רכישת אפריקה ישראל הניבה ללפידות "רווח הזדמנותי" של 121 מיליון שקל

חברת ההחזקות שנמצאת בשליטת יעקב לוקסנבורג, סיכמה את הרבעון הראשון עם רווח נקי המיוחס לבעלים של 137 מיליון שקל, לעומת 15 מיליון שקל בלבד בכל שנת 2019

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי
יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

חברת ההחזקות לפידות קפיטל, שנמצאת בשליטת יעקב לוקסנבורג, סיכמה אתמול את הרבעון הראשון של 2020 עם רווח נקי המיוחס לבעלים של 137 מיליון שקל, לאחר שרשמה ב-2019 כולה רווח נקי לבעלים של 15 מיליון שקל בלבד.

לרווח הנקי הגבוה ברבעון הראשון תרם בעיקר רווח הזדמנותי של 121 מיליון שקל, שנרשם בגין רכישת השליטה בחברת אפריקה ישראל. רווח הזדמנותי נוצר כתוצאה מפערי שווי בין נכסים שנרכשו לבין התמורה ששולמה בגינם. בעקבות הרכישה, שונתה חלוקת המגזרים בלפידות קפיטל, והיא כוללת כעת את מגזר קבלנות הבנייה ותשתיות, שמרוכז בחברת דניה סיבוס, מגזר הייזום למגורים שמרוכז בחברת אפריקה מגורים, מגזר הטלפונים הסלולריים, שמרוכז בחברת סאני תקשורת, ומגזר פעילויות אחרות, הכולל בעיקר השקעות פיננסיות ומסחר בינלאומי.

ברבעון הראשון הניב מגזר קבלנות הבנייה והתשתיות רווח מגזרי לפני מס של 15.8 מיליון שקל, בעוד שמגזר הייזום למגורים הניב רווח מגזרי לפני מס של 0.8 מיליון שקל בלבד. מגזר הטלפונים הסלולריים (זיכיון סמסונג) הניב רווח מגזרי לפני מס של 15.6 מיליון שקל, המשקף צמיחה של 42% לעומת הרבעון המקביל.

גידול בצבר הזמנות דניה סיבוס

בינואר השנה הושלם הסדר החוב באפריקה ישראל, שבמסגרתו היא נרכשה בידי לפידות ואלטשולר שחם גמל ופנסיה (באמצעות כספי העמיתים) בתמורה (נטו) של 676 מיליון שקל. במסגרת ההסכם בין הצדדים, שילמה לפידות קפיטל 541 מיליון שקל תמורת 80% ממניות אפריקה ישראל, ואילו אלטשולר שחם גמל ופנסיה שילמה 135 מיליון שקל תמורת 20% מהמניות.

לפידות קפיטל מציינת בדוחות כי הרווח ההזדמנותי שנרשם מרכישת אפריקה ישראל משקף גם את כדאיות העסקה ואת הפוטנציאל הרב הגלום בה. כמו כן, דוחות הרבעון הראשון מציגים גידול חד של כ-1.6 מיליארד שקל בצבר ההזמנות של דניה סיבוס ברבעון הראשון לכ-8.8 מיליארד שקל.

הרווח הנקי של דניה ברבעון הראשון של 2020 הכפיל את עצמו ביחס לרבעון המקביל ב-2019 והגיע ל-20.1 מיליון שקל, בין השאר, על רקע גידול בפעילות תחום התשתיות בישראל, תמהיל הפרויקטים ומקסום מעמדה המוביל ויתרונותיה התחרותיים של דניה לטובת זכייה במכרזים משמעותיים.

במקביל לרכישת אפריקה ישראל, ביצעה לפידות עסקה נוספת, כשרכשה במרץ האחרון את מלוא החזקות הציבור בחברה הבת סאני אלקטרוניקה, תמורת 13.5 מיליון שקל ולפי שווי חברה של 54.5 מיליון שקל. סאני אלקטרוניקה החזיקה באותה התקופה בקרקעות ברומניה וב-1.18% ממניות חברת פרטנר תקשורת, והציגה הון עצמי של 56.4 מיליון שקל נכון לסוף 2019.

לאחר השלמת הצעת הרכש, הובילה לפידות עסקה בין שתי החברות שבשליטתה, שבמסגרתה מכרה סאני את החברה הקפריסאית, שבאמצעותה הוחזקו הקרקעות ברומניה לידיה של דניה סיבוס בתמורה לסכום של 10.3 מיליון אירו (40.2 מיליון שקל). את אותה חברה קפריסאית רכשה סאני אלקטרוניקה תמורת 1.6 מיליון אירו בלבד מחברה ישראלית שנקלעה לחדלות פירעון, ובהמשך הסכימה לתמורות נוספות בסך של 200 אלף אירו כנגד המחאת זכויות של צד ג' לטובתה.

דניה סיבוס היא חברה בת בבעלות מלאה של אפריקה ישראל, ונוסף על פעילותה בתחום קבלנות הבנייה והתשתיות היא מחזיקה בעצמה ב-56% ממניות יזמית הבנייה למגורים אפריקה מגורים. עיקר פעילותה של דניה סיבוס מבוצע בישראל, אבל לחברה גם פעילות בתחום הבנייה למגורים ושלא למגורים ברומניה ובארה"ב. חלק ניכר מפעילותה של דניה ברומניה בוצע לאורך השנים עבור החברה האחות לשעבר אפי נכסים (לשעבר אפריקה נכסים). כעת נותרו לדניה שני פרויקטים בלבד ברומניה, שאמורים להסתיים עד סוף 2020: פרויקט אחד בתחום הבנייה למגורים כולל הקמה של 115 יחידות דיור וצפוי להניב רווח גולמי של 2.8 מיליון שקל; פרויקט שני בתחום שאינו למגורים ובשטח של 162 אלף מ"ר, צפוי דווקא להניב הפסד גולמי של כ-4 מיליון שקל.

לפי לפידות קפיטל, לדניה סיבוס חברה בת שפועלת ברומניה, הן בתחום הקבלנות והן בתחום הייזום, שמעסיקה 55 עובדים ויש ביכולתה להוציא לפועל פרויקטים על הקרקעות שנרכשו. המחיר שנקבע בעסקת הקרקעות משקף את ערכן בספרים, כשמטרת המהלך לרכז את הפעילות ברומניה תחת דניה סיבוס כדי למקסם את הערך לקבוצה.

לדברי לפידות קפיטל, דניה סיבוס ממוצבת כחברה בעלת מוניטין טוב בשוק הבנייה והנדל"ן ברומניה. "בכוונת דניה לשמר את המוניטין הטוב שאותו הרוויחה ברומניה, ולצורך זה דניה ממשיכה להתמודד על מכרזי ביצוע למגוון פעילויות יזמיות ועבודות ברומניה. בנוסף בוחנת דניה אפשרויות ליזום פרויקטים למגורים ברומניה", נכתב בדוחות לפידות.

"קבוצת לפידות קפיטל  ידעה להשיא ערך למשקיעים לאורך כל שנותיה", ציין יעקב לוקסנבורג, בעל השליטה ויו"ר לפידות קפיטל. "מאז 2001, השנה שבה נרכשה השליטה בחברה, סך הדיבידנדים והיקף הרכישה העצמית של מניות מסתכם ב-222 מיליון שקל, המשקפים תשואה שנתית ממוצעת להון של כ-16%. אנו מחויבים להמשיך וליצור ערך למשקיעים, ומעריכים כי כניסתנו האסטרטגית לתחום התשתיות והנדל"ן באמצעות רכישת אפריקה השקעות תאפשר לנו להמשיך ולמנף את כוח המותג והיכולות הגבוהות של דניה סיבוס ואפריקה מגורים לשיאים חדשים".  

צרו איתנו קשר *5988