לקראת הנפקת מניות אל על: האוצר לא יעמיד לה הלוואה תקציבית

אל על העבירה למשרד האוצר טיוטת תשקיף שאמורה להתפרסם לציבור ביום ראשון בבוקר • האוצר מבקש לעדכן את הטיוטה שתפורסם - לצד מספר הערות שלא מתירות לאל על לבצע הצעה פרטית, משרד האוצר מבהיר כי המדינה אינה מתכוונת להעמיד הלוואה תקציבית לאל על

מטוס של אל על ומטוס של דלתא / צילום: Ariel Schalit, Associated Press
מטוס של אל על ומטוס של דלתא / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

לקראת הנפקת המניות של אל על השבוע: החברה העבירה למשרד האוצר טיוטת תשקיף שאמורה להתפרסם לציבור ביום ראשון בבוקר. משרד האוצר מבקש שאל על תשנה ותעדכן את הטיוטה בדוח שיפורסם לציבור. לצד מספר הערות שלא מתירות לאל על לבצע הצעה פרטית, משרד האוצר מבהיר כי המדינה אינה מתכוונת להעמיד הלוואה תקציבית לאל על.

נזכיר כי ההנפקה היא חלק ממתווה הסיוע לחברה - השלב הראשון הוא גיוס הון באמצעות הנפקת מניות בשווי של 150 מיליון דולר. בשלב השני תיטול אל על הלוואה או שתגייס חוב בדרך אחרת (אג"ח), וזאת בהיקף של 250 מיליון דולר כאשר המדינה תעמיד לאל על ערבות של 75% מהסכום. סך הסיוע מסתכם ב-400 מיליון דולר. סכום שספק אם יספיק לאל על כדי להתרומם אחרי המשבר החמור בתולדותיה. בחודשים האחרונים אל על נמצאת בהדממה (למעט טיסות מדיניות, האחת שהיא ביצעה לאמירויות והשנייה שהיא תבצע לשם הטסת המשלחת לוושינגטון). ב-1 באוקטובר אל על, על פי החוק, אמורה להשיב ללקוחות שרכשו דרכה כרטיסים לטיסות שבוטלו סכום של כמיליארד שקל.

אל על ביקשה לבצע הנפקה פרטית בכדי לקרב לחברה משקיע, במקרה זה יש להניח שמדובר בשתי אפשרויות, הראשונה היא בהתאם להצעה שהעביר לחברה ד"ר דוד ספיר, ולפיה מבקש ספיר לרכוש שליטה הזהה לזו של כנפיים בתמורה ל-51 מיליון דולר. הצעתו כוללת גם גיוס חוב דרך דויטשה בנק בהיקף של 400 מיליון דולר לאחר מכן. הצעה אחרת הגיע מכיוונו של מאיר גורביץ, המתווה שלה לא פורסם, אולם גם גורביץ מבקש להיכנס לשליטה משותפת עם חברת כנפיים. גורביץ הגיע לאחרונה לישראל ונפגש עם גורמים בכדי לקדם את הצעתו. המתעניין השלישי הוא אלי רוזנברג שקיבל אישור מרשות החברות להיתר שליטה, וכוונתו היא לרכוש עם ההנפקה מניות בהיקף של 101 מיליון דולר בכדי להעביר את השליטה בחברה לידיו.

משרד האוצר מתנגד לביצוע של הצעה פרטית ובכוונתו לעגן התנגדות זו בהצעת ההחלטה שתוגש לאישור הממשלה. הצעה זו שתעלה להצבעה, תבקש לאשר בין השאר למשרד האוצר לרכוש מניות (ככל שהציבור לא יקנה) באופן מדורג, כלומר שהמדינה תרכוש מניות בהיקף של 75 מיליון דולר בשלב ראשון. את המניות שהמדינה תרכוש במסגרת ההנפקה, היא תחזיק במשך 24 חודשים.

במכתב ששיגרה מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר אייל ביום שישי (11.9) לחברי הדירקטוריון באל על היא מבהירה כי במסגרת ההנפקה כל מזמין יוכל להגיש עד שלוש בקשות ליחידות המוזמנות על ידו בכל מחיר שיבחר לכל בקשה וכי לא יחולו הגבלות נוספות (מלבד אלה הקבועות בתקנות ני"ע). משרד האוצר מצפה כי הנפקת המניות תיעשה עוד השבוע. התאריך שקבע משרד האוצר הוא ה-15 בספטמבר.

צרו איתנו קשר *5988