עם חובות של מיליארדים ומשבר קורונה, ענף הליסינג נבלם: אלדן מזהירה מפני פגיעה משמעותית בפעילותה

לאלדן התחייבויות אג"ח בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, שנסחרות בתשואות "זבל" של 40%-16% • המשבר בענף הליסינג עלול לגרום לשינוי או אף לביטול עסקת הרכישה של חברת קל אוטו על-ידי יבואנית הרכב קרסו מוטורס

אלדן / צילום: יחצ
אלדן / צילום: יחצ

חברת אלדן תחבורה, העוסקת בהשכרת כלי רכב ובליסינג תפעולי, פרסמה אתמול דיווח בנוגע להשלכות האפשריות של התפרצות נגיף קורונה על פעילותה. החברה ציינה כי בטווח הקצר, מכיוון שכתוצאה מהאירועים נעצרה כמעט לחלוטין תנועת התיירים לישראל, וכן לאור מגבלות התנועה בתוך המדינה (שעלולות אף להחריף), פעילות ההשכרה של החברה לפרטיים, ובמיוחד לתיירים, צפויה לרדת באופן משמעותי - וכבר מורגשת בחברה.

אלדן, שנמצאת בבעלות משפחת דהן, מעריכה כי תיתכן ירידה משמעותית בכמות כלי הרכב שהחברה עתידה למכור, ובהתאם גם בהכנסות החברה מפעילות זו. להערכת החברה, בגין שני רכיבים אלה צפוי לה אובדן הכנסות מהותי ברבעון הראשון והשני של 2020.

אלדן מציינת כי בשלב זה אין ביכולתה לאמוד את אובדן ההכנסות, אבל מוסיפה כי ככל שהשלכות המשבר יתמשכו, אובדן ההכנסות עלול להימשך גם לשאר השנה. בדיווח מוזכרים האמצעים שהמדינה נוקטת לצמצום החשיפה לנגיף, לרבות מגבלות תנועה והתקהלות, צמצום כוח אדם במקומות עבודה ועוד.

הלוואות של כמעט 2.2 מיליארד שקל

לאלדן שש סדרות של איגרות חוב בהיקף מצרפי המתקרב ל-1.7 מיליארד שקל, שעברו להיסחר בתשואות "זבל" דו-ספרתיות בטווח של 16%-40%. האג"ח מדורגות ilA פלוס על ידי מעלות.

נוסף על כך, לחברה יש אשראי מבנקים, אשראי חוץ-בנקאי ואשראי מיבואנים. סך ההלוואות של החברה נכון לסוף הרבעון השלישי של 2019 (לפני הפדיון החלקי), היה קרוב ל-2.2 מיליארד שקל.

"למועד הדוח, לחברה מספר אמצעים שלהערכתה, באפשרותה לנקוט (וחלקם אף הוחלו בפועל) על מנת לצמצם את השלכות המשבר על פעילותה ותוצאותיה", נכתב בדיווח של אלדן. האמצעים שמונה החברה, כוללים הפחתה בכמות כלי הרכב שהיא רוכשת והתאמת צי הרכב לביקושים בתחומי ההשכרה והליסינג. להפחתה בכמות הרכבים הנרכשים השלכה הן על תזרים המזומנים והן על הוצאות הפחת והתחזוקה של הרכבים.

עוד עם האמצעים שמונה אלדן: הארכת עסקות ליסינג, כך שלא תידרש רכישת כלי רכב חדשים לצורך העמדתם ללקוחות בסיום תקופת הליסינג; רכישת כלי רכב במימון ארוך טווח של ספקי הרכב, במקום אשראי ספקים קצר כנהוג באופן רגיל; והקטנת ההוצאות השוטפות על פרסום, שכר וכדומה.

להערכת אלדן, הפעלת האמצעים האלה עשויה להפחית משמעותית את השלכות המשבר על פעילותה ותוצאותיה, ובפרט ביחס לצורכי גיוס ומיחזור החוב שלה. "למועד הדוח, החברה אינה צופה שלא תוכל לפרוע את חובותיה בהגיע מועד פירעונם (וזאת לרבות בהסתמך על סכומי המזומנים שקיימים בקופתה - סך של כ-330 מיליון שקל)", נכתב בדיווח.

לפני כמה ימים פרסמה חברת הדירוג מידרוג דוח על חברות הליסינג לרכב, והעריכה כי המגמה השלילית בשוקי ההון בשל משבר הקורונה מעיבה על יכולת המימון מחדש של חברות הליסינג, לפחות בטווח הקצר. בהקשר זה ציינו במידרוג כי עלויות החוב השוטפות של ארבע חברות הליסינג הציבוריות (שלמה רכב, אלדן, אלבר ויוניברסל מוטורס) מסתכמות בכ-3.5 מיליארד שקל.

בהקשר זה נציין כי חברת שלמה רכב, שנמצאת בשליטת משפחת שמלצר, דיווחה היום על אישור תוכנית רכישה עצמית של אג"ח שהנפיקה בהיקף של עד 50 מיליון שקל: "המחיר שבו נסחרות איגרות החוב של החברה נכון למועד קבלת ההחלטה, עשוי להוות הזדמנות עסקית ראויה לחברה, ולחברה יש את היכולות הכספיות והתזרימיות ליהנות מההזדמנות האמורה", צוין בדיווח. 

עסקת קרסו-קל אוטו בסימן שאלה

המשבר הנוכחי בענף השכרת הרכב, מעריכים בשוק, עלול לגרום לשינוי בתנאים או אף לביטול עסקת הרכישה של חברת הליסינג קל אוטו על ידי יבואנית הרכב קרסו מוטורס, לאחר שמניותיה של האחרונה צנחו בכ-40% בחודש האחרון. קרסו דיווחה בדצמבר כי חתמה על הסכם לרכישת קבוצת הליסינג הפרטי, וזאת ללא תמורה במזומן.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של כמה תנאים, ובראשם הגעה להסדר עם הבנקים והגורמים המממנים האחרים של קל אוטו, לשביעות רצונה של קרסו, וכן ויתור של כלל המממנים על העמדת החוב של קל אוטו לפירעון מיידי. תנאים נוספים להשלמת העסקה כוללים שחרור של המוכרים מערבויות אישיות שהעמידו להבטחת התחייבויותיה של קל אוטו, עמידה ברף הון עצמי של 100 מיליון שקל לקל אוטו ביום השלמת העסקה, וכן אישור הממונה על התחרות.

קל אוטו הוקמה לפני כ-27 שנה, ונמצאת בבעלותה של משפחת קליין. החברה מספקת מגוון פתרונות בתחום הרכב וההובלה, ובבעלותה כ-17.5 אלף כלי רכב, מתוכם כ-9,500 רכבי ליסינג תפעולי, כ-2,800 רכבי ליסינג פרטי, כ-3,500 רכבי השכרה, כ-1,500 רכבים למכירה וכ-200 משאיות. בקל אוטו מועסקים כ-500 עובדים, ולחברה כ-900 לקוחות.

במחצית הראשונה של 2019 רשמה קל אוטו מחזור פעילות של 398 מיליון שקל, רווח גולמי של 48 מיליון שקל והפסד לפני מס של 7.4 מיליון שקל. נכון לסוף יוני 2019, החזיקה החברה נכסים בשווי כ-1.6 מיליארד שקל, ומולם נרשמו במאזנה התחייבויות בהיקף של כ-1.45 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988