רשות ני"ע פועלת למסד דירוג חוב כפול לכל מנפיקות האג"ח

המהלך צפוי להשפיע גם על החברות המדורגות עצמן, שלא יוכלו לבחור בחברה אחת שתעניק להן את הדירוג "הנוח" יותר מבחינתן • הנושא עלה לאחרונה לכותרות לאחר שקבוצת דלק החליטה להפסיק התקשרותה עם  מידרוג, לאחר שזו חתכה ב-14 דרגות את דירוג החוב של הקבוצה

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

בצל הביקורת הנשמעת על חברות הדירוג, בעיקר בעתות משבר, שלפיהן הן מאחרות לזהות התפתחויות עסקיות לרעה, ששוחקות את יכולתן של חברות מדורגות להחזיר את חובותיהן, מבקשת רשות ני"ע לקדם נורמה חדשה בשוק קרנות הנאמנות שלפיה ייעשה  שימוש בשירותי שתי חברות הדירוג המקומיות - S&P מעלות ומידרוג - וזאת לכל אורך חיי החוב. בכך למעשה מסמנת יו"רית הרשות, ענת גואטה, כי לדעתה המענה לביקורת הוא יצירת מציאות של שימוש בשירותי שתי החברות במקביל.

בכוונת רשות ני"ע לייצר מה שהיא מגדירה "פיתוח סטנדרט שוק שיעדיף דירוג כפול לסדרות אג"ח". אם וככל שהתמריצים שגואטה תייצר ישפיעו, דבר זה ישפיע גם על החברות המדורגות עצמן, שלא תוכלנה לבחור בחברה מדרגת אחת (זו שתעניק להן את הדירוג "הנוח" יותר מבחינתן) אלא תצטרכנה לשכור את שירותי השתיים - ככל שהן תרצנה לפעול מול קרנות הנאמנות.

לאחרונה, נזכיר, עלה נושא הדירוג הכפול לכותרות, לאחר שקבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, החליטה להפסיק את התקשרותה עם  מידרוג, לאחר שזו חתכה ב-14 דרגות את דירוג החוב של הקבוצה. בעקבות החלטתה של קבוצת דלק, מדורגות האג"ח שלה כיום רק בידי S&P מעלות, שהעניקה להן דירוג גבוה יותר.

למהלך הדירוג הכפול, מעריכים ברשות, צפויה להיות השפעה חיובית על היקפי הפעילות של חברות הדירוג, שכמו קרנות הנאמנות והחברות המדורגות גם הן כפופות לפיקוח רשות ני"ע. מאידך, הוא יטיל עלות נוספת על החברות מנפיקות האג"ח (שמממנות את הדירוגים).

ב"חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר הסתמכות על דירוג כפול בבחירת השקעות וניהולן", שפרסמה היום מחלקת השקעות ברשות, נכתב כי המהלך קשור למשבר הקורונה, כאשר כבר עתה "ניתן לחזות בתחילתה של תופעת הורדה של דירוגי אג"ח או הפסקת דירוג, וקיימת סבירות כי היא תימשך בעתיד הקרוב, על רקע ההשלכות הריאליות של המשבר המתפתח".

על פי המסמך "בכוונת הרשות לפרסם בתקופה הקרובה תמריצים לתאגידים מדווחים שיבחרו לאמץ מודל של דירוג כפול לגבי אג"ח שיונפקו על ידם ולאורך כל ימי החוב" כאשר תמריצים אלה יתווספו למהלכים שייעשו מול חברות ניהול קרנות הנאמנות שמפוקחות על ידי רשות ניירות ערך, "במסגרת מכלול הפרמטרים אותם שוקל מנהל הקרן בהחלטת השקעה ביחס להשקעה או החזקה באג"ח".

עוד מסבירים ברשות בהקשר זה כי "לגישתנו, ראוי לתת משקל נוסף לדירוג כפול ולהביא בחשבון את התרומה שעשויה להיות בו לעומת דירוג יחיד". בהקשר זה מבהירים ברשות כי "הרשות מצפה ממנהל הקרן, שבמכלול השיקולים בקבלת החלטה של קניית חוב, הוא צריך לקחת בחשבון שיש ברשותן דירוג כפול". 

ברשות טוענים היום כי דירוג כפול נפוץ בעולם אך ש"לעומת זאת בישראל לא התפתחה תרבות שוק משמעותית בנושא דירוג כפול והוא מאומץ על ידי מיעוט התאגידים", כאשר רק כ-15% מהחברות המדווחות שהנפיקו אג"ח מחזיקות בדירוג כפול, כשזה נפוץ בעיקר בענפי הבנקאות והביטוח.

בהודעתה לעיתונות מתייחסת הרשות לעניין ייקור עלויות הדירוג שיתווספו ויושתו על החברות הלוות באומרה כי "לדעת הרשות, במבחן העלות-תועלת קיים ערך ציבורי גבוה ומובהק באימוץ הסטנדרט כאמור". עוד מסרה היום גואטה כי "אנו צפויים לפרסם בזמן הקרוב כלים נוספים, אשר יתרמו לחיזוק ארגז הכלים המצוי בידי משקיעים בניהול סיכון האשראי שהינו אינהרנטי להשקעה באג"ח". 

צרו איתנו קשר *5988