פרשת גל הירש: כתב אישום בכפוף לשימוע בגין עבירות מס בעשרות מיליונים

על פי כתב החשדות, הועברו הכנסות החשודים מחשבונות החברות אל חשבונותיהם האישיים וחשבונות חברות זרות וישראליות אשר בשליטתם • עורכי הדין של הירש: "אין בכתב החשדות זכר לעבירות השוחד – העבירות שהיוו את העילה לפתיחת החקירה ולסיכול מינויו של הירש למפכ"ל"

גל הירש / צילום: יח"צ
גל הירש / צילום: יח"צ

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לתא"ל במיל' גל הירש כי היא שוקלת להעמידו לדין בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס בפרשת דיפנסיב שילד. מלבד הירש, הוציאה הפרקליטות כתבי חשדות גם ל עודד שכנאי, מיכאל בנימיני ויניב אדם בגין עבירות מס. שכנאי חשוד גם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

על פי כתבי החשדות, בין השנים 2009-2007 פעלו החשודים כשותפים במתן שירות למשרד ההגנה בגיאורגיה ובמקומות אחרים במסגרת מערך חברות שבשליטתם. בתקופה זו עסקו הארבעה מול משרד ההגנה בגיאורגיה בייעוץ בטחוני, אימון צבאי ותיווך בעסקאות למכירת ציוד צבאי.

שכנאי והירש ניהלו במשותף את הפעילות בגיאורגיה. מפעילותה העסקית של השותפות צמחו לחשודים כולם הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים לכל אחד, ובסך הכול למעלה מ-40 מיליון שקלים.

על פי כתב החשדות, כחלק ממנגנון חלוקת הכנסות השותפות, הועברו הכנסות החשודים מחשבונות החברות אל חשבונותיהם האישיים וחשבונות חברות זרות וישראליות אשר בשליטתם, בבנקים בישראל ובבנקים זרים. מערך החברות וחשבונות הבנק המורכב והמסועף בחו"ל ובישראל נועד, בין היתר, לסייע לחשודים להעלים את הכנסותיהם מרשויות המס.

על אף שחלק מהחשודים, תושבי ישראל באותה העת, התאגדו תחת חברה ישראלית שהקימו, דיפנסיב שילד ישראל, הם נמנעו מלדווח על כלל הכנסותיהם בחברה זאת, תוך שנקטו בדיווח סלקטיבי.

על פי כתב החשדות, גל הירש לא דיווח על כ-6.1 מיליון שקל

על פי כתב החשדות, בשנת 2008 לא דיווח גל הירש בדו"חותיו האישיים על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-6.1 מיליון שקל. כחלק מפעילותו המרמתית כלפי רשויות המס, הכנסותיו האישיות של הירש הועברו לחשבון אישי שלו בשוויץ ולחשבון בשוויץ על שמה של חברה זרה. חשבון הבנק על שם החברה הזרה שימש את הירש לצורך החזקת הכנסותיו האישיות, וזאת מבלי שהחברה סיפקה שירות כלשהו במסגרת הפעילות בגיאורגיה. הירש לא דיווח בהצהרת ההון שלו על החברה הזרה, על אף ששימשה אותו להחזקת הכנסותיו, וכן לא דיווח בדו"חות השנתיים לרשות המיסים על קיומה של שותפות, אשר הניבה לו הכנסות מהפעילות בגיאורגיה.

במהלך שנת 2009 העביר הירש סך של כ- 3.3 מיליון שקל לישראל. במקום העברת הכספים לחשבונותיו האישיים, העביר את הסכום האמור בשלוש פעימות לחברת גל הירש בע"מ, כנגד חשבוניות וקבלה שהוצאו לחברה הזרה, על אף שחברה זו לא סיפקה כל שירות לחברת גל הירש בע"מ, ועל אף שמקור הכספים היה בפעילות הירש בגיאורגיה.

נוכח האמור, נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בגין שורה של עבירות לפי פקודת מס הכנסה: השמטה מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח במזיד ובכוונה להתחמק ממס; מסירה בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת במזיד ובכוונה להתחמק ממס; השבת תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה או על דרישת ידיעות שנערכה לפי הפקודה במזיד ובכוונה להתחמק ממס; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

שכנאי נחשד כי לא דיווח בדו"חותיו על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-19.5 מיליון ש"ח. כחלק מפעילותו המרמתית כלפי רשויות המס, הכנסותיו האישיות של שכנאי הועברו לחשבונותיו האישיים בבנקים שונים בעולם, ובהם חשבונות אישיים בגיאורגיה, באי ג'רזי ובשוויץ, וזאת לצורך התחמקות ממס. כמו כן, עשה שכנאי שימוש בחשבונות בנק בשוויץ על שמן של חברות זרות לצורך החזקת הכנסותיו האישיות ולצורך חלוקת הכנסות בין השותפים, בהם החשודים הנוספים, וזאת מבלי שהחברות סיפקו שירות כלשהו במסגרת הפעילות בגיאורגיה. שכנאי לא דיווח בהצהרת ההון שלו על החזקותיו בחברות הזרות ועל רכושו בחו"ל, ולא דיווח בדו"חות השנתיים לרשות המיסים על קיומה של שותפות, אשר הניבה לו הכנסות מהפעילות בגיאורגיה.

בנוסף, חשוד שכנאי גם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בעקבות מצגים כוזבים שיצר עם עורך דינו במטרה להניח את דעתו של בנק פורטיס בגרנזי בנוגע לחשבון חברה זרה, אשר שימש כפלטפורמה לקבלת כספים מהפעילות הביטחונית בגיאורגיה עבור כלל השותפים. על פי מצגים אלה, מקור הכנסות החברה הינו בעיסוקים שונים שאינם קשורים לפעילות הביטחונית בגיאורגיה, ושכנאי הינו הנהנה היחיד בחשבון. שכנאי עשה זאת לאחר שידע כי הבנק מערים קשיים על העברות כספים שמקורן בעסקאות ביטחוניות, וכדי להניח את דעת הבנק .

על פי כתב החשדות נגד מיכאל בנימי, הוא לא דיווח בשנים 2009-2008 על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-13.6 מיליון שקלים .

כנגד יניב אדם נטען כי בשנים 2009-2007 לא דיווח בדו"חותיו האישיים על הכנסה אישית בסך שלא פחת מכ-3.8 מיליון שקלים.

התיק נחקר על ידי צוות משותף של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 במשטרת ישראל ושל פקיד שומה חקירות תל-אביב ברשות המיסים, ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.

"גל הירש נחוש להילחם על צדקתו והוא ינקוט בעניין זה בכל האמצעים העומדים לרשותו"

עורכי הדין גיורא אדרת, נבות תל-צור וטל שפירא מסרו כי "אין בכתב החשדות זכר לעבירות השוחד בכלל ולעבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר בפרט - העבירות שהיוו את העילה לפתיחת החקירה ולסיכול מינויו של הירש למפכ"ל. כזכור, החקירה כנגד הירש נפתחה מיד לאחר שמונה על ידי השר לבטחון פנים למפכ"ל משטרת ישראל. הירש טען מהרגע הראשון כי מדובר בחקירה שערורייתית, בחשדות שאין להם כל בסיס, שכל מטרתה לסכל את מינויו למפכ"ל - מינוי שהיה לצנינים בעיניהם של מספר בכירים במערכת האכיפה. ואכן - החשדות לעבירות השוחד, להן לא היה כל בסיס מלכתחילה, התפוגגו ונמוגו במהלך החקירה.

"או אז, צצו ועלו לפתע חשדות חדשים, הפעם בתחום המס, שגם להם אין כל בסיס ונועדו אך ורק כדי להצדיק את החקירה וסיכול המינוי, לאחר שתיקי השוחד קרסו. חבל שלגורמי האכיפה לא היה את האומץ לקבל את ההחלטה הנכונה והמתבקשת - גניזת תיק החקירה כנגד הירש בכללותו. לטענתנו אין המדובר כלל ועיקר בעבירות פליליות בתחום המס, אלא לכל היותר, בויכוח אזרחי לגיטימי שבבסיסו תכנון מס בעסקים בינלאומיים בחו"ל, נושא אותו ניתן וראוי לברר - כפי שהדבר נעשה במקרים מסוג זה - בהליך אזרחי. כפי שאף עולה מכתב החשדות עצמו, כל הכספים להם היה זכאי גל הירש נכנסו על ידו לישראל כנגד חשבונית מס ושולם בגינם מס מלא עוד בשנת 2009, כך שאף מטעם זה לא היה כל מקום לזמן את מר הירש לשימוע. גל הירש נחוש להילחם על צדקתו והוא ינקוט בעניין זה בכל האמצעים העומדים לרשותו".

פרקליטיו של שכנאי, עו״ד ז׳ק חן ועו״ד משה מזרחי, מסרו: ״שנים ארוכות של חקירה הסתיימו בזימון לשימוע בעבירות מס, וגם חשדות אלה יופרכו״.

מטעמו של יניב אדם, המיוצג בידי עו״ד מיכל רוזן עוזר ועו״ד משה מזרחי, נמסר: ״לאחר חמש שנים של חקירה שהחלה בטענות לחשדות חמורים, שכולם הופרכו, התקבלה היום הזמנה לשימוע בטענה לעבירות מס שגם היא, כך אנו משוכנעים, תתברר כחסרת בסיס״.

* חזקת החפות: עודד שכנאי, גל הירש, מיכאל בנימיני ויניב אדם הינם חשודים בעבירות מס. הם מכחישים את המיוחס להם על-ידי הפרקליטות, ועומדת לזכותם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988