הקורונה עדיין לא משפיעה על תוצאות פוקס: עלייה של כ-60% ברווח הנקי ב-2019

בדוחותיה הכספיים לסיכום השנה החולפת, קבוצת האופנה שבשליטתו ובניהולו של הראל ויזל מציגה צמיחה בהכנסות וברווחים וגם רווח חד-פעמי משיערוך מניות

 

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלי קבוצת פוקס / צילום: דימה טליאנסקי
הראל ויזל, מנכ"ל ובעלי קבוצת פוקס / צילום: דימה טליאנסקי

קבוצת האופנה פוקס, בשליטת ובניהול הראל ויזל, מסכמת את שנת 2019 עם גידול ניכר של כ-59.4% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-243.4 מיליון שקל. זאת, בצל גידול ניכר במכירות ובסניפי הרשת, לצד עליה בהוצאות, וגם הודות לרווח חד-פעמי בהיקף של כ-93 מיליון שקל כתוצאה מ"שיערוך השקעות" למניות שנרכשו על-ידי פוקס בחברות בילי האוס, יאנגה ו-FWS.

במקביל הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף 49.1 מיליון שקל, אשר מהווה 50% מהרווח הנקי במחצית השנייה של שנת 2019 בנטרול רווחי שיערוך. מניית פוקס  נסחרה בירידה של כ-1% לאחר פרסום הדוחות.

המנכ"ל ובעל השליטה ויזל מסר היום (ד') כי "בשנה זו רשמנו שיפור בכל תחומי הפעילות של החברה, חיזקנו את המותגים הקיימים ועסקנו בפיתוח הפעילויות החדשות, במקביל לשמירה על איתנותה הפיננסית של הקבוצה". הוא הוסיף כי "בשנת 2020 אנו נמשיך להתמקד בפיתוח תחום הספורט בארץ ובחו"ל".

פוקס פרסמה את הדוחות בצל סערת הקורונה, שמשפיעה על חברות תעשייתיות וחברות שירותים רבות. בפברואר דיווחה פוקס על השלכות התפרצות הקורונה בסין על המפעל שלה באותה מדינה. עתה החברה שולחת בדוחותיה מסר מרגיע למשקיעים מבחינת הפעילות העסקית שלה בהקשר זה, כשהיא מפרטת כי "ככלל, המפעלים בסין המייצרים סחורות עבור מותגי הקבוצה, חזרו לעבודה בתפוקה הולכת וגדלה, כאשר הזמנות הקבוצה לעונת הקיץ הקרובה סופקו, ולהערכת החברה, הזמנות הקבוצה לעונת החורף יסופקו בהתאם לצורכי הקבוצה".

כמו כן, בפוקס מעדכנים כי נכון להיום "לא התקבלו מבעלי המותגים הבינלאומיים של הקבוצה עדכונים על השלכות העשויות להשפיע מהותית על פעילות הקבוצה".

עם זאת, מעבר לפעילות היצרנית בסין ולמלאי החברה, להתפרצות הקורונה מחוץ לסין, ובעיקר בישראל, עלולה להיות השפעה על החברה. בהקשר זה מפרטים בפוקס כי "השפעתה בפועל נכון למועד זה על פעילות הקבוצה היא נמוכה, לאור ירידה מסוימת במהלך הימים האחרונים בכמות המבקרים בקניונים ובמרכזים מסחריים".

ברשת האופנה של ויזל ממשיכים ומתריעים כי "המשך והתגברות התפשטות הנגיף וכן המשך או אף הרחבת המגבלות על תנועה והתקהלות בישראל ובעולם בכלל, עלולים, מטבע הדברים, להוביל להשפעה שלילית מהותית על תחומי הפעילות של הקבוצה".

בשורה העליונה פוקס מציגה גידול ניכר של יותר מ-33% במכירות, שהסתכמו בכ-2.76 מיליארד שקל. גם ב-2019 עיקר המכירות של החברה הגיעו ממכירת אופנה ואופנת בית בישראל, אך תמהיל מנועי ההכנסות של החברה המשיך להשתנות ולהפוך למגוון מבעבר. כך, שיעור ההכנסות מספורט גדל ל-18.7% מסך ההכנסות.

הגידול בהכנסות מגיע בין היתר בגלל פתיחת סניפים וזכיונות בארץ ובחו"ל, דבר שמגדיל את המכירות הכוללות, אך גם מערפל את מצב המכירות בפעילויות החברה הקיימות. בחינת המכירות בחנויות הזהות מלמדת כי בכל שנת 2019 רשמה החברה קיטון של כ-3.1% במכירות בחנויות הקיימות במגזר אופנה ואופנת הבית, למול עלייה של כ-4.1% ושל כ-26% במכירות בחנויות הזהות במגזרי מוצרי אווירה וטיפוח (ללין) והספורט, בהתאמה. הקיטון במכירות בחנויות הקיימות בתחום האופנה ואופנת הבית שנרשם ב-2019 מגיע לאחר ירידה של 1.4% שנרשמה ב-2018 ביחס ל-2017. מגמות דומות נרשמו גם בהסתכלות על המכירות ברבעון הרביעי ב-2019.

בבחינת כל חנויות הרשת, ולא רק החנויות הזהות, עולה כי המכירות למ"ר בתחום האופנה ואופנת הבית ירדו ב-2019 בכ-4.4%, וזאת בצל גידול של כ-4.6% בשטחי המסחר.

בצל מאמצי התרחבות אדירים, בארץ ובחו"ל, שמשפיעים על השורה העליונה, פוקס מציגה ב-2019 זינוק ניכר בהוצאות מכירה ושיווק, שגדלו בכ-25.3%, וזאת לאחר שב-2018 הם כבר נסקו בשיעור דומה של כ-28%. גם הוצאות ההנהלה וכלליות גדלות בשיעור מהיר.

בשורות התחתונות יותר מציגה החברה את הרווח התפעולי הכי גבוה אצלה, בבחינת מגזרי הפעילות של עצמה, במגזר האופנה והאופנה הביתית בישראל, שהניב את עיקר הרווח, כשאחריו מגזר הספורט ואחריו מגזר מוצרי אווירה וטיפוח דרך רשת ללין.

בבחינת שיעורי הרווחית עולה כי הספורט, ללין ופעילות האופנה ואופנת הבית בחו"ל, מניבים רווחיות בשיעור גבוה בהרבה משאר המגזרים. הרווח התפעולי של פוקס ב-2019 הסתכם בכ-349.5 מיליון שקל - גידול חד של כ-93%, גם הודות לרווחי השיערוך כאמור, שקוזז בזינוק של כ-265% בהוצאות המימון, שהסתכמו בשנה האחרונה בכ-87.3 מיליון שקל, ושקרה בשל השפעת יישום התקן החשבונאי IFRS16 החל מינואר 2019.

גם ללא יישום התקן החשבונאי IFRS16 , הרווח התפעולי של פוקס היה מסתכם ב-2019 ברמה נאה לכשעצמה של כ-308.4 מיליון שקל, כאשר בחברה מציינים כי "הרווח התפעולי בשנת 2019 בנטרול תקן 16 IFRS ובנטרול השיערוך הסתכם בכ-215.5 מיליון שקל, ומהווה כ-7.8% מהמכירות". בנטרול היישום של התקן החשבונאי כאמור, הרווח הנקי של פוקס ב-2019 דווקא היה גדל לסך של כ-249.4 מיליון שקל.

בפוקס מתייחסים למצב שוק האופנה ומסבירים בין היתר כי "בשנים האחרונות ניכרות מספר מגמות אשר הגבירו את התחרות בשוק: כניסתם של מותגים בינלאומיים לישראל, גידול ברכישות מקוונות בשוק הבינלאומי והמקומי, מדיניות השמיים הפתוחים שהביאה לגידול הרכישות בחו"ל על חשבון השוק המקומי, צמיחה בכמות המרכזים המסחריים והקניונים ותחרות על שטחי מסחר אטרקטיביים באותם מרכזים".

לצד התגברות הרכישות המקוונות בתחום האופנה כאמור, בארץ ובחו"ל, לעתים מזומנות על חשבון המכירות הפיזיות, פוקס רשמה ב-2019 גידול של כ-6.4% במספר החנויות שהיא מפעילה, מ-677 חנויות בסוף 2018 ל-720 חנויות בסוף 2019. מתוך המספר האמור יש לקבוצה 17 חנויות בחו"ל. גם בהסתכלות רק על שורת החנויות בהפעלה ישירה של הרשת בתחום האופנה ואופנת הבית חל גידול, בשיעור של כ-4.2%, מ-330 חנויות בסוף 2018 ל-344 חנויות בסוף 2019.

עם זאת, פוקס רושמת גידול גם בזרוע המקוונת העיקרית שלה: קבוצת פוקס מחזיקה ב-56.3% ממניות טרמינל איקס, שמשמש כאתר הסחר המקוון העיקרי של הקבוצה. בשנת 2019 הסתכמו ההכנסות של טרמינל איקס ב-80 מיליון שקל, יותר מכפול מהכנסות של 31 מיליון שקל שנרשמו ב-2018.

צרו איתנו קשר *5988