הנציב רוזן על עו"ד ליאת בן-ארי: "לא בסמכותי לברר את התלונה נגדה"

הנציב רוזן על פרשיית עו"ד ליאת בן-ארי: "על משרתי ציבור לנהוג וללכת בזהירות, פן יראו כמי שנאה דורשים ולא נאה מקיימים, ובכך יסייעו לדורשים לכרסם בכוחה של מערכת המשפט" • בן ארי: "התלונות נגדי הן חלק מהתארגנות ענפה וארוכת טווח, שמטרתן לרפות את ידיי בכל הקשור לתפקידי כפרקליטה"

עו"ד ליאת בן ארי / צילום: רפי קוץ
עו"ד ליאת בן ארי / צילום: רפי קוץ

"מעמדה ועוצמתה של מערכת המשפט הינם בבחינת אבן פינה במדינה מתוקנת המיוסדת על שלטון חוק. על משרתי הציבור לנהוג ולילך בזהירות, פן יראו כמי שנאה דורשים ולא נאה מקיימים, ובכך יסייעו, שלא מדעת, לדורשים לכרסם בכוחה של המערכת, הנתון לה על-פי חוק". כך כתב נציב תלונות הציבור על פרקליטים, השופט בדימוס דוד רוזן, בתגובה לתלונה שהוגשה אליו בעניין עבירות הבנייה לכאורה שביצעה עו"ד ליאת בן-ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית וראש צוות התביעה בתיקי נתניהו.

עם זאת, רוזן ציין כי המעשים שביצעה לכאורה בן-ארי לא בוצעו בקשר לעבודתה כפרקליטה, ולכן הנציבות היא לא הגוף המתאים לברר אותם.

"התלונה אינה נוגעת לתפקידי כפרקליטה"

בתלונה שהגיש עו"ד אביעד ויסולי הוא טען כי עו"ד בן-ארי ביצעה מספר עבירות בקשר לנכס בראש העין, אותו רכשה יחד עם בן זוגה, במסגרת עמותת רכישה. לטענת ויסלי, עו"ד בן-ארי ובן זוגה רכשו את הבית במרמה, בניגוד לתקנון העמותה ולתנאי המכרז, המחייבים שימוש בבית למטרת מגורי בעליו ובני משפחתו בלבד, והפרו, בין היתר, גם את חוק העמותות, וחוק איסור הלבנת הון.

בנוסף, טען עורך הדין, כי היועץ המשפטי לממשלה וצמרת משרד המשפטים העניקו גיבוי וחסינות לעו"ד בן-ארי מהעמדה לדין בכל העבירות הפליליות שבהן היא חשודה, ובכך, לטענתו, יש כדי להצביע על התנהלות פסולה מצדם, ולהטיל צל כבד על טוהר המידות שלהם.

בהתייחסותה לדברים טענה עו"ד בן-ארי כי יש לדחות את התלונה נגדה על הסף בשל מספר עילות הקבועות בחוק הנציבות, וביניהן, כי התלונה אינה נוגעת לתפקידה כפרקליטה, ומתקיים בעניינה הליך משפטי.

נוסף על כך טענה עו"ד בן-ארי כי התלונות הן חלק מהתארגנות ענפה וארוכת טווח, שמטרתה לרפות את ידיה בכל הקשור לתפקידה כפרקליטה, נוכח תפקידה כראש צוות התביעה בתיק הפלילי שהוגש נגד ראש הממשלה ונאשמים נוספים, ולהטיל מורא בלב הפרקליטים העושים במלאכה, למען יראו וייראו מלעסוק בתיקים מהסוג המדובר, שמא יהפכו קורבן להטרדות ולרדיפה.

לגופן של הטענות ציינה עו"ד בן-ארי כי הטיפול ברכישתו, הקמתו והשכרתו של הבית נעשה כולו על ידי בן זוגה, כמו גם העיסוק בנכס לכל אורך הדרך. באשר לעבירות הבנייה עצמן, טענה עו"ד בן-ארי כי חריגות הבנייה שנעשו בבית נמצאות ברף הנמוך ביותר, ומדיניות הוועדה המקומית בראש העין, שאף פורסמה באופן רשמי, תומכת בפיצולים כפי שנעשה בנכס ונוהגת, כדרך שגרה, לאשר בקשות מסוג זה.

באשר לטענות בעניין המכרז והעמותה, מהתייחסותה של עו"ד בן-ארי עלה כי היא כלל לא חתמה על הבקשה להצטרף לעמותה, לא הייתה מעולם חברה בה, והיא אף איננה חתומה על המסמכים שצורפו למכרז. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט טען בהתייחסותו, כי הסמכות לבחון הדברים נתונה בידי הוועדה המקומית ולא בידיו הוא.

"על פי חוק וללא כל משוא פנים"

לדברי הנציב רוזן בהחלטתו "נהיר וברור, כי המעשים שלפי הטענה מיוחסים לעו"ד בן-ארי, ואשר רובם ככולם הוכחשו בהתייחסותה, נעשו שלא במסגרת טיפולה בעניין כלשהו כמייצגת המדינה בערכאות, וברור כי הנציבות אינה הגוף המתאים לטיפול בטענות לגביהם".

הנציב ציין כי אין חולק על כך שעל תלונות וטענות כלפי ענייניה של עו"ד בן-ארי להיבחן כיאות בידי הגורמים המוסמכים לכך, ככל אזרח אחר, על פי חוק וללא כל משוא פנים, ויש לאפשר לגורמים אלה לבצע את פעולתם כדין, בלא הפרעה או התערבות.

הנציב ציין, כי הנושא כולו בשלמותו נתון בידי הוועדה המקומית וגופי האכיפה על-פי חוק, ולא לו לדון בכך, ובטח ובטח לא להתערב בעניינים שהם בליבת שיקול הדעת והעשייה של הרשויות הנ"ל. במאמר מוסגר הוסיף הנציב וציין, כי הוועדה המקומית טרם סיימה מלאכתה, ודבר או חצי דבר לא נחתם ונקבע על ידה בעניין ההליך הפלילי בנושא.

יחד עם זאת, קבע הנציב כי "לא ניתן שלא לומר בקול רם וברור, כי משרת ציבור, בטח ובטח משרת ציבור המכהן במשרה בכירה, מצווה להקפיד ולהיזהר בהליכותיו קלה כבחמורה, שלא רק בעת עשייתו בתפקידו הציבורי. עיני הציבור נשואות אליו ואל כלל התנהגותו ואופן קיום החוק על ידו, והכל, ובצדק, ללא הנחות ומחילות. לאמור, שלהבת בארזים, אף אם מדובר בשלהבת קטנה ואפילו גץ, עלולה להשתלהב ולהבעיר אחרים, הרואים בעיניהם ועושים כמותם".

רוזן כתב כי "חשוב שהיועץ המשפטי לממשלה, ראש וראשון לאנשי המשפט בשירות הציבורי, העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת, ונושא באחריות לשמירת שלטון החוק בכל רשויות השלטון, יאמר את דברו בחובה המוטלת על משרתי הציבור לשוות לנגד עיניהם כל העת, הציווי הבסיסי לשמור ולקיים החוק, ולטפח ההכרה כי המה משמשים במידה רבה אות ודוגמה לכלל האזרחים במדינה".

לפי החלטת הנציב רוזן, "דברים נכוחים אלה יפים, ביתר שאת, בימים אלה, בהם המערכת המשפטית מהווה מטרה לחץ לשונם של המבקשים, על פני הדברים, לערערה ולכרסם במעמדה".

לאור האמור, על-פי סמכותו לפי חוק הנציבות, המליץ הנציב בפני היועץ המשפטי לממשלה לקבוע בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מושכלות ראשונים אלה להתנהגות משרתי הציבור, שלא רק ב-ד' אמות תפקידם הציבורי. כמו כן, המליץ רוזן בפני היועמ"ש לחדד ולהטביע הדברים אצל משרתי הציבור, כיציקות ברזל, בכל דרך מתאימה נוספת.

צרו איתנו קשר *5988