רמי שביט מנסה לקפוץ על העגלה: החברה הבת המשביר בתי כלבו בוחנת הנפקת אג"ח ראשונה

בכוונת חברת המשביר 365 להמיר למניות חוב בעלים של משביר בתי כלבו בסך 43 מיליון שקל, במטרה לחזק את ההון העצמי של החברה הבת • מניית המשביר ירדה ב-39% השנה

רמי שביט, בעל השליטה במשביר / צילום: תמר מצפי
רמי שביט, בעל השליטה במשביר / צילום: תמר מצפי

על רקע השוק החם של הנפקות החוב הקונצרני בתל אביב, דיווחה היום חברת המשביר 365 , שנמצאת בשליטת רמי שביט, כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לראשונה בבורסת תל אביב אג"ח של החברה הבת, המשביר לצרכן בתי כלבו (המשביר בתי כלבו).

לדברי המשביר 365, בכוונתה להמיר למניות חוב בעלים של המשביר בתי כלבו בסך 43 מיליון שקל, וזאת במטרה לחזק את ההון העצמי של החברה הבת לקראת הנפקת האג"ח שלה.

עוד ציינה המשביר 365 כי יתרת חוב הבעלים, בהיקף של כ-42 מיליון שקל, תיפרע בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בינה לבין החברה הבת. על פי הדיווח לבורסה, מניות החברה הבת החדשות שיונפקו למשביר 365, ישועבדו למחזיקי איגרות החוב של המשביר 365 מסדרות ד' ו-ה' (שתי הסדרות שהנפיקה החברה ושטרם נפרעו במלואן). 

המשביר 365 היא קבוצת קמעונאות בשליטתו ובניהולו של שביט, המחזיק ב-60.2% מהון המניות שלה. היא נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-78 מיליון שקל, אחרי ירידה של 39% במחיר המניה מתחילת 2019. הקבוצה מפעילה באמצעות החברה הבת המשביר בתי כלבו את רשת המשביר לצרכן, שנכון לתחילת 2019 מנתה 38 סניפים.

החברה שינתה השנה מודל עסקי

בחודשים ינואר-ספטמבר 2019, הסתכמו הכנסות החברה מתחום בתי הכלבו ב-764 מיליון שקל, לעומת 712 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. שיעור הרווח התפעולי זינק מ-1.6% ל-6.4%, בזכות שיפור שיעור הרווח הגולמי ויישום התקן החשבונאי IFRS 16. עם זאת, יישום אותו תקן חשבונאי גם הגדיל את הוצאות המימון של המשביר בתי כלבו, והיא רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הפסד של 12.3 מיליון שקל, לעומת 7.6 מיליון שקל בתקופה המקביל. המשביר 365 הציגה בתקופה זו הכנסות של 782 מיליון שקל, והפסד של 19.8 מיליון שקל.

בדוחות הכספיים של המשביר 365 נכתב כי בשנה האחרונה הוחלט על שינוי המודל העסקי, שעיקרו התמקדות בעסקי הליבה של המשביר בתי כלבו. עוד צוין כי התוכנית האסטרטגית כוללת הכנסת משקיעים אסטרטגיים לחברה או למשביר בתי כלבו. 

למשביר 365 שתי סדרות אג"ח (ד' ו-ה') בהיקף כולל של כ-75 מיליון שקל, המובטחות בשעבודים על מלוא החזקותיה של המשביר 365 במניות המשביר בתי כלבו. עם זאת, שתי הסדרות נסחרות בתשואות גבוהות יחסית לפדיון, של 8.7% (סדרה ד') ו-12.9% (סדרה ה'), ולכן הנפקה של אג"ח בחברה הבת עשויה לאפשר גיוס בתנאי מימון טובים יותר. עם זאת, במשביר 365 מבהירים כי "ההחלטה בדבר היערכות להנפקה כאמור הינה מקדמית, ונועדה לאפשר להנהלת החברה לבחון את כדאיות והתכנות המהלך, ואין כל ודאות כי הליך כאמור יתממש ואם כן, מהו לוח הזמנים לביצועו". 

צרו איתנו קשר *5988