מזרחי טפחות: בכ-16% מתיק המשכנתאות עדיין לא משולמים החזרי ההלוואות

הבנק סיכם את הרבעון השלישי עם רווח של 387 מיליון שקל - קיטון של 8.3% ביחס לרבעון המקביל, אם כי הרבעון היה חזק מהשניים שקדמו לו

משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: דוברות בנק מזרחי טפחות
משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: דוברות בנק מזרחי טפחות

בכ-16% מתיק המשכנתאות של מזרחי טפחות - הבנק הגדול בשוק ההלוואות לדיור בישראל - עדיין לא משולמים החזרים על ידי הציבור, שנקלע לקשיי תזרים בשל משבר הקורונה. נתון זה עולה מדוחותיו הכספיים של מזרחי טפחות לרבעון השלישי של 2020 שהתפרסמו ביום שני.

לפי הדוחות, בסוף אוקטובר עמד היקף תיק המשכנתאות שעדיין לא שולמו בגינן החזרים על סך 23.3 מיליארד שקל. מדובר ביתרת הלוואה ממוצעת בגובה של כמעט 760 אלף שקל ללא החזרים, לפי שעה. במזרחי טפחות מסבירים כי בשיא תקופת הדחיות, במאי האחרון, עמד שיעור המשכנתאות שבגינן לא שולמו החזרים על יותר מ-32% מהתיק כולו, כשסך התיק שבגינו היו הלוואות עמד אז על 45.2 מיליארד שקל.

נוסף על כך, בבנק מפרטים כי התיק האמור, אלא אם יהיו בעיות, יחזור להיפרע עד לפברואר הקרוב. לדברי הבנק, "בכ-60% מיתרת ההלוואות שביקשו דחיית תשלומים ושתוכננו לחזור ולשלם עד ימים אלה, לא התבקשה דחייה נוספת והלקוחות חזרו לשלם", כאשר "מתוך ההלוואות שחזרו לשלם, סך של כ-0.2 מיליארד שקל בלבד נכנס לפיגור". בבנק מציינים כי מדובר ב"שיעור דומה לשיעור הפיגור בכלל התיק, העומד על כ-1.2%".

לאחר שרשם הוצאות בגין הפסדי אשראי פחותות יחסית במחצית הראשונה של השנה, וזמן קצר לאחר חילופי המנכ"לים בצמרתו, מציג מזרחי טפחות רווח של 387 מיליון שקל ברבעון השלישי - קיטון של כ-8.3% ביחס לרבעון מקביל. עם זאת, בדומה לבנקים אחרים, כמו גם נותני אשראי חוץ-בנקאיים, הרבעון השלישי חזק מהשניים שקדמו לו.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 רשם הבנק רווח נקי של 1.1 מיליארד שקל - קיטון של 21.3% ביחס לרווח בתשעת החודשים הראשונים של 2019. עם זאת, מדובר ברווח נמוך במקצת מרווח של .1.2 מיליארד שקל שרשם בנק לאומי בתקופה האמורה, ושדומה לרווח שרשם בנק הפועלים מתחילת השנה (אף כי נמוך מרווח של כ-1.25 מיליארד שרשם הפועלים בפעילות נמשכת).

מזרחי טפחות המשיך לעבות ברבעון השלישי את כרית הביטחון שלו להרעה במצב הלווים ממנו, כשההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בתקופה זו בכ-317 מיליון שקל - פי 4.5 מההוצאות המקבילות ברבעון השלישי אשתקד. מדובר בהמשך הפרשות בקצב גבוה ממה שרשם הבנק ברבעון השני, אבל עדיין פחות ממה שהפריש ברבעון הראשון של 2020.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים השנה, מזרחי טפחות מציג שיעור הוצאה בגין הפסדי אשראי מיתרת האשראי של 0.58%, לעומת 0.93% ו-1.02% בבנקים הפועלים ולאומי, בהתאמה. גם בתיק המשכנתאות, שבו מזרחי טפחות הוא מוביל השוק, המגמה דומה, כשהבנק שבניהול לארי מציג שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי של 0.26%, לעומת כ-0.42% ו-0.31% אצל הפועלים ולאומי, בהתאמה.

לאחר השלמת העסקה לרכישת בנק אגוד בסוף ספטמבר, נכללים לראשונה בדוחות מזרחי טפחות נתוניו המאזניים של אגוד - דבר שממחיש את ביסוס מעמדו כבנק השלישי בגודלו במשק. לדברי המנכ"ל לארי, "השלמת עסקת אגוד מציבה אותנו מעבר ליעדים האסטרטגיים להגדלת נתחי השוק והגברת המיקוד העסקי", והיא גם "מסייעת לבנק לבצע קפיצת מדרגה".

מזרחי טפחות ממשיך להיות בנק צומח ויעיל, כשהוא גם מציג גידול של 3.7% בהכנסות מריבית מתחילת שנה לצד עלייה של כ-11% בהכנסות מעמלות. כמו כן, עוד קודם לשקלול התיק של אגוד, שנהפך לחלק מקבוצת מזרחי טפחות, הבנק השלישי בגודלו במשק הציג בסוף הרבעון השלישי תיק אשראי לציבור של 216.8 מיליארד שקל - גידול של קצת יותר מ-1% ביחס לסוף המחצית הראשונה של 2020, וגידול של כמעט 6% מתחילת השנה. 

לארי מארגן מחדש את הפעילות הבינלאומית של מזרחי טפחות: מוכר את הבנק בשווייץ

לאחר שבנק הפועלים ובנק לאומי כבר הודיעו על מהלך לסגירת הפעילות שלהם בשווייץ, בעקבות פרשיות הסיוע להעלמות המסים ללקוחות אמריקאים, גם משה לארי, המנכ"ל הנכנס של מזרחי טפחות, מתכנן לסגור בקרוב את פעילות הבנק בשווייץ. זאת, בעקבות החקירה שניהל משרד המשפטים בארה"ב נגד שלושת הבנקים, בחשד שסייעו ללקוחותיהם להעלים מס מהרשויות האמריקאיות.

בעקבות המהלך שבו התחיל הבנק, ולאחר שב-2019 הוא סגר את נציגויותיו בגרמניה ובמקסיקו, תתרכז הפעילות הבינלאומית של מזרחי טפחות בשני הסניפים שלו בלונדון ובלוס אנג'לס, שיתמקדו בפעילות אשראי עסקי, וזאת בסינרגיה גבוהה עם מטה החטיבה העסקית בישראל. בישראל פועלים כמה סניפים של פעילות פרטית ללקוחות חוץ, ובהם גם ניתן מענה ללקוחות תושבי חוץ. 

צרו איתנו קשר *5988