גיוס של 400 מיליון שקל עד סוף השנה - זה מה שמציע תשובה למחזיקי אג"ח דלק כדי למנוע פירעון מיידי

קבוצת דלק התחייבה אתמול לגיוס הון של 400 מיליון שקל עד לסוף השנה, לאי-מתן שעבודים ולאיסור הקדמת תשלומים לנושים כלשהם • מצהירה כי אם לא תעמוד בהתחייבות זו, תקום למחזיקי האג"ח העילה להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי

יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

הדרמה סביב קבוצת דלק  נמשכת והיא הפכה להתגוששות בין הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח החברה השוקעת של יצחק תשובה. 

הכול כבר היה מוכן להצבעה הגורלית על העמדת החוב של קבוצת דלק למחזיקי האג"ח, בסך של כ-6 מיליארד שקל, לפירעון מיידי. חלק מהגופים המוסדיים הביעו כאמור את תמיכתם הפומבית בהצעה, שאישורה מחייב רוב מיוחד של 75% מקרב המצביעים באסיפות האג"ח (ולכן אין כל ודאות לאישורה).

אלא ש"מסמך ההתחייבויות" שפרסמה דלק ביום ג',  בשעה 14:19, הוביל בשעות שלאחר מכן לסערה בשוק ההון המקומי, ולדחיית הצבעת ההחלטה ביומיים.

גיוסי ההון המתוכננים של קבוצת דלק השנה
 גיוסי ההון המתוכננים של קבוצת דלק השנה

 חלק מהגופים המוסדיים פנו לנאמני איגרות החוב של החברה בבקשה לדחות את מועד ההצבעה על העמדת החוב לפירעון מיידי, שנקבע לשעה 17:30, ובתגובה החליט בית ההשקעות פסגות להתפטר מנציגות המחזיקים.

כשלוש שעות לאחר פרסום המסמך של קבוצת דלק באתר הבורסה הודיעו נאמני האג"ח על דחיית מועד ההצבעה ב-48 שעות, קרי עד יום ה' בשעות הערב. לדברי נאמני האג"ח, ההחלטה על הדחייה התקבלה כדי לאפשר את מיצוי המשא ומתן מול החברה.

אחד הגופים שפנה לנאמנים בנושא הוא בית ההשקעות ילין לפידות, שמחזיק איגרות חוב של קבוצת דלק בהיקף של כ-280 מיליון שקל ערך נקוב, ושנטה לתמוך בהעמדה לפירעון מיידי. לדברי גורמים בשוק, פנו אנשי ילין לפידות לנאמנים בבקשה לדחות את מועד ההצבעה בכמה שעות בלבד, וזאת לצורך ניתוח התחייבותה החדשה של קבוצת דלק וקיום דיון בוועדות ההשקעה, כפי שדורשת הרגולציה.

על פי דברים אלו ניתן היה לכאורה לקבוע כי מועד ההצבעה יידחה לשעה 23:30, וכך יתאפשר לוועדות ההשקעה של גופי הגמל והפנסיה לדון בנושא מחדש. למרות זאת, החליטו כאמור הנאמנים על דחייה של 48 שעות לצורך מיצוי המו"מ עם החברה, ובין הגופים המוסדיים החלו חילופי האשמות בנושא.

כמה מהם אף מיהרו לפרסם הודעות כי ידם לא הייתה בדבר. "פסגות מבקשת להבהיר כי היא תומכת בהעמדת החוב לפירעון מיידי, ללא דחייה במועד", מסרה חברת פסגות עוד בטרם פורסמה החלטת הנאמנים.

לאחר פרסום הודעת הדחייה פרסם בית ההשקעות פסגות הודעה נוספת, על החלטתו לפרוש מנציגות מחזיקי האג"ח. "לאור ההחלטה של הנאמנים לדחות ב-48 שעות את ההצבעה בנוגע לפירעון מיידי של חוב קבוצת דלק, חברת פסגות הודיעה על פרישה מנציגות מחזיקי האג"ח.

"בהמשך לדיונים בימים האחרונים ולאור הודעת החברה המפתיעה כי בכוונתה לשעבד יחידות השתתפות נוספות של דלק קידוחים לטובת הבנקים המלווים, פסגות הודיעה לנאמנים כי היא מתנגדת לדחיית ההצבעה להעמדת החוב לפירעון מיידי. לדעת פסגות פעולה זו נותנת יד לגרירת רגליים והסחות הדעת של קבוצת דלק.

"להפתעתנו, בניגוד לעמדתנו כחברי נציגות, הוחלט לדחות את ההצבעה. בהתאם להודעת פסגות, בנסיבות אלו, לא נותר לה ברירה אלא להודיע על פרישתה מהנציגות. חברת פסגות מדגישה כי היא תמשיך לפעול לטובת עמיתי ולקוחות פסגות בכל הדרכים האפשריות העומדות לרשותה", נמסר מפסגות.

גם חברת הראל מסרה כי לא תמכה בהחלטת נאמני האג"ח על דחיית ההצבעה ב-48 שעות, וזאת מכיוון שלא פנו אליה בנדון. "ועדת השקעות של הראל החליטה היום (ג') לתמוך בהחלטה על פירעון מיידי. בעקבות דחיית ההצבעה ב-48 שעות, ובכפוף לנתונים חדשים, אם יהיו, ההחלטה תעלה שוב מול הוועדה בעוד 48 שעות", נמסר מחברת הראל.

בעקבות פרישת  פסגות מהנציגות, נותרו בה כעת שני חברים בלבד - שמואל אשל ממנורה מבטחים ויוני שר מהראל. השניים, יחד עם שלושת נאמני האג"ח ועם באי כוחם עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני ממשרד ארדינסט בן נתן טולידאנו, המשיכו גם היום במגעים מול נציגי קבוצת דלק בניסיון להגיע להסכמות, שיבטיחו את זכויות המחזיקים וימנעו את הצורך בהעמדת החוב לפירעון מיידי.

הסכמות על מסמך "הקפאת מצב"

הצעת ההחלטה לפירעון מיידי של החוב, לו הייתה מאושרת, הייתה מהווה את יריית הפתיחה הרשמית בדרך להסדר חוב של קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה (שבעבר ידע הסדר חוב עצום בחברת דלק נדל"ן). עם זאת, בשעה 14:19 פרסמה כאמור קבוצת דלק מכתב ששלחה לנאמני האג"ח ובו הצעות מחייבות בנוגע לגיוס הון לחברה ולשעבוד הנכסים החופשיים לבנקים.

קבוצת דלק אף הודיעה כי "הגיעה להסכמות עם הנאמנים לאיגרות החוב של החברה לעניין נוסח מסמך 'הקפאת מצב' אשר העתקו מצורף בזה ונחתם על ידי החברה". עם זאת, נאמני האג"ח דחו מכל וכל את אופן הצגת הדברים, והודיעו כי מדובר בהתחייבות חד צדדית של קבוצת דלק כלפיהם, ולא בהסכמות.

תחת הכותרת: "גיוס הון, הזמנה לנהל משא ומתן, והתחייבויות נלוות", התחייבה קבוצת דלק לגיוס הון של 400 מיליון שקל, לאי-מתן שעבודים ולאיסור הקדמת תשלומים לנושים כלשהם. בהצעת החברה נאמר כי החברה מתחייבת לגייס 200 מיליון שקל עד סוף מאי, 100 מיליון שקל נוספים עד אמצע יולי ו-100 מיליון שקל נוספים עד סוף דצמבר השנה.

עוד נאמר במכתב, כי אם היא לא תעמוד בהתחייבות זו, תקום למחזיקי האג"ח העילה להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי. עם זאת, החברה הדגישה כי במידה שבמהלך מאי יגויס סכום של 100 מיליון שקל בלבד, אולם עד אמצע יולי יגויסו עוד 200 מיליון שקל, לא תקום למחזיקים עילת הפירעון המיידי.

בנוגע לשעבודים ציינה קבוצת דלק, כי לא תשעבד נכסים ללא אישור מחזיקי האג"ח, אולם הדגישה שסעיף זה לא יחול על שעבודים שהיא תידרש להוסיף מכוח הסכמי מימון קודמים לבנקים דיסקונט, פועלים מזרחי ו-HSBC. מדובר למשל על מזומנים חופשיים או על יחידות השתתפות של דלק קידוחים שטרם שועבדו.

גם בנוגע לאיסור הקדמת התשלומים צירפה קבוצת דלק התניה, שלפיה מגבלה זו לא תחול על הקדמת תשלומים לבנק, ששועבדו לטובתו יחידות השתתפות של דלק קידוחים ושהפירעון המוקדם ישחרר יחידות השתתפות אלו מהשעבוד. מדובר למשל בבנק לאומי, שהחברה חייבת לו כיום סכום של 100 מיליון שקל, שמחזיק בשעבוד על 50 מיליון שקל במזומן ועל 5.7% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק של 225 מיליון שקל. 

צרה נוספת לדלק: בקשה לעצירת התמלוגים ממאגר הגז "תמר"

בתוך כך, ניחתה אתמול על קבוצת דלק צרה נוספת, לאחר שהמפקחים מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים הגישו לביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה דחופה להורות לדלק קידוחים ולשותף הכללי בה (דלק אנרגיה) להימנע ולחדול מלשלם את  "תמלוג-העל" המוגדל ממאגר הגז תמר.

לטענת המפקחים, הוגשה הבקשה לאור שינוי סיבות קיצוני ודרמטי, שהוביל לכך שבעלות התמלוג ניצבות לטענת המפקחים על סף חדלות פירעון.

לחילופין מבקשים המפקחים כי ביהמ"ש יורה על העברת תמלוג-העל המוגדל לחשבון נאמנות בבעלות משותפת, עד להכרעה בתביעה העיקרית שהגישו המפקחים נגד השותפות, השותף הכללי ובעלות התמלוג.

בתביעה זו נטען בין היתר, כי מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר היה צריך להיקבע במועד מאחור יותר מזה שנקבע על-ידי השותפות. כך, שקביעה אחרת שביצעו השותפות והשותף הכללי הובילה לכאורה לתשלום יתר לבעלי הזכויות בתמלוג-העל.

מדוחות קבוצת דלק עולה, כי ככל שטענת בעלות התמלוג בדבר הקדמת מועד החזר ההשקעה (לצורך תשלום תמלוג-העל המוגדל) תתקבל, הרי שקבוצת דלק ודלק אנרגיה יהיו זכאיות לסכום של כ-56 מיליון דולר. מנגד, הכללת היטל ששינסקי בחישוב מועד החזר ההשקעה (כפי שדורשים המפקחים), תדחה את מועד החזר ההשקעה ב-12 עד 18 חודשים, ועלותה לקבוצת דלק צפויה להסתכם בכ-35 מיליון דולר.

יש לציין כי קבוצת דלק והחברה הבת דלק אנרגיה מכרו את זכויותיהן לתמלוגי-על ממאגרי תמר ודלית, וכי החל מיוני 2018 ומדצמבר 2019 משלמת דלק קידוחים תמלוגי-על בשיעור מוגדל לדלק תמלוגים (שקבוצת דלק מחזיקה ב-40% ממניותיה) ולקרנות ההשתלמות של המורים והגננות. עם זאת, קיבלו הרוכשות ערבות מדלק אנרגיה למקרה שפסק הדין בתביעה זו יוביל לשינוי בתמלוג-העל ולהחלטה על השבת כספים שכבר נגבו.

צרו איתנו קשר *5988