על רקע המאבק עם הממונה על שוק ההון: אנטרופי תחדל לייעץ לגופים המוסדיים באסיפות הכלליות של חברות ציבוריות

במכתב ללקוחותיהם המוסדיים, מנהלי חברת הייעוץ הגיבו לביקורת: "נתון אחד הוצג כטיעון נגד אנטרופי - העלייה בהמלצות ה'בעד' של אנטרופי בשנים האחרונות. אבל עלייה זו נובעת אך ורק בשל העלייה באיכות הממשל התאגידי בחברות הציבוריות והתפתחות שוק ההון בתחום זה" • במקביל, מדגישה אנטרופי כי בכוונתה להציע לגופים המוסדיים חמישה שירותים חלופיים למימוש חובתם להצביע באסיפות הכלליות

גל סטאל, יו"ר ובעלי אנטרופי / צילום: יונתן בלום, גלובס
גל סטאל, יו"ר ובעלי אנטרופי / צילום: יונתן בלום, גלובס

חברת הייעוץ אנטרופי שירותי מחקר כלכלי משנה את תמהיל השירותים שלה לגופים המוסדיים בישראל, ותפסיק החל מאפריל 2020 את שירות מתן ההמלצות לאסיפות כלליות של חברות ציבוריות. לדברי אנטרופי, נובע הצעד מחוסר הוודאות הרגולטורי ומהבנת החברה את רצונו של הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת.

באיגרת ששיגרו הבוקר יו"ר אנטרופי גל סטאל ומנכ"ל החברה ארנסט קציר ללקוחותיהם בקרב הגופים המוסדיים, כותבים השניים כי "למרות העמימות הרגולטורית, ניתן בוודאות להבין כי תפקידן של חברות הפרוקסי הפועלות בשוק ההון הישראלי (אנטרופי ועמדה) עתיד להשתנות באופן מהותי. להבדיל מהפרקטיקה המקובלת בעולם, חברות הפרוקסי לא יוכלו לספק המלצות לכלל האסיפות מהרצון הבסיסי של הרגולטור להעביר את עיקר פעילות האנליזה לתוך הגופים המוסדיים ומכאן הצורך שלכם בשינוי מודל העבודה באופן כזה או אחר".

החלופה: מערכת תפעול ו-50 שעות ייעוץ

על-פי האיגרת, אנטרופי אמנם תחדל באופן רשמי מלייעץ לגופים המוסדיים כיצד עליהם להצביע באסיפות הכלליות של החברות הציבוריות, אולם היא לבטח איננה נוטשת את התחום. במקביל לביטול השירות הקיים, מדגישה אנטרופי כי בכוונתה להציע לגופים המוסדיים חמישה שירותים חלופיים למימוש חובתם להצביע באסיפות הכלליות.

חמשת השירותים שיוצעו למוסדיים הם: 1. שימוש במערכת התפעול של אנטרופי לצורך קבלת החלטות עצמאית על פי פרמטרים שונים, 2. מידע תומך החלטה שתמשיך אנטרופי לאסוף עבור לקוחותיה, 3. מיקור חוץ של אנליסטים מטעם אנטרופי, 4. בנק שיכלול עד 10 חוות דעת לאסיפות מורכבות שבהן יבקש הגוף המוסדי לקבל חוות דעת חיצונית, 5. בנק של 50 שעות שנתיות להתייעצות שוטפת של הגוף המוסדי עם מחלקת המחקר של אנטרופי.

לדברי אנטרופי, יוצעו שירותים אלו בשלוש חבילות שונות. חבילה אחת תכלול רק את השימוש במערכת התפעול, חבילה שנייה תכלול את השימוש במערכת התפעול ובמידע התומך (כולל חוות הדעת ושעות הייעוץ) ואילו החבילה השלישית תכלול את כלל חמשת השירותים.

השירות לקרנות הנאמנות: ללא שינוי

בנוסף, מציינת אנטרופי כי חלופות אלו מוצעות רק לגופי החיסכון לטווח ארוך, המפוקחים על-ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. "אופי הפעילות עבור קרנות הנאמנות המפוקחות על-ידי רשות ני"ע יהיה ללא שינוי", כותבת אנטרופי ומבהירה הלכה למעשה כי תמשיך לייעץ להן כיצד להצביע באספות הכלליות של החברות הציבוריות.

החלטתה הנוכחית של אנטרופי היא תולדה של שינוי מדיניות ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, אותה מוביל הממונה הנוכחי ברקת. לתפיסתו, על המוסדיים לבסס אנליזה עצמאית לצורך קבלת החלטות הצבעה באסיפות הכלליות, ולאחרונה אף ציין כי במידת הצורך הוא יאשר אולי להשית על עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל את העלויות הכרוכות בכך.

מוקדם יותר החודש פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון טיוטה של דוח ביקורת חריף על שוק הייעוץ למוסדיים לגבי הצבעותיהם באסיפות כלליות - תחום שנשלט על-ידי אנטרופי. "יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל הגורם המייעץ למוסדיים באסיפות כלליות", נכתב באותו הדוח. "איכות ההחלטות המתקבלות באסיפות הכלליות טעונה שיפור".

טיוטת דוח הביקורת סיפקה לברקת תחמושת למהלך הסדרה בתחום אותו הוא מבקש להוביל. המהלך זכה לביקורת הן מצד אנטרופי והן מצד רשות ני"ע ומשרד המשפטים, אולם כעת דומה כי אנטרופי החליטה להשלים עם קיומו ולהתאים את המודל העסקי שלה לדרישות החדשות.

ניסיון להרוג שומר סף או בדיחה רעה?

ההסתייעות בחברות הייעוץ היא תולדה של יישום המלצותיה של ועדת חמדני, שכונסה על ידי אגף שוק ההון בעשור שעבר, וכיום חלק הארי של הגופים המוסדיים המובילים משתמשים בשירות ייעוץ להצבעותיהם באסיפות הכלליות. לפני כמה חודשים, פרסם הממונה על רשות שוק ההון טיוטת הסדרה, שכוללת שינוי משמעותי באופן התנהלות המוסדיים לקראת הצבעות באסיפות כלליות בחברות שבמניותיהן הם מחזיקים - ובכלל זה, להגביר ולהעמיק את המחויבות והאחריות של המוסדיים להחלטות הצבעה שהם מקבלים במסגרת תפקידם כמנהלי כספי ציבור, באמצעות הקמת מערכי קבלת החלטות הצבעה פנימיים.

בעקבות פרסום הטיוטה, טען סטאל, במאמר שפרסם  ב"גלובס", כי המהלך של ברקת הוא "ניסיון להרוג עוד שומר סף". מנגד ברקת הגיב ואמר כי "לגבי גוף ייעוץ ספציפי - לא כיוונתי לשום גוף כזה, אבל עצם העובדה שזה תופס את הכותרת המרכזית, רק מעידה על אופי הבעיה. זה ממחיש שמה שקורה פה לא דומה לנעשה בחו"ל, ושיש פה גוף אחד שמייעץ באופן כמעט בלעדי לכל גופי הפנסיה בישראל", תוך שהוסיף כי "הניסיון של גוף לא מפוקח ולא מוסדר לייחס לעצמו מעמד של שומר סף, הוא בדיחה רעה".

באיגרת שנשלחה הבוקר, מתייחסים סטאל וקציר גם לדוח הביקורת שכוון נגד אנטרופי. "לא ניתן לכתוב איגרת זו מבלי להתייחס לדוח הביקורת שהופץ לאחרונה, אך נתייחס אליו בצורה הממלכתית ביותר שניתן", כותבים השניים.

לדבריהם, "נשפכו הרבה מילים על דוח זה, על איכותו, כוונתו והיכולת להתייחס באופן ענייני מצידנו לדוח. אם בכל זאת נבקש להתייחס לנתון אחד מדוח הביקורת, אשר הוצג כטיעון נגד אנטרופי ואנו רואים זאת הפוך לגמרי, הרי זהו הנתון המציין את העלייה בהמלצות ה'בעד' של אנטרופי בשנים האחרונות. כאן נבקש להדגיש כי עלייה זו נובעת אך ורק בשל העלייה באיכות הממשל התאגידי בחברות הציבוריות והתפתחות שוק ההון בתחום זה".

עוד כותבים השניים, כי "זה הרואה בתפקיד גופי הפרוקסי כגוף אשר מטרתו העיקרית הינה להמליץ 'נגד' ההחלטות המובאות לאישור על ידי החברות הציבוריות, חוטא, לטעמנו, לתפקיד חברות הפרוקסי בשוק ההון. קפיצת המדרגה של החברות הציבוריות בתחום הממשל התאגידי אפשרה לנו, כחברת ייעוץ, להמליץ לכם, לקוחותינו, להצביע בעד החלטות המתקבלות על ידי הדירקטורים בחברות הציבוריות. כל רמיזה כאילו מגמה זו מצביעה או מוכיחה אחרת, הינה בגדר לעג לרש והסתכלות שגויה על שוק ההון והחברות הציבוריות".

בין השאר הופנתה כנגד אנטרופי ביקורת בשנה האחרונה, על כך שהמליצה לאשר את תנאי שכרו של מנכ"ל שיכון ובינוי החדש אייל לפידות. אולם באנטרופי דחו את הביקורת וטענו כי מנגד הומלץ על ידם שלא לאשר את תנאי השכר של יו"ר שיכון ובינוי, תמיר כהן.

גל וקציר אינם מתייחסים באיגרת להחלטה כזאת או אחרת, אולם מדגישים כי "כל חברה הינה חברה שונה, מנוהלת שונה, בנויה שונה, פועלת בשווקים שונים ומכאן מורכבות הדיונים באסיפה הכללית והצורך בקבלת החלטות ומתן המלצות בהתאם.

צרו איתנו קשר *5988