בשיכון ובינוי מבקשים למנות את תמיר כהן גם לתפקיד המנכ"ל

שלושה חודשים אחרי העזיבה המתוקשרת של המנכ"ל אייל לפידות: שיכון ובינוי מבקשת את אישור בעלי מניותיה לאפשר לכהן להחזיק בשני התפקידים, למשך 30 חודשים • זימנה אסיפה כללית מיוחדת ל-20 באוקטובר

תמיר כהן / צילום: אבי שאולי
תמיר כהן / צילום: אבי שאולי

שלושה חודשים וחצי לאחר העזיבה המתוקשרת של מנכ"ל שיכון ובינוי  אייל לפידות את תפקידו, חושפת החברה באופן רשמי כי יו"ר הדירקטוריון תמיר כהן חושק גם בכיסא המנכ"ל. לדברי החברה, כהן מבקש להתמנות לתפקיד המנכ"ל לתקופה של שנתיים וחצי, וזאת בהמשך לכהונתו כיו"ר החברה.

כהונה כפולה בתפקידי היו"ר והמנכ"ל מחייבת אישור של אסיפת בעלי המניות של שיכון ובינוי ברוב רגיל מקרב בעלי מניות המיעוט, כלומר רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה. מסיבה זו פרסמה אתמול שיכון ובינוי זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה, שתתכנס ב-20 באוקטובר השנה ושבה תועלה לאישור הצעת ההחלטה לאפשר לכהן להחזיק בשני התפקידים למשך 30 חודשים.

עוד עולה מהזימון לאסיפה כי כהן מבקש שתנאי העסקתו הנוכחיים ימשיכו לחול ללא שינוי, למעט התאמת משכורתו החודשית והמענק השנתי להיקף משרה של 100%, בזכות כהונתו כמנכ"ל, המוגדרת בחברה כמנשרה מלאה. תפקיד היו"ר, בו מחזיק כיום כהן, מוגדר בחברה כמשרה בהיקף של 85%.

במסגרת זאת, מוצע כי המשכורת החודשית (ברוטו) של כהן תגדל מ-123 אלף שקל עבור 85% משרה ל-144.7 אלף שקל עבור 100% משרה. משכורת זו צמודה למדד המחירים לצרכן מאז ינואר 2019, כך שכיום מדובר על משכורת חודשית ברוטו של 146.9 אלף שקל. בנוסף תגדל תקרת המענק השנתי שיוכל כהן לקבל ל-2.6 מיליון שקל, לעומת 2.21 מיליון שקל עבור 85% משרה כיום.

עוד נקבע בהצעת ההחלטה, כי לאחר תום תקופת כהונתו של תמיר כהן בתפקיד המנכ"ל (אם בתום 30 החודשים או קודם לכן) הוא ימשיך בתפקיד של יו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף משרה של 100% ועם תנאי ההעסקה המעודכנים שמבקשת החברה לאשר לו כעת. כך או כך, מדגישה החברה כי גם אם מינוי של כהן לכפל התפקידים לא יאושר באסיפת בעלי המניות, הוא ימשיך להחזיק בתפקיד היו"ר ולזכות בתנאי ההעסקה הנוכחיים, שאושרו לו אשתקד.

הכהונה הקצרה של לפידות הסתיימה ב-30 ביוני

ב-30 ביוני השנה הסתיימה כהונתו הקצרה של אייל לפידות כמנכ"ל שיכון ובינוי, וזאת על רקע חיכוכים שהתגלעו בינו לבין כהן, שהוא מנהל העסקים בישראל של בעל השליטה בחברה, נתי סיידוף. לדברי דירקטוריון שיכון ובינוי, מוצע למנות את כהן גם לתפקיד המנכ"ל לצורך המשך הצמיחה העסקית של החברה, חיזוק היציבות בדרג הניהולי ותמיכה בתהליכים ניהוליים משמעותיים וארוכי טווח.

"בשנים האחרונות, חלו בחברה חילופי מנכ"לים תכופים באופן יחסי, בנוסף לחילופי גברי של נושאי משרה ומנהלים אחרים, לרבות מנכ"לים של חברות בנות. המינוי יאפשר תקופה של יציבות לשם המשך הצמיחה ולשם חיזוק וביסוס התשתית העסקית והניהולית של החברה לטווח הארוך", נכתב בזימון לבעלי המניות.

עוד נכתב בזימון, כי תמיר כהן מכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון מאז אוגוסט 2018, ומכיר את החברה ואת תחומי פעילותה, ואף מעורב בתחומי באופן צמוד בתחומי הפעילות השונים. "מינויו של יו"ר הדירקטוריון, המכיר את החברה ופעילותה, לשמש גם כמנכ"ל לתקופה מוגבלת, מאפשר לו להיכנס ללא שיהוי לתפקיד המנכ"ל וזאת לאור היכרותו את החברה כאמור, כך שמרב מאמציו יושקעו בהובלת החברה תוך חיזוק היציבות בדרג הניהולי, ולא בהיכרות ראשונית עם החברה ופעילותה", נכתב עוד בזימון לבעלי המניות.

עזיבתו של אייל לפידות את תפקיד מנכ"ל שיכון ובינוי, התקבלה בשוק ההון בהפתעה והובילה לירדה זמנית של כ-30% במחיר מניית שיכון ובינוי, שתוקנה מאז באופן מלא. עזיבה זו, שהוגדרה לבסוף כעזיבה בהסכמה, התרחשה על רקע חילוקי דעות עם דירקטוריון החברה, בראשות היו"ר תמיר כהן, איש אמונו של בעל השליטה בחברה סיידוף.

חילוקי דעות אלו, נסובו ככל הידוע, סביב התנהלותו של לפידות מול בכירים בחברה, שנתפסה על ידם כיהירה ומזלזלת, וכן עקב מעורבותו בעסקים נוספים ובהם השקעתו בכלל ביטוח, שבה כבעל מניות מיעוט לקח חלק בניסיון להדחת המנכ״ל יורם נוה. בסה"כ כיהן לפידות בתקיד המנכ"ל רק קצת יותר משנה אחת, אולם תחת הנחת מימוש מלוא האופציות שברשותו הניבה לו שנה זו תגמולים לפני מס בסכום עתק של כ-50 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988