ההכנסות מהשקעות התאוששו והמניות מטפסות: שיפור ניכר ברווחי קבוצות הביטוח ברבעון השני

מגדל דיווחה על גידול של כ-355% ברווח הכולל הרבעוני לכ-502 מיליון שקל, ומנורה מבטחים הציגה תוצאות שיא עבורה • שתי החברות מדווחות על ירידה בפרמיות ובגביית דמי גמולים בפנסיה ובביטוחי מנהלים בהשפעת משבר הקורונה

דוח/צילום:shutterstock
דוח/צילום:shutterstock

הגאות בשוקי ההון שהגיעה לאחר המפולת בסיומו של הרבעון הראשון השנה בעקבות פרוץ משבר הקורונה, הטיבה עם תוצאותיהן העסקיות של קבוצות הביטוח ברבעון השני של 2020, שכן תוצאותיהן תלויות בעיקר בהכנסות מהשקעות ובתזוזות בעתודות הענק שהן מנהלות. פרסום התוצאות העסקיות בימים האחרונים הוביל לעלייה במניות הענף.

קבוצת מגדל, שאת חברת הביטוח שלה מנהל רן עוז, דיווחה על גידול חד של כ-355% ברווח הכולל הרבעוני לכ-502 מיליון שקל. לשיפור הזה תרמו תנודות בעתודות הענק של החברה, שהובילו לזינוק של 111% בהכנסותיה מהשקעות ביחס לרבעון המקביל אשתקד (ולמרות ירידה של כ-21% בהכנסות מדמי הניהול).

עם זאת, בשל ההפסדים הניכרים שספגה ברבעון הראשון, מגדל עדיין מציגה במחצית הראשונה הפסדי השקעה בהיקף של כ-5.7 מיליארד שקל, לעומת רווחי השקעה של כ-8.8 מיליארד שקל שרשמה במחצית המקבילה. בשורה התחתונה נרשם הפסד כולל של 61 מיליון שקל במחצית, בשל רבעון ראשון שלילי מאוד. זאת לעומת רווח כולל של כ-653 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

מגדל, נזכיר, מתנהלת מאז פברואר השנה בצל עימות מתמשך בין בעל השליטה שלמה אליהו ויתר חברי הדירקטוריון ובין הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, בנוגע לעתידו בקבוצה של ניר גלעד, יו"ר החברה הבת מגדל ביטוח. הבוקר הגיבה מניית מגדל  בעליות חדות שהגיעו עד ל-9% בתחילת המסחר.

ממגדל מסרו כי "במהלך הרבעון חלה עלייה בשוקי ההון שבעקבותיה נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו ללא אג"ח מיועדות, בסך של כ-0.7 מיליארד שקל לפני מס, ואלו קיזזו את מלוא הפסדי ההשקעות בתיק זה שנרשמו ברבעון הראשון השנה על רקע משבר הקורונה".

לדברי מנכ"ל מגדל ביטוח, עוז, "יישום תוכניות העבודה ומאמצי ההתייעלות מתחילים לשאת פרי, והובילו לירידה משמעותית בכוח האדם ולחיסכון משמעותי בהוצאות, שהחברה תמשיך ליהנות מהם גם בעתיד". עוד לדבריו, "גיבשנו אסטרטגיית השקעות חדשה, שבמסגרתה אנו מקדמים מהפכה בכל הנוגע להשקעות אלטרנטיביות מגוונות".

רבעון שני חזק לחברות הביטוח, אך עדיין לא מקזז את נזקי הרבעון הראשון
 רבעון שני חזק לחברות הביטוח, אך עדיין לא מקזז את נזקי הרבעון הראשון

רווחי מנורה כמעט קיזזו הפסדיה מהרבעון הקודם

השיפור בתוצאות לא פסח גם על מנורה מבטחים, שאת חברת הביטוח שלה מנהל יהודה בן אסאייג, אשר הציגה תוצאות שיא רבעוניות מבחינתה. הרווח הכולל ברבעון השני הגיע לכ-314 מיליון שקל, גידול של 31% ביחס לרבעון המקביל, וכמעט קיזז את הפסדיה ברבעון הראשון השנה. בסיכום המחצית מציגה מנורה מבטחים הפסד כולל של 27 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח כולל של כ-422 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019.

במנורה מבטחים דיווחו בנוסף על "הטבה בתוצאות החיתומיות, התפתחות תביעות ואומדנים אקטואריים", והוסיפו כי מאז תחילת יולי ועד אמצע אוגוסט חלה עלייה בשוקי ההון שקיזזה "במלואה" את הירידה בנוסטרו במחצית הראשונה. גם מניית מנורה מבטחים הגיבה לדוחות בעליות, עם טיפוס של כ-3% בתחילת יום המסחר.

תוצאות מנורה מבטחים ומגדל שופכות אור על התנהגות הציבור בישראל בשיא משבר הקורונה. מנורה מבטחים דיווחה כי "ברבעון השני, על רקע התפרצות הקורונה, חלה ירידה בגביית דמי הגמולים בפנסיה בשיעור של כ-3% ו-5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והקודם, בהתאמה", וכן כי "לאחר תאריך המאזן מסתמנת מגמה של גידול בגביית דמי הגמולים".

במגדל מציינים כי "כתוצאה ממשבר הקורונה חלה במהלך הרבעון השני ירידה של כ-6% בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים בפוליסות ביטוחי מנהלים ובפנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במהלך חודש יוני התמתנה הירידה בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים". עוד נמסר ממגדל כי "בחודשים מרץ ואפריל חלה עלייה בפדיונות וניודים בפוליסות חיסכון פרט ובקרנות השתלמות ביחס לתקופה המקבילה", אך עם זאת "החל מחודש מאי 2020, עם התאוששות שוק ההון, היקף בקשות הפדיון חזר לרמתו טרם המשבר".

מדוחות מגדל עולה עוד סוגיה מעניינת, כשמציינים שם כי "המשבר העולמי משפיע לרעה על מבטחי המשנה הגלובליים, דבר הבא לידי ביטוי בין היתר בשינויים לרעה של דירוגים ובתחזיות דירוג של תאגידים אלו. התפתחויות אלה עשויות להוביל להקשחת שוק מבטחי המשנה, ולגרור התייקרויות של תעריפי ביטוח המשנה בחידוש החוזים בשנה העוקבת, ואף לעדכון המדיניות העסקית שלהם והפסקת כיסויי קווי עסקים ומוצרים מסוימים". לסוגיה זו, ככל שתתממש, תהיה השפעה על מחירי הביטוח גם בישראל.

גידול של מעל 50% ברווח הרבעוני של איילון

איילון ביטוח שבניהול אריק יוגב מציגה גם היא מומנטום חיובי בדוחותיה, עם גידול של 51% ברווח הכולל הרבעוני שהסתכם בכ-63 מיליון שקל. מתחילת השנה החברה עדיין מציגה הפסד בשורה התחתונה, ברמה של כ-80.5 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-821 מיליון שקל שרשמה במחצית הראשונה ב-2019. 

סך הפרמיות של איילון גדלו בכ-2.4% במחצית הראשונה לכ-1.7 מיליארד שקל, והחברה מציינת כי מתחילת יולי ועד אמצע אוגוסט "חלה עלייה בשוקי ההון אשר קיזזה את מלוא ההפסדים מהשקעות מהתיק הסחיר של החברה בנוסטרו". 

צרו איתנו קשר *5988