חוק התעופה צפוי להשתנות בעקבות משבר קורונה - מה זה אומר לגבי הצרכנים?

הנימוק לבקשה לשנות את החוק בצו השעה נסב סביב מצבן הכלכלי הקשה של חברות התעופה שפעילותן נפסקה כמעט לחלוטין • אחרי שהתזכיר הועבר להערות ציבור ואחרי הערות שהעבירה הרשות להגנת הצרכן, נוסחה הצעת חוק שמשקפת מעין פשרה בין האינטרסים של הצדדים

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתמר סיידא
שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתמר סיידא

חוק התעופה ("חוק טיבי") צפוי בקרוב לקבל עדכון בעקבות משבר הקורונה. נוסח שגובש הוגש לכנסת כדי לתת לו תוקף רשמי. לאור מצבן של חברות התעופה בישראל ובעולם, החוק צפוי לעבור במהרה.

לפני כשבועיים פרסם משרד התחבורה תזכיר חוק לתיקון חוק התעופה העוסק בפיצוי ובסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה. התזכיר ביקש להקל עם חברות התעופה על חשבון הצרכן בכל הנוגע לסעיפי החוק, בין היתר בכל הנוגע למשך השבת דמי התשלום ששילמו צרכנים על טיסה שבוטלה מיוזמת חברת התעופה. הנימוק לבקשה לשנות את החוק בצו השעה נסב סביב מצבן הכלכלי הקשה של חברות התעופה שפעילותן נפסקה כמעט לחלוטין. אחרי שהתזכיר הועבר להערות ציבור ואחרי הערות שהעבירה הרשות להגנת הצרכן, נוסחה הצעת חוק שמשקפת מעין פשרה בין האינטרסים של הצדדים.

השאלה היא האם החוק מאוזן. כך למשל, הצעת החוק ביקשה שלא להחזיר כסף לצרכנים במקרה של ביטול טיסה, אלא להציע להם שובר למימוש עתידי במקום זאת, כפי שחברות תעופה שונות כבר עושות ובניגוד לחוק הישראלי; אלא שבקשה כזו לא עברה, והצרכנים יקבלו החזר אבל בטווח זמן ארוך יותר - במקום 21 ימים, בתוך 90 ימים. מדובר בטיסה שבוטלה על-ידי חברת התעופה ולא על-ידי הצרכנים.

אל על ביקשה לשנות את הגדרת החוק, כך שטיסה תוגדר כטיסה שבוטלה רק אחרי 24 שעות ממועד ההמראה המקורי. בקשה זו לא התקבלה, ונקבע כי טיסה נחשבת כמבוטלת אם היא המריאה אחרי 12 שעות מהמועד המקורי.

החוק קבע כי הצרכנים לא יקבלו פיצוי כקבוע בחוק בנוסף להחזר כספם. הפיצוי במקור נע בין 1,300 שקל לכ-3,100 שקל, בהתאם למרחק הטיסה. הפיצוי בחוק המקורי חל גם על עיכוב או ביטול של טיסות פנים-ארציות (שעמד על כ-250 שקל) - גם סעיף זה מבוטל בשלב זה. סעיף הפיצוי יימחק, היות שביטולי הטיסות נבעו ממה שמוגדר "נסיבות חיצוניות", ולא באשמת חברות התעופה.

עוד ביקשו החברות להחיל את החוק רטרואקטיבית, בקשה שהתקבלה חלקית: במקום בסוף פברואר, החוק יחול החל מ-1 במרץ 2020.

החוק שונה כהוראה שעה שנועדה לצמצם את ההטבות שלהן זכאי הנוסע לתקופת הוראה השעה בלבד. סעיף נוסף שישתנה הוא הגדרת פרק הזמן שבו טיסה שעוכבה מוגדרת כמבוטלת - לפי הנוסח העדכני מדובר בעיכוב של 12 שעות ויותר (במקום 8 שעות בחוק המקורי). טיסה שהמריאה בהקדמה או באיחור של 5 עד 12 שעות, והנוסע קיבל על כך הודעה בטווח של פחות מ-14 ימים, והוא לא הודיע כי הוא מסכים לעלות על הטיסה - יקבל שובר למימוש עתידי (עד 31 לדצמבר 2020); אם השובר לא נוצל, הנוסע יוכל לקבל את כספו עד 21 לינואר 2021.

חברת התעופה תהיה רשאית להציע טיסה חלופית שמועד ההמראה שלה קרוב יותר לשעת המראה המקורית. אם הנוסע קיבל הודעה בטווח של פחות מ-24 שעות לפי הטיסה - הוא יקבל החזר בטווח של 90 ימים, בדומה לדין של טיסה שבוטלה. ככלל, נוסעים שזכאים להחזר כספי יקבלו את כספם תוך 90 ימים, ולא כעבור 21 ימים. בנוסף, כספים שהחברות אמורות להשיב ללקוחות יוחזרו בתוספת הצמדה לפי שיעור המדד. החוק יחול על טיסות שמועדן הוא עד 31 במאי 2020.

באשר לזכות לתבוע פיצויים לדוגמה כפי שקובע חוק התעופה, בסכום של עד 10,500 שקל - בתקופה הוראה השעה יוכלו הצרכנים לתבוע מהחברות את הפיצוי האמור רק אם חברת התעופה לא העניקה את ההטבה שלה זכאי הלקוח.

צרו איתנו קשר *5988