הטבת מס במכירת קרקע למגורים: הוראת השעה הוארכה בפועל

לידיעת בעלי הקרקעות: רשות המסים אומנם לא פרסמה הודעה רשמית, אולם מתשובות שנתנה לפניות נושא עולה כי הוראת השעה הוארכה לעוד שלושה חודשים ממועד כינוס הכנסת באה

מגרש בצומת סביון / צילום: שלומי יוסף
מגרש בצומת סביון / צילום: שלומי יוסף

בשנת 2015 נכנסה לתוקף הוראת שעה אשר העניקה הטבות מס במכירת קרקע המיועדת לבנייה למגורים בשנים 2016-2018 (להלן: "הוראת השעה בעניין בנייה למגורים"). תוקפה של הוראת השעה בעניין בנייה למגורים עמד לפוג בסוף חודש דצמבר 2018, אך בעקבות פיזור הכנסת בסמוך לאותו מועד ולאור הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עלתה השאלה, האם תוקפה של הוראת השעה יוארך.

סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החודשים האמורים".

בהתאם להוראות סעיף זה, תיתכן הארכת תוקף של הוראת השעה עד לתום שלושה חדשים מתחילת כהונתה של הכנסת החדשה שתיבחר, אלא שמאחר שמדובר בהוראת שעה שהמועדים בה נקבעו מראש, לא היה ברור אם סעיף 38 הנ"ל יחול בנסיבות המקרה.

שאלה זו עלתה כאמור עוד בחודש דצמבר 2018 ולאור העובדה שטרם הושבעה כנסת חדשה, ולנוכח הבחירות הקרובות, נותרה שאלה זו בעינה. 

יצוין כי שאלה דומה עלתה גם בסוף שנת 2012 בנוגע להוראת שעה אחרת לפי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "חוק הגדלת ההיצע"), אשר העניקה הטבות מס דומות לאלו שמעניקה הוראת השעה הנוכחית. תוקפה של הוראת השעה הקודמת עמד לפוג בסוף שנת 2012, ובשל פיזור הכנסת באותו שלב, ולאחר פניות בעניין למשרד המשפטים פרסמה רשות המסים ממש לפני סוף דצמבר הודעה רשמית בנוגע להארכת תוקפה של הוראת השעה לפי חוק הגדלת ההיצע.

בנוגע להוראת השעה בעניין בנייה למגורים לא פורסמה עד היום הודעה רשמית על ידי רשות המסים לפיה תוקפה של הוראת השעה הוארך. עם זאת, במדריך שפרסמה רשות המסים למוכר/רוכש זכויות במקרקעין לשנת 2019 קיימת הערה, ולפיה "הוראת השעה הוארכה בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת".

נוסף לכך, בעקבות פנייה שנעשתה לאחרונה אל מרכז המידע של רשות המסים בשאלת הארכת תוקפה של הוראת השעה לאור פיזור הכנסת האחרונה, התקבלה תשובה לפיה תוקפה של הוראת השעה אכן הוארך פעם נוספת, וזאת עד לתקופה של שלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת חדשה לאחר הבחירות הקרובות שייערכו בחודש מרץ 2020.

לסיכום, הגם כי לא קיימת הנחיה רשמית שפרסמה רשות המסים בעניין תוקפה של הוראת השעה, הרי שלאור תשובות שניתנו על ידי הרשות בכמה פניות בנושא, נראה כי ניתן להניח שתוקפה של הוראת השעה יוארך עד לתום שלושה חודשים מכינון הכנסת החדשה.

הכותב מבעלי משרד מאיר מזרחי ושות'

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988