המועצה הארצית לתכנון ובנייה פועלת לקידום ישיבות הזום ולהארכת תוקף הותמ"ל

התזכיר שיחוקק בכנסת יחליף את התקנות לשעת חירום ויעגן את התנהלות מוסדות התכנון בתקופת הקורונה • ארגוני מתכננים וסביבה טוענים כי הנהלים החדשים פוגעים בדמוקרטיה

זאב בילסקי, ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה / צילום: איל יצהר
זאב בילסקי, ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה / צילום: איל יצהר

המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות זאב בילסקי, דנה בתזכיר הוראות שעה לשינוי חוק התכנון והבנייה, שיעגנו בין היתר את ישיבות הזום של מוסדות התכנון. במסגרת החוק, אושרה גם הארכת תוקף הותמ"ל לתקופה של כשלושה חודשים. הדיון עצמו התקיים באמצעות וידאו מרחוק, ולראשונה הועבר בשידור חי לציבור ב-YouTube. המועצה לא הגיעה להחלטות או להמלצות בעקבות הדיון, והתזכיר יועבר להחלטת הממשלה.

כיום פועלים מוסדות התכנון מכוח התקנות לשעת חירום שאמורות לפקוע בעוד כשבועיים וחצי, ועל כן גובש תזכיר חוק מטעם משרד האוצר, שיעגן את תפקודם בתקופה שבה תתקיים שגרת קורונה.

ברוח זו, מופשרות בתזכיר החוק ההקפאות שהוטלו על ענף התכנון והבנייה על ידי התקנות לשעת חירום. בעוד שאלה הקפיאו את מרבית המועדים הקבועים בחוק התכנון והבנייה, על פי החוק החדש המועדים הקבועים בחוק יחולו כרגיל. זאת, בהנחה שהמשק יחזור לשגרה. לצד זאת, החוק מאפשר לשר האוצר סמכות לשר להאריך מועדים מסוימים לפי חוק התכנון והבנייה וחוק הותמ"ל, אם תהיה לכך הצדקה בשל מצב החירום והנחיות משרד הבריאות.

החוק מעגן גם את "ישיבות הזום". והמועצה מסרה כי היא רואה בקיום ישיבות באמצעים טכנולוגיים דרך ראויה לקיום דיון בתקופת משבר הקורונה. לכן מוסד תכנון יכול לקיים את ישיבותיו באמצעות וידאו מרחוק, אם לא ניתן לקיים את הדיון בישיבה רגילה, בשל מגבלות והנחיות משרד הבריאות.

תנאי לקיום דיון כזה יהיה, שכל חברי מוסד התכנון ולכל מי שצריך להזמינו לדיון על פי החוק, לראות את הדיון באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם. אם מוזמן נדרש על פי חוק מסרב להשתתף בדיון באמצעים טכנולוגיים, או שאין לו אפשרות לקיים דיון בדרך זו, תינתן לו האפשרות לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתו באמצעות שיחה טלפונית.

כל עוד לא ניתן לקיים דיונים רגילים בהתנגדויות בשל הנחיות משרד הבריאות, מציעה הצעת החוק לאפשר קיום דיון באמצעים חלופיים כגון וידאו מרחוק או באמצעות שיחת טלפון. אם מתנגד סירב להשמיע את התנגדותו באמצעות וידאו מרחוק או בטלפון או שלא הייתה לו האפשרות להישמע בדרכים אלו, ניתן לדון בהתנגדות על סמך ההתנגדות הכתובה שהגיש, אלא אם כן מצא יו"ר הוועדה כי ישנה הצדקה של ממש לסירוב לקיים את הדיון בווידאו מרחוק או בטלפון. היו"ר ישקול את הנימוקים שהציג המתנגד לאי מתן הסכמתו ובכלל זה גילו, מצב בריאותו, נסיבותיו האישיות והיותו מיוצג, החשיבות בקידום הליכי התכנון או הרישוי ואי דחיית הדיון.

תזכיר הצעת החוק קובע כי פעילות הותמ"ל תוארך בכשלושה וחודשים, עד ל-7 באוגוסט, תוך מתן סמכות לשר האוצר להאריך תקופה זו ב-90 ימים נוספים. זאת, על מנת לאפשר את סיום הטיפול בתוכניות אשר הליך קידומן נעצר או עוכב בשל הקפאת מועדים והשלכות נוספות של תקופת החירום. כמו כן, לאפשר לממשלה החדשה שהות לערוך תיקונים והסדרים חדשים בחוק הותמ"ל, ככל שתחליט על כך. בעקבות מחאות שהשמיעו מספר משתתפים בישיבה, הדגישה מנהלת מינהל התכנון, דלית זילבר, הדגישה כי פעילות הותמ"ל מתמקדת כיום בתוכניות התחדשות עירונית וביישובי החברה הערבית.

ואולם בדיון הושמעו לא מעט התנגדויות לדברים, שחלק ניכר מהם, כאמור, ספגה הותמ"ל. חלק מהמתנגדים העירו כי אין שום קשר בין הארכת הקדנציה של הוועדה, לבין תזכיר חוק הקורונה, וכי מדובר במחטף. "מדובר בניצול ציני של תקופת הקורונה בכדי להמשיך את פעילותה של ועדה בעייתית זו. החברה להגנת הטבע מתנגדת לתיקון זה בחוק התכנון והבנייה, שהוא, בעצם, חוק עוקף תכנון ועוקף ציבור. פעילות הותמ"ל מהווה פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים של קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל", כתב סמנכ"ל שמירת טבע בחברה להגנת הטבע, ניר פאפאי, במכתב התנגדות ששלח למועצה.

הפורום הישראלי לעירוניות, תנועת מרחב ואיגוד המתכננים הודיעו על התנגדותם לחוק, ונציגיהם שהופיעו בפני המועצה הארצית, הביעו חשש כי "נוהל ישיבות זום", פוגע במידה רבה בדמוקרטיות של הליכי התכנון. "קיום דיון פומבי בהתנגדויות ובעררים הינו מרכיב מהותי ויסודי בשיתוף הציבור בהליכי תכנון ובבסיסו עומד עקרון הדמוקרטיזציה של הליכי התכנון. לפיכך, אין ספק כי קיום דיונים בהיוועדות חזותית ללא מתן אפשרות למתנגדים או צדדים לערר להשתתף באופן אישי בישיבות מוסדות התכנון ולטעון טענותיהם באופן בלתי ישיר מול חברי מוסדות התכנון מהווה פגיעה בזכות ההתנגדות ופגיעה בשיתוף הציבור בהליכי התכנון", כתבו היו"ר המשותף של איגוד המתכננים, תמי גבריאלי וסגניתה נורית אלפסי.

צרו איתנו קשר *5988