בנק הפועלים חתך את ההוצאות בגין הפסדי אשראי והרווח ברבעון השלישי גדל

הבנק שבניהולו של דב קוטלר מאמין כי הוא נכנס לרבעון השלישי השנה כשהוא ערוך במידה מספקת להתמודד עם משבר החוב שתביא הקורונה • האשראי שהבנק העמיד לציבור הצטמצם ברבעון השלישי

דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים / צילום: גדי דגון, יח"צ
דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים / צילום: גדי דגון, יח"צ

בנק הפועלים מצטרף למתחרה בנק לאומי, ומציג התאוששות בתוצאות הרבעון השלישי בשנת 2020, שנת הקורונה. ברבעון השלישי השנה רשם הבנק שבניהולו של דב קוטלר רווח נקי של 816 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח נמוך בהרבה של 133 מיליון שקל שרשם ברבעון השני, ושל 192 מיליון שקל שרשם ברבעון הראשון השנה.

כמו כן, הרווח ברבעון החולף היה גבוה בכ-11% מהרווח ברבעון המקביל אשתקד, שהיה הראשון שנרשם תחת ניהולו של קוטלר. אגב ברבעון המקביל אשתקד הבנק הושפע לרעה מירידת ערך של כ-63 מיליון שקל בגין ההשקעה בבנק פוזיטיף הטורקי (שבלעדיה הרווח הרבעוני השנה גדל "רק" ב-2% ביחס לרבעון המקביל). כמו כן, ברבעון השלישי השנה הבנק רשם ריקוברי בהיקף של כ-150 מיליון שקל בגין הוצאות פרטניות להפסדי אשראי שביצע בעבר, וזאת בדומה לריקוברי בהיקף דומה שביצע ברבעון המקביל אשתקד.

מתחילת השנה מציג הפועלים רווח נקי מצטבר של כ-1.14 מיליארד שקל, המהווה קיטון ניכר של כ-53% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019. בבנק מפרטים כי בנטרול "חריגים" הקיטון ברווח מפעילויות נמשכות מתחילת השנה עומד על 42% "בלבד".

"הפרשה נמוכה מאוד להפסדי אשראי"

לדברי אלון גלזר, סמנכ"ל המחקר בלידר שוקי הון, הפועלים מציג היום "תוצאות טובות ומפתיעות לרבעון השלישי, כשהרווח משקף תשואה על ההון של 8.8%". לדבריו "הסיבה העיקרית לתוצאות הטובות הינה הפרשה נמוכה מאוד להפסדי אשראי", תוך שהוא מציין בנוסף כי "יתר הסעיפים מצביעים על ירידה קלה בפעילות, ומנגד ירידה של 6% בהוצאות השכר בעיקר בשל ירידה בבונוסים". גלזר מדגיש, כי "בנוסף, הבנק רשם רווח של 86 מיליון שקל מתיק המניות".

דוחות הפועלים מצטרפים לאלה של בנק לאומי, ומגלים אף הם כי מבחינת קברניטי שני הבנקים הגדולים, הפרשות העתק לכריות הביטחון להפסדי אשראי עתידיים מספיקות, ואין צרך בביצוע הפרשות עתק נוספות, לפי שעה. על פניו נראה, כי בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל יש תפיסה מנוגדת, שלפיה הרע עוד לפנינו, והוא מצפה מהבנקים לעבות את כריות הביטחון לחדלויות אשראי בעתיד. בנק ישראל אך פרסם לאחרונה סקירה שבה העריך כי המערכת הבנקאית עשויה להפסיד ב-2021.

כך, ברבעון השלישי רשם הפועלים האטה חדה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, שעמדו על 193 מיליון שקל, וזאת לאחר הפרשות משמעותיות בהרבה שעשה בשני הרבעונים הראשונים השנה. מתחילת השנה ועד תום הרבעון השלישי הבנק רשם הוצאות בגין הפסדי אשראי בהיקף כולל של כ-2.13 מיליארד שקל, הגבוהות ביותר מ-430% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מסך האשראי של הבנק ירד ברבעון השלישי לרמה נמוכה מאוד של 0.26%, ותחילת השנה מדובר ברמה גבוהה בהרבה של 0.95% (לעומת 0.18% בתקופה המקבילה).

כבר הפריש יותר מ-2 מיליארד שקל

לכאורה הפועלים נקט תפיסה שונה מזו של לאומי כשרשם הוצאה קטנה בהרבה בגין הפסדי אשראי ברבעון השלישי השנה, לעומת 547 מיליון שקל שהוציא לאומי, שהפריש מתחילת השנה 2.28 מיליארד שקל בגין הפסדי אשראי.

אלא שהתמונה בהיבט זה מורכבת יותר, משום שההפרשות שביצע הפועלים עד כה השנה לא ממצות את היערכותו למשבר החוב שיגיע עם משבר הקורונה ולאחריו. הפועלים היה האחרון לפרסם את תוצאותיו לשנת 2019, שפורסמו בפועל בעיצומו של משבר הקורונה, וכאשר כבר שררה הבנה שמתפתח משבר.

כך, ברבעון האחרון של 2019 הגדיל הבנק את ההפרשות שלו במאות מיליוני שקלים, בין היתר כהיערכות להרעה שתבוא. כלומר, הפועלים, כמו לאומי, כבר שם בצד יותר מ-2 מיליארד שקל, כהכנה לקשיי ההחזרים של הלווים ביום שאחרי ה"גרייס" - אותו מתווה משותף למערכת הבנקאית של דחיית החזרי הלוואות מבלי להחשיב זאת כהפרה של ההלוואה.

עוד נציין ביחס להוצאות בגין הפסדי אשראי, כי מתחילת השנה רשם הפועלים הוצאה קבוצתית להפסדי אשראי של כ-1.9 מיליארד שקל, כשמתוך סכום זה כ-279 מיליון שקל נזקפים להגדלת ההוצאה הקבוצתית להפסדי אשראי בתחום המשכנתאות.

עוד מפרטים הדוחות של הפועלים, שבראשו עומד היו"ר ראובן קרופיק, כי ההכנסות מריבית נטו של הבנק ברבעון עמדו על 2.2 מיליארד שקל, קצת פחות משל לאומי, וזאת בניגוד למגמה הקבועה לאורך השנים, כאשר מתחילת השנה הפועלים עדיין עם הכנסות מריבית נטו גבוהות יותר. מתחילת השנה ההכנסות שאינן מריבית של הפועלים מהוות כ-50% מהכנסות הבנק מריבית - כלומר, שליש מהכנסות הבנק, בדומה למה שמציג לאומי, לא מגיע מפעילות מתן הלוואות אלא מעמלות והכנסות אחרות.

בסוף הרבעון השלישי השנה מסתכם תיק האשראי לציבור של הבנק בכ-292.8 מיליארד שקל. עדיין מדובר אומנם בתיק האשראי לציבור הגדול במערכת הבנקאית, אבל גם בעמידה במקום ביחס לתחילת השנה, אז עמד על 292.9 מיליארד שקל. ברבעון השלישי בלבד מדובר על קיטון של כ-855 מיליון שקל בתיק האשראי של הבנק. עוד נציין כי מתחילת השנה הבנק הגדיל את תיק המשכנתאות שלו למול ירידה באשראי הצרכני "הרגיל". הבנק נסחר לפי שווי של כ-30 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988