חוזרת ובגדול: דניה סיבוס פרסמה תשקיף להנפקה לפי שווי של 2.2-2.5 מיליארד שקל

ההנפקה, בהיקף מוערך של 600-800 מיליון שקל, תכלול הצעת מכר של בעלת השליטה אפריקה ישראל • הנהנות העיקריות: לפידות קפיטל ואלטשולר שחם גמל, שמחזיקות בשליטה באפריקה ישראל

יעקב לוקסנבורג, בעל השליטה בלפידות קפיטל / צילום: יונתן בלום
יעקב לוקסנבורג, בעל השליטה בלפידות קפיטל / צילום: יונתן בלום

ההנפקה של  דניה סיבוס יוצאת לדרך: חברת הבנייה והתשתיות פרסמה תשקיף השלמה לקראת מהלך משולב שיכלול הנפקת מניות והצעת מכר מצד בעלת השליטה, אפריקה ישראל. זו תחזיק אחרי ההנפקה בכ-80% מדניה סיבוס, שכבר הייתה בעבר חברה ציבורית, עד שנמחקה מהבורסה על ידי אפריקה ישראל.

על פי הערכות בשוק ההון, השווי המבוקש בהנפקה הוא 2-2.5 מיליארד שקל לפני הכסף, כשהחברה עשויה לגייס 600-800 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים לידר חיתום והנפקות ודיסקונט קפיטל חיתום.

מי שצפויות לרשום תשואה מהותית מההנפקה הן בעלות השליטה באפריקה ישראל - לפידות קפיטל ואטלשולר שחם גמל ופנסיה, שמחזיקה במניה במסגרת השקעות העמיתים שלה - שרכשו אשתקד את הבעלות המלאה על אפריקה ישראל תמורת סכום (נטו) של 676 מיליון שקל.

אפריקה ישראל נמצאת כאמור בבעלות לפידות קפיטל (80%) ואלטשולר שחם גמל ופנסיה (20%), מאז נרכשו מלוא מניותיה במסגרת הסדר חוב שהושלם לפני כשנה. דניה סיבוס היא אחת מחברות הבנייה הגדולות בישראל, ופעילותה כוללת גם הקמת פרויקטים  בחו"ל - ברומניה, פולין וניו יורק.

החברה עוסקת בתחומי קבלנות הבנייה למגורים, קבלנות הבנייה שלא למגורים, קבלנות תשתיות וכן ייזום פרויקטים למגורים בישראל (עם שותפים במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן") וברומניה. כמו-כן, מחזיקה דניה סיבוס בחברות בנות הפועלות בתחומים של כוח אדם לבנייה, ייצור מוצרים לבנייה, תכנון והקמה של מערכות אלקטרו-מכניות, ייצור והתקנה של חלונות אלומיניום, וכן ביצוע עבודות ביסוס ודיפון.

תיפרד מההחזקה באפריקה מגורים 

לדניה סיבוס גם החזקה ב-52% ממניות אפריקה מגורים, ממנה היא תיפרד במסגרת תהליך ההנפקה. עד לפני כשנה החזיקה דניה סיבוס ב-74% ממניות אפריקה מגורים, אולם במסגרת הסדר החוב של החברה האם, אפריקה ישראל, מכרה דניה למשקיעים מוסדיים כ-18% ממניות אפריקה מגורים תמורת 200 מיליון שקל.

לפני כשבועיים היא מכרה עוד כ-4% מאפריקה מגורים ב-70 מיליון שקל. במועד השלמת ההנפקה תמכור דניה סיבוס 12% ממניות אפריקה מגורים לאפריקה ישראל, לפי מחירן בבורסה ובתמורה לסכום של כ-220 מיליון שקל, שישולם מכספי הצעת המכר.

יתרת מניות אפריקה מגורים (40%) יחולקו כדיבידנד בעין לאפריקה ישראל וישקפו את מלוא יתרת העודפים הראויים לחלוקה של דניה סיבוס נכון למועד זה. לאחר השלמת המהלך יהפכו דניה סיבוס ואפריקה מגורים לחברות אחיות.

תמורת ההנפקה תשמש את דניה סיבוס לצורכי הון חוזר והבטחת מסגרות אשראי, להגדלת הפעילות בתחומי הקבלנות, להרחבת מפעלים לייצור מוצרי בנייה ולהשקעות בתחומים נוספים כגון ייצור בטון ואספלט, וכן להעמדת הון עצמי לפרויקטים בתחומי הבנייה, היזמות והזכיינות. נכון להיום מבצעת דניה סיבוס במקביל כ-80 פרויקטים שונים, והיא מציגה צבר הזמנות של כ-10 מיליארד שקל.

את תשעת החודשים הראשונים של 2020 סיימה החברה ברווח נקי של כ-74 מיליון שקל, המשקף קצב שנתי של כ-100 מיליון שקל ב-2021 כולה. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 גם הציגה דניה סיבוס הכנסות של 2.66 מיליארד שקל, כמחציתן (1.36 מיליארד שקל) מקבלנות בנייה למגורים והיתרה מתחומי הפעילות האחרים.

תחום הבנייה למגורים, שכולל בעיקר בניית מגדלי דירות, גם הניב את עיקר רווחי החברה בתקופה זו - 86 מיליארד שקל בשורת הרווח הגולמי ו-68 מיליארד שקל רווח לפני מס. נכון לסוף ספטמבר 2020 הציגה דניה סיבוס הון עצמי (פרופורמה) של 355 מיליון שקל (ללא ההחזקה באפריקה מגורים).

"פרעה את מרבית החוב הפיננסי"

נכון להיום שווה ההחזקה באפריקה מגורים לבדה סכום של כ-950 מיליון שקל, בשעה שהנפקת דניה סיבוס צפויה לשקף שווי של כ-2 מיליארד שקל לפחות. יש לציין כי במסגרת הסדר החוב של קבוצת אפריקה ישראל, קבע המומחה מטעם ביהמ"ש, רו"ח עמנואל אבנר, שווי של 336-374 מיליון שקל לדניה סיבוס (ללא ההחזקה באפריקה מגורים) נכון לסוף יוני 2019,

עם זאת, לדעת החברה "השווי שנקבע בהסדר החוב אינו משקף את שווייה של החברה נכון להיום, הן בשל ההנחות שנלקחו על ידי המומחה מטעם ביהמ"ש, שאינן תואמות או נדרשות בבואנו להעריך את שווי מניות החברה בהנפקה, והן בשל תמורות משמעותיות שחלו בשוק ההון ובחברה, פעילותה ומאפייניה, ממועד חוות הדעת המומחה בהסדר החוב ועד היום".

עוד מציינת החברה בתשקיף, כי נכון לסוף ספטמבר 2020 היא פרעה את מרבית החוב הפיננסי שלה מתוך תזרימי מזומנים חיוביים שנוצרו מפעילותה, ונותרה עם חוב של 52 מיליון שקל ועם היקף מזומנים של 228 מיליון שקל. מאז היא הספיקה לפרוע את גם יתרת החוב הפיננסי המדובר, כך שכעת היא מגיעה להנפקה ללא חובות תאגידיים.

לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.84 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה טיפסה בכ-77% בשנה האחרונה. לוקסנבורג עצמו מחזיק כיום ב-83.5% ממניות לפידות קפיטל.

צרו איתנו קשר *5988