המכירה של מוצריה, מה שהוביל לשחיקה בהכנסותיה גם לרבעון השלישי וגם מתחילת השנה, ומגמה שלילית נרשמה גם בפעילות האגרו-מזון, שהפכה להפסדית בשתי התקופות.

מנגד, חטיבת המזון של שמן הצליחה לשפר את רווחיה, גם ברבעון השלישי וגם בין ינואר לספטמבר, וזאת בעיקר בזכות "שיפור במרווח המיצוי" - היחס בין מחירי חומרי הגלם שלה לבין מחיר התוצרים - וכן בזכות עלייה בכמות הנמכרת של השמנים והשפעת מעבר לשימוש בגז טבעי. 

צרו איתנו קשר *5988