הוועדה הרפואית שיכולה לחסוך לכם הרבה כסף

הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה מחליטה מי זכאי לפטור ממס בשל נכות רפואית • למי מיועדת הוועדה, אילו הטבות ניתן להשיג, איך מתכוננים ובאילו מסמכים כדאי להצטייד מראש • כל מה שצריך לדעת

חניות נכים / צילום: אביב חופי
חניות נכים / צילום: אביב חופי

הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה מיועדת למתן פטור ממס הכנסה לעיוורים ולאנשים עם נכות רפואית של 100% או 90% ומעלה לפי חישוב מיוחד. הוועדה מיועדת גם לקביעת נכות רפואית לבוגרים שאינם זכאים לקצבת נכות או שאינם מעוניינים בה, אך מעוניינים בקבלת הטבות בגין הנכות הרפואית, ולילדים שהוריהם מעוניינים בפטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל.

הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה בסך 659 שקל.

מי יכול לפנות לוועדה ?

לוועדה הרפואית לעניין פטור ממס הכנסה יכול לגשת:

 • מי שמעוניין בפטור ממס הכנסה על הכנסותיו וטרם נקבעה לו נכות רפואית על-פי כללי הזכאות לפטור (כולל מי שנקבעו לו בעבר אחוזי נכות שאינם מזכים בפטור).
  מי שפנה בעבר לוועדה ובקשתו לפטור נדחתה - יכול להגיש בקשה נוספת אם חלה החמרה במצבו הרפואי.
 • מי שמעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי, שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות (למשל מי שחלה לאחר גיל הפרישה ובשל גילו אינו זכאי לקצבת נכות, אך הוא מעוניין לקבל הטבות בגין אחוזי נכות רפואית, שניתנות החל מ-20% נכות ומעלה).
 • הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה ומעוניינים לקבל פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל.

את תהליך הפנייה לוועדה הרפואית מתחילים באמצעות הגשת בקשה לרשות המסים, דרך פקיד השומה באזור המגורים. המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה ללא טופסי ההפניה מרשות המסים.

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. שובר על תשלום אגרה בסך 659 שקל למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק.
 2. טופס 1516 - בקשה לפטור ממס על רקע נכות
 3. טופס 169 א - בקשה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה.
 4. טופס 169 ב - ויתור סודיות רפואית.

כל המסמכים הרפואיים הנוגעים למצבו הרפואי של הפונה:

 • מסמכים רפואיים הקשורים לכל ליקוי שעבורו מבקשים לקבוע אחוזי נכות. ניתן למצוא פירוט של המסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות בערכים הספציפיים ללקויות.
 • מסמכים או אישורים על אחוזי נכות שנקבעו בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי ושל משרדים אחרים (משרד הביטחון וכו').

כל המסמכים, כל חוות הדעת

לאחר שהוגשה הבקשה לפטור ממס הכנסה ולאחר שהתיק הועבר מפקיד השומה למוסד לביטוח לאומי, תקבלו הזמנה לוועדה הרפואית. מומלץ להכין מראש מסמך ובו רשימה של כל הליקויים, המחלות והקשיים בתפקוד שאותם תרצו להציג בפני הוועדה, כדי לצמצם את האפשרות שיישכחו ליקויים או מחלות מסוימים.

יש לארגן בצורה מסודרת את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית, כגון חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן, פענוחים של צילומים ועוד. כמו כן, יש להכין העתקים שלהם (למקרה שהוועדה תבקש לשמור אותם ברשותה).

כך תתייצבו בפני הוועדה

ביום ההתייצבות לוועדה יש להצטייד בתעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה. חשוב להגיע בשעה שנקבעה לכם בהזמנה. אם אינכם יכולים להגיע במועד שנקבע לכם, הודיעו על כך בכתב ומראש למוסד לביטוח לאומי, שאם לא כן ייתכן שתיאלצו לשאת בקנס .

בעת הכניסה לוועדה יציג מזכיר הוועדה את חבריה בשמם ובתוארם (כמו כן, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).

לאחר הכניסה לוועדה תתחילו להציג את מצבכם ולפרט, מחלות, ליקויים וקשיים בעבודה או בביצוע פעולות ביומיום.

בסיום הפירוט ולאחר הגשת המסמכים הרפואיים יש לחתום ולאשר את דוח הוועדה ולחתום על הסכמה להיבדק על-ידי רופא. הרופא יחליט אם יש צורך בבדיקה גופנית, בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי . הבדיקה הגופנית מיועדת רק לצורך קביעת הזכאות לפטור ממס הכנסה, ולרופא מטעם הוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי או להיענות לבקשות הקשורות לטיפול רפואי .

לאחר שעזבתם את חדר הוועדה, הרופא יקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק התלונות שלכם והבדיקה שערך. במסגרת ההחלטה ייקבעו אחוזי הנכות וגם תאריך תחילתה של הנכות הרפואית, ואם היא זמנית או קבועה .

מי שסובל מכמה מחלות או ליקויים, שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, הנכות הרפואית מחושבת על-פי חישוב משוקלל שלהם. אם בחישוב משוקלל התקבל מספר עם שבר, הוא יעוגל כלפי מעלה.

מה קורה אחרי הוועדה?

כאשר התקבלה ההחלטה בתיק והטיפול בו הסתיים, הוא מועבר למס הכנסה. פקיד השומה במס הכנסה ישלח לפונה מכתב עם הודעה על ההחלטה לגבי הזכאות לפטור ממס הכנסה, ואת פרוטוקול הוועדה הרפואית .

ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה.

אם חלה החמרה במצבכם הרפואי, לאחר שנקבעה לכם נכות בוועדה הרפואית, תוכלו להגיש בקשה לוועדה רפואית נוספת. את הבקשה ניתן להגיש כעבור חצי שנה מהמועד שבו התקיימה הוועדה הרפואית הקודמת.

למדריכים נוספים באתר הון:

מתמודדים עם מוגבלות: אלה הקלות המס שאתם זכאים להן

כל החובות והזכויות שלכם בביטוח לאומי

* המדריך נכתב על ידי מערכת אתר הון, מדריכים פיננסים. המידע והנתונים במדריך אינם מהווים המלצה לרכוש או למכור נכסים כלשהם; וכן אינם תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.

צרו איתנו קשר *5988